Vznikem prvního českého gymnázia ve Slezsku vzrostla vzdělanost, teď slaví 140 let

  11:44
Prosadit jeho vznik bylo v převážně německém regionu velmi těžké, ale podařilo se a v září 1883 nastoupili první studenti, tehdy ještě pouze chlapci. Opavské Mendelovo gymnázium, první české gymnázium ve Slezsku a na severní Moravě, si připomíná 140 výročí vzniku.

Pamětní kniha gymnázia byla založena při jeho vzniku v roce 1883 a k zápisům důležitých událostí či návštěv jej škola používá dodnes. Ředitelka Mendelova gymnázia Monika Klapková ukazuje také tablo absolventů z konce 20. let minulého století. (16. listopadu 2023) | foto: Slezské zemské muzeum, Alexandr Satinský,  MAFRA

„Pro region měl vznik českého gymnázia obrovský význam. Historikové zmiňují, že se tím vzdělanost v regionu zvýšila asi osmkrát,“ nastínila ředitelka Mendelova gymnázia Monika Klapková. Na jednoho českého studenta totiž do té doby připadalo osm studentů německých. Poté se po několika letech poměr vyrovnal.

Gymnázium založila Matice opavská a vzdělávali se tam studenti ze širokého okolí. Pokud se totiž chtěli učit v češtině, moc jiných možností nebylo. „Opavské české gymnázium bylo prvním českým gymnáziem v celém Slezsku. A také na severní Moravě, i Matiční gymnázium v Moravské Ostravě vzniklo později,“ konstatoval historik Slezského zemského muzea Pavel Šopák.

Biskupské gymnázium má novou virtuální učebnu, žáci nemusí mít speciální brýle

Škola sídlila v budově v tehdejší Zámecké, dnes Sněmovní ulici. Studentům se otevřely hned dvě třídy prvního ročníku. „Budova už dnes nestojí, byla zničena v roce 1945. Byla v místě dnešního parčíku vedle katastrálního úřadu v Opavě,“ upřesnil Šopák.

Hned při vzniku byla založena pamětní kniha gymnázia, kterou škola k zápisům důležitých událostí či návštěv používá dodnes. „Moc si jí ceníme, pamětní knihu s takovou historií má málokterá škola. Když v roce 1938 Němci gymnázium zavřeli, skončila na hromadě smetí,“ poznamenala ředitelka.

Z toho ji tajně zachránil profesor Josef Stypa. „Uschoval jsem ji jako velmi cennou památku a dnes ji vracím našemu osvobozenému gymnáziu zpět,“ zapsal Stypa do knihy 24. srpna 1945.

Škola sloužila i jako lazaret

Vůbec prvním zápisem je tam ale zpráva o otevření školy: „Dne 17. září 1883 místnosti českého gymnasia v domě J. E. Hanuše hraběte Vlčka z Dobré Zemice a z Hlučína posvětiti ráčil nejdůstojnější pán probošt a arcibiskupský komisař téhož českého gymnasia Josef Schum.“

Roku 1899 se gymnázium stalo státní školou a v září 1909 přišel další zlom – mezi chlapce nastoupila první studentka. Za 1. světové války školu zabrala vojenská správa a sloužila jako lazaret.

Přetlak jen někde. Stále máme volná místa, hlásí moravskoslezské střední školy

„Z tohoto období se nám teď podařilo získat fotografie,“ řekla Klapková. Snímky zachycují vojáky a raněné na školním dvoře i uvnitř školy, například v chemické laboratoři. Gymnáziu se také výzvou veřejnosti sešly studentské časopisy, dopisy, vzkazy a řada vzpomínek. Pro chystaný almanach vznikl i seznam všech absolventů.

Připomenout si příběh gymnázia lidé mohou dnes od 16 hodin v kině Mír. Zítra jsou v budově Mendelova gymnázia od 10 do 16 hodin komentované prohlídky.

V Praze se kvůli přijímačkám na gymnázia tvořily fronty:

18. května 2023