V kraji vznikají stavby proti suchu i velké vodě, nádrž se chystá u Nového Jičína

  7:32
Minimálně dvě obce, Jičinu, místní část Starého Jičína, a Loučku, součást Nového Jičína, by měla ochránit před stoletou vodou plánovaná vodní nádrž, která by měla vzniknout na potoce Grasmanka. Vyplývá to z oznámení záměru, které zveřejnil státní podnik Povodí Odry.

Možná podoba plánované nádrže Jičina. Přípravy však jsou teprve na začátku. (5. dubna 2024) | foto: Povodí Odry

„Cílem je zvýšit stupeň povodňové ochrany zastavěného území v místní částí Starého Jičína Jičina a místní částí Nového Jičína Loučka na stoletou vodu. Cíl by měl být naplněn pomocí stavby nádrže Jičina, která by svým retenčním objemem měla zajistit převedení stoletého ovlivněného průtoku bezpečně korytem upraveného toku Grasmanka,“ stojí ve zveřejněném oznámení záměru.

„Navržená poloha hráze byla vytipována jako vhodnější ze dvou variant v rámci dříve zpracované Studie proveditelnosti v roce 2014,“ doplňuje oznámení.

Zástupci Povodí Odry nechtějí přípravy stavby komentovat. „Vzhledem k tomu, že zatím nebylo ani zahájeno zjišťovací řízení na krajském úřadu, nebudeme se k podkladům EIA vyjadřovat,“ reagovala mluvčí Povodí Odry Šárka Vlčková. A odmítla odpovědět i na otázku, zda má státní podnik v kraji podobných záměrů více, ani kde by je chtěl realizovat.

Obec stavbu vítá

Celkově by měla nová přehrada ochránit přes osmdesát budov, včetně sedmnácti průmyslových a jednoho nákupního centra. Stavba je navrhována i jako součást opatření spojených s klimatickými změnami. Začít s jejím budováním by se, podle informací z oznámení záměru, mohlo v roce 2033.

„My to rozhodně vítáme, stavba nádrže by určitě prospěla jak lidem žijícím v Jičině, tak dále po proudu, třeba v Loučce, které ochrání před povodněmi,“ komentoval plán Miloslav Vahala, místostarosta Starého Jičína, na jehož území plánovaná nádrž leží. „K tomu je potřeba připočíst i další příznivé vlivy, jako je například vznik nového biotopu pro živočichy,“ podotkl.

Nádrž Rýžovník má pomoci proti suchu

Naposledy na území kraje vznikla čtyřhektarová vodní nádrž Rýžovník na Bruntálsku. Nachází se na stejnojmenném toku u Nové Pláně nedaleko přehrady Slezská Harta a právě se začíná napouštět. Do tří let ji doplní systém dalších vodních ploch, který celkově zatopí deset hektarů.

„Cílem je adaptovat krajinu na klimatickou změnu, tedy zmírnit negativní následky sucha, zadržet vodu a zpomalit její povrchový odtok. Jde nám také o zvýšení biodiverzity, takže jsme vytvořili biotop pro vodní a na vodu vázané živočichy a rostliny. Zadržená voda zlepší i celkové klima a prospěje okolní půdě,“ uvedla Eva Jouklová, mluvčí Lesů ČR, jež za projektem stojí.

Vodní nádrž s více než tři sta metrů dlouhou sypanou hrází poslouží také jako zdroj vody v případě požáru a jako rekreační plocha, jejím okolím mimo jiné vede cyklotrasa Nová Pláň – Domašov nad Bystřicí. Pojme zhruba 70 tisíc kubíků vody a s jejím úplným napuštěním se počítá během letoška.

Pro stejnou lokalitu zároveň vzniká vodohospodářský projekt vzniku zemních přehrážek, vodních zdrží a tůní o celkové zatopené ploše až 10 tisíc metrů čtverečních. Ty na toku Rýžovník vzniknou v letech 2026 a 2027 a budou zachycovat splaveniny a zpomalovat odtok při vyšších průtocích.

„Zlepšíme tak vodní režim celé lokality a jejího okolí, v minulosti zasažené kůrovcovou kalamitou. Celkové náklady včetně vodní nádrže Rýžovník dosáhnou asi 25,5 milionu korun,“ uzavřela Jouklová.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

8. června 2020