Liberty tratí miliony denně a míří do insolvence, vláda jedná s českým investorem

  17:46,  aktualizováno  21:23
Půl roku trval útěk majitelů Liberty Ostrava před věřiteli. To, co mělo nastat už v prosinci minulého roku, tedy vyhlášení insolvence, přijde až teď. Vedení ostravské huti vzdalo snahy o restrukturalizaci firmy, končí s ochranným moratoriem a míří do insolvence. Společnost nyní hledá kupce, denně tratí 25 milionů korun. Podle ministra financí Zbyňka Stanjury je vláda v kontaktu s významným českým investorem, který do ní zvažuje vstup.

„Liberty Ostrava rozhodla, že nejsprávnějším postupem je zahájení procesu směřujícího k prodeji ostravských provozů a stažení plánu preventivní restrukturalizace, tak aby mohla vstoupit do reorganizace podle insolvenčního zákona,“ informovala mluvčí hutě Kateřina Zajíčková.

To v praxi znamená, že půlroční moratorium na ochranu před věřiteli skončí a huť zamíří do insolvence. V jejím rámci se bude mateřská firma svou ostravskou dceru prodat.

„Plán preventivní restrukturalizace byl extrémně zatížen mnoha vnějšími faktory, zejména pokračujícím zhoršováním tržních podmínek v Evropě a zpožděním v přidělování emisních povolenek, které podniku náležejí, od českých úřadů, a to na neurčito,“ vypočítala mluvčí hutě důvody, proč firma ke svému kroku přistoupila. „Tyto vlivy způsobují, že Liberty již nemůže splnit podmínky původního plánu.“ Což jen potvrzuje předpovědi některých ekonomů, že moratorium bylo jen zástěrkou pro získání emisních povolenek pro příští rok.

Ty ministerstvo nevydalo z opatrnosti. Vysoká pec ani ocelárna, hlavní zdroje CO2 ve firmě, totiž už od loňského roku nevyrábí.

22. února 2024

Není na výplaty pro zaměstnance

Ještě větším problémem znamená dnešní krok pro zaměstnance. Firma totiž zároveň oklikou oznámila, že nemá peníze na výplaty. „Liberty bude i nadále udržovat několik málo aktiv, která dokážou pokrývat své vlastní náklady a pomáhat zaměstnancům při využití státního systému ochrany zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele,“ napsala Kateřina Zajíčková bez bližšího vysvětlení.

To nabídl až odborový předák Petr Slanina. „O situaci jsme byli informováni členem představenstva. Budeme řešit hlavně situaci zaměstnanců, jak jim pomoci v této tíživé situaci, dokud se vše nevyřeší,“ konstatoval odborář.

Nový investor na obzoru

Podle Stanjury je vláda v kontaktu s významným českým investorem, který vstup do hutní společnosti zvažuje. Konkrétní Stanjura zatím nebyl, detaily je připraven zveřejnit během několika příštích dnů či týdnů, záležet bude na dalším vývoji kolem insolvenčního řízení. Ministr zároveň ujistil, že stát bude prostřednictvím úřadu práce vyplácet zaměstnancům firmy tři měsíce jejich mzdu.

Do vážných problémů se Liberty Ostrava, která má přibližně 5 100 zaměstnanců, dostala už v loňském roce. Ekonomické nesnáze pak vyvrcholily v okamžiku, kdy se ukázalo, že hutní společnost dlouhodobě neplatí svému hlavnímu dodavateli energií, společnosti Tameh. Té dluží přes dvě miliardy korun.

Spory vyvrcholily na konci roku, kdy Liberty požádala soud o vyhlášení moratoria, ochrany před věřiteli. Nato Tameh odstavil výrobu a firma zamířila do insolvence. „Zatím nemáme konkrétní informace, ale říkáme už půl roku, že Liberty podle ekonomických výsledků má být v insolvenci a neměla by nezneužívat moratoria,“ reagoval na krok Liberty Ostrava mluvčí Tamehu Patrik Schober.

V rámci moratoria se Liberty snažila o získání podpory pro restrukturalizaci firmy. O té měl v nejbližších dnech rozhodnout Krajský soud v Ostravě. „V tuto chvíli nemáme žádné informace o tomto kroku, ale může být v datové schránce,“ reagoval mluvčí krajského soudu Igor Krajdl. „Do dneška měla společnost Liberty Ostrava lhůtu pro vyjádření k námitkám vůči schválení moratoria, před touto lhůtou nemohl soud rozhodnout. Co bude dál v tuto chvíli nelze předjímat,“ dodal.

Ani podle Jana Rafaje, prezidenta Svazu průmyslu a dopravy, není zcela zřetelné, jaké budou další kroky. „Nicméně, pokud to znamená i možnost, aby do společnosti vstoupil nový investor, zvyšuje to naději na záchranu výroby oceli v Ostravě,“ komentoval situaci Rafaj, který sám dříve v ostravské huti pracoval.

Co dělat, když zaměstnavatel neplatí

  • Podmínkou pro uspokojení mzdových nároků je, že zaměstnavatel je v platební neschopnosti, tzn., jestliže neuspokojil splatné mzdové nároky zaměstnanců, a to v den následujícím po dni, kdy na něho bylo vyhlášeno moratorium před zahájením insolvenčního řízení nebo po dni, kdy byl na něho podán insolvenční návrh u příslušného soudu v ČR. Insolvenční návrh mohou podat i zaměstnanci, kterým zaměstnavatel nevyplatil mzdu.
  • Zaměstnanec může uplatnit splatné mzdové nároky nejpozději do 5 měsíců a 15 kalendářních dnů následujících po dni, kdy místně příslušná krajská pobočka ÚP ČR zveřejnila neprodleně na úřední desce informace o vyhlášení moratoria před zahájením insolvenčního řízení nebo o zahájení insolvenčního řízení.
  • Žádost je třeba podat písemně. Při uplatnění mzdových nároků je zaměstnanec povinen prokázat dobu trvání pracovního poměru, dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti.
  • Zaměstnanec může uplatňovat mzdové nároky za 3 měsíce rozhodného období, kterým je kalendářní měsíc, ve kterém bylo vyhlášeno moratorium před zahájením insolvenčního řízení, nebo ve kterém byl podán insolvenční návrh, jakož i tři kalendářní měsíce předcházející tomuto měsíci a tři kalendářní měsíce následující po tomto měsíci. Příslušné měsíce si vybere sám a specifikuje je v příslušné žádosti o uspokojení svých mzdových nároků. O nároku rozhoduje ÚP ČR prostřednictvím krajské pobočky ÚP ČR, v jejímž obvodu má zaměstnavatel sídlo. Žádost však mohou zaměstnanci podat na kterékoli krajské pobočce nebo kontaktním pracovišti Úřadu práce ČR.