Moravskoslezský kraj vydal mapu oslunění, usnadní plánování fotovoltaiky

  13:56
Více než deset tisíc lidí již hledalo informace o míře intenzity slunečního svitu, jež mají od počátku roku k dispozici v mapové aplikaci Oslunění vydané Moravskoslezským krajem. „Aplikací, kterou jsme spustili jako první v Česku, chceme lidem v regionu usnadnit plánování stavby fotovoltaických projektů,“ uvedl náměstek hejtmana Jakub Unucka.

Doplnil, že mapa dokáže zájemcům již v první fázi rozhodování o případném pořízení panelů na střechu rodinného domu nebo firmy ukázat, jaká je doba slunečního svitu právě na jejich nemovitosti.

Na výpočtu oslunění pracovala od poloviny loňského roku specializovaná brněnská společnost, která využila letecké snímky regionu pořizované s pomocí velkoformátových kamer.

Samotnou mapovou aplikaci pak vytvořilo oddělení geoinformatiky a řízení změn krajského úřadu.

Odhalit kůrovce pomáhají vlastníkům lesů družicová mapa či sčítání brouků

„Díky modelaci území jsme mohli zohlednit i vliv okolní zástavby a vegetace,“ sdělila výkonná ředitelka firmy Drahomíra Zedníčková. „Výsledný výpočet tak nepracuje jen se samotnou plochou a typickou střechou budovy, ale i s vlivem jejího okolí,“ doplnila.

Výpočtem oslunění se podle odborníků rozumí definování intenzity slunečního záření, tedy množství sluneční energie v kilowatthodinách, které dopadá na jeden metr čtvereční povrchu Země za jeden rok.

„Míra oslunění v rámci Česka je relativně minimální,“ upozornila Zedníčková, podle níž se v mapě nedají vysledovat žádné výrazné rozdíly nebo výkyvy. „Nelze tedy určit region nebo obec, kde by slunce svítilo výrazně více, nebo naopak méně,“ připustila.

K dispozici i historická mapa

V mapové aplikaci Oslunění si lidé zobrazí výkresy územních plánů obcí, které mohou umístění fotovoltaických panelů omezovat. K dispozici je rovněž správní členění území a rozpoznat lze i územně identifikační prvky, jako jsou adresní místa, parcely a další.

„Mapové podklady v aplikaci si mohou uživatelé měnit. Na výběr mají mezi základní topografickou mapou Česka, časovou řadou leteckých snímků a mapou historickou,“ doplnila mluvčí kraje Nikola Birklenová. Dostupné jsou i územní plány obcí.

19. července 2023