Do Ostravy přijel před 100 lety Masaryk, po hornické hymně si dal svíčkovou

  15:34
Přesně před sto lety, 25. června 1924, navštívil Ostravu prezident Tomáš Garrigue Masaryk. Prvního československého prezidenta vítaly v ulicích davy lidí a v centru města na něj čekal 150členný uvítací výbor. Masaryk navštívil Důl František a Vítkovické železárny. Obědval v dnešním Divadle Jiřího Myrona, kde si dal svíčkovou. Setkal se s horníky, místními politiky a průmyslníky.

Na návštěvu se Ostrava pečlivě připravovala. „Program prezidentovy návštěvy byl plánován do nejmenších detailů a na jeho sestavení se podílelo nejen vedení města, nýbrž i zástupci státních úřadů, politických stran, odborových organizací, spolků a společenských organizací, duchovenstva i zdejších velkých průmyslových podniků,“ uvedl vedoucí oddělení služeb Archivu města Ostravy Jozef Šerka.

„Celou trasu, kudy projížděla prezidentská kolona, měly lemovat husté špalíry školní mládeže, členů dělnických, sokolských či orelských tělovýchovných jednot, hasičů a obyvatel města. Nutno podotknout, že nikoho nebylo třeba k účasti nutit – o možnost spatřit osobně T. G. Masaryka byl obrovský zájem.“

Radnice podle Šerky také vyzvala majitele domů, aby své nemovitosti vyzdobili květinovými girlandami, prapory a praporky ve státních barvách.

Kolona s prezidentem Masarykem dorazila do města 25. června v 9:45. „Přijela od Hlučína na most přes Odru mezi Petřkovicemi a Přívozem. Tady ho uvítal přednosta okresního úřadu Navrátil, policejní ředitel Jaroslav Buchar a Jan Geisler, náměstek vládního komisaře a pozdějšího starosty města Jana Prokeše,“ sdělil Šerka.

„Kolona vzápětí pokračovala do Přívozu přes náměstí Svatopluka Čecha a po Nádražní ulici směřovala do Moravské Ostravy. Ihned po vjezdu prezidentské kolony do města se rozhoukaly sirény všech průmyslových závodů, v Přívoze zdravily Masaryka početné zástupy železničářů, zatímco u jámy Jindřich se shromáždili horníci a prezidenta uvítali hornickou hymnou.“

Oficiální uvítání se pak Masarykovi dostalo na Masarykově náměstí. To neslo jméno 1. československého prezidenta od roku 1919.

„S pozdravným projevem tam vystoupil vládní komisař Jan Prokeš. Po něm vítali prezidenta místní poslanci a senátoři, zástupci úřadů, politických stran, spolků a korporací, českých i německých, přičemž na pozdravy a projevy vyslovené v němčině odpovídal Masaryk rovněž německy,“ připomněl Šerka. „Většinou se zřejmě omezil jen na podání ruky a pár slov, neboť tento uvítací výbor tvořilo více než sto padesát osob a celková délka trvání programu před radnicí byla rozpočtena na pouhých deset minut.“

Pro Čechy hrdina a pro Němce arbitr, poznal Masaryk při návštěvě jižní Moravy

Po uvítání následovaly audience. „Masaryk je udílel zástupcům zdejších zahraničních konzulátů, starostenských sborů, velkoprůmyslu, odborů a legionářů, a to až do jedenácté hodiny dopoledne, kdy opět nasedl do auta a odejel do Přívozu na prohlídku Dolu a koksovny František,“ vysvětlil Šerka.

Do Moravské Ostravy se Masaryk vrátil na oběd. „Ten byl pro něj připraven v Národním domě, což je dnešní Divadlo Jiřího Myrona. Oběd s prezidentem byl samozřejmě vrcholnou společenskou událostí a díky dochované korespondenci víme nejen to, že se ho účastnilo téměř sedmdesát osob z řad ostravské honorace, ale známe i takový detail, že hlavním chodem byla svíčková,“ doplnil Šerka.

Dalším bodem Masarykova programu byla návštěva Vítkovických železáren. V dochovaném dokumentu byl prezidentův pobyt v železárnách naplánovaný takto: „U slavobrány uvítání generálním ředitelem Drem Sonnenscheinem, zástupcem dělnictva. Podání kytice asi sedmiletým děvčátkem z některé rodiny vítkovických dělníků. Ze slavnostní brány autem k vysoké peci číslo IV, cestou bude pan prezident upozorněn na nový plynojem (dnešní multifunkční hala Gong – pozn. red.), na nové plynové hospodaření. Na velikém prostranství před vysokou pecí bude státi dělnictvo železáren v úboru pracovním a pozdraví pana prezidenta, jakmile vystoupí na rampu vysoké pece. Odpich pece, sestup k autu.“

Návštěva vyšla na sto tisíc

Masaryk navštívil i novou ocelárnu a válcovnu v Zábřehu či náměstí v Mariánských Horách. „Hasiči tu na jeho počest vztyčili dvacet čtyři metrů vysoký stožár a utvořili na něm živý obraz,“ řekl Šerka. „Krátce po šestnácté hodině už prezident odjel vlakem z nádraží Ostrava-Vítkovice, dnešní Ostrava-střed, kde se s ním rozloučil Jan Prokeš, policejní ředitel Buchar a přednosta okresního úřadu Navrátil. Pro Ostravu tím oficiální návštěva skončila, Masaryka však čekala ještě návštěva Frýdku, Frenštátu a Krásna nad Bečvou.“

Jakpak se jmenuješ, ptal se jí Masaryk. Holčička ze známky dodnes žije v USA

Náklady na Masarykovu návštěvu byly sto tisíc korun. „To se nám může zdát poměrně málo, v dnešních relacích by to však mohly být dva až tři miliony. Na straně druhé, i když nemáme k dispozici žádné statistiky, je jisté, že značný obrat zaznamenaly hostinské a ubytovací podniky a všechny s nimi související živnosti potravinářské,“ uvedl Šerka. „Vzhledem k obrovské poptávce po praporech, státních vlajkách i obyčejných trikolorách musely mít velké zisky rovněž všechny živnosti textilní, vždyť jen třetina všech městských výdajů byla právě za praporovou výzdobu.“

Návštěva Ostravy z roku 1924 byla pro Masaryka ve funkci prezidenta republiky první i poslední. „Na další prezidentskou návštěvu do města přijel až Edvard Beneš v roce 1937,“ dodal Šerka.

4. listopadu 2023