Zoufalá situace, ale i nový start, hodnotí odboráři insolvenci Liberty

  15:00
Spolu se žádostí o vyhlášení insolvenčního řízení informovala Liberty také o faktu, že nemá na výplaty zaměstnancům. Odboráři už reagovali prohlášením, v němž postup firmy odsuzují. Zároveň doufají, že insolvence je nadějí na nový start firmy. Proti vstupu současného majitele totiž protestovali už dávno.

Zda lidé výplaty nedostanou vůbec, nebo bude vyplacena jen část zatím není jasné. Jako pravděpodobnější se nyní jeví varianta, že zaměstnanci nedostanou peníze vůbec.

„Vedení společnosti nás informovalo o tom, že již nedisponuje finančními prostředky na uhrazení svých mzdových závazků a že očekává, že zaměstnanci využijí možnost kompenzace mezd úřadem práce po dobu tří měsíců, který se v těchto případech nabízí,“ přiblížila část prohlášení členka odborového vedení ve firmě Alena Sobolová. „Za odborové organizace podnikneme veškeré další kroky tak, abyste pro sebe získali finanční podporu, kterou v tuto chvíli úřad práce nabízí.“

Liberty na sebe podala insolvenční návrh, má závazky přes pět miliard

Navzdory tomu, že jsou odboráři aktuálními informacemi otřeseni, podotýkají, že se stalo jen to, co bylo zcela nevyhnutelné. Restrukturalizační plán byl podle nich již od začátku v obou variantách postaven jako zcela neživotaschopný.

„Dlouhodobá oboustranná neschopnost Liberty a Tamehu najít řešení, vést konstruktivní dialog, vyvedení veškerých zisků z Ostravy a prodej veškerých povolenek byl pro nás všechny jasným signálem, že plány současného majitele na dlouhodobé provozování hutě nebyly myšleny vážně,“ popsal předseda ZO OS KOVO Liberty Petr Slanina.

Nezodpovědný vlastník, říkají odboráři

„Od počátku jsme byli proti tomuto kupci, upozorňovali jsme na nezodpovědného vlastníka, ale jen málokdo byl ochoten naslouchat našim obavám. Majiteli jsme přímo sdělovali, že nevěříme jeho plánům. Proto vnímáme možné ukončení této pětileté agónie pod vedením společnosti Liberty jako jediné možné východisko ze zcela zoufalé situace a možný nový start pro naši společnost,“ shrnul Slanina dobu fungování ostravské huti pod indicko-britským majitelem Sandžívem Guptou.

Situace ve firmě podle odborářů není dobrá. „Žalostný stav našich zařízení vyžaduje rychlé řešení a s každým dalším dnem se situace jen zhoršuje,“ podotkl Slanina a reagoval i na zprávy, že vláda je v kontaktu s možným zájemcem o koupi hutě z řad českých podnikatelů.

„Všichni dobře víme, že huť může fungovat jen s kvalifikovanými zaměstnanci a že zařízení jako takové bez vás všech, kteří se o ně staráte a zároveň poskytujete veškerou podporu výrobě, nemá pro nového zájemce hodnotu. Proto je nyní klíčové nepodléhat panice a udělat vše pro to, aby naše huť mohla najít svého budoucího majitele a mohla opět fungovat. Nevystavujte se také nebezpečí neomluvené absence, že nenastoupíte do práce z důvodu, že odmítnete pracovat pro někoho, kdo neplatí mzdu,“ vyzvali odboráři zaměstnance.

Sice nebudou výplaty, ale končí půlrok nejistoty, říkají zaměstnanci Liberty

„Za naši stranu slibujeme, že budeme dělat maximum pro to, aby se huť dostala do dobrých rukou a že budeme v následujících hodinách a dnech v intenzivním kontaktu s vládou a dalšími partnery, abychom byli maximálně nápomocní k vyřešení celé situace a udrželi jsme pracovní místa i jistotu pro naše zaměstnance,“ uzavřel Slanina.

Podle zákona se mohou zaměstnanci, kteří nedostanou v řádném termínu mzdy, obrátit na Úřad práce. Svou žádost ale mohou obecně podat až poté, co je oznámeno zahájení insolvenčního řízení zaměstnavatele v insolvenčním rejstříku, a to hned den následující po termínu výplaty. Což se nyní stalo. Zaměstnanci mohou dostat až 65 011 korun měsíčně, nejdéle po dobu tří měsíců.

„Krizový scénář pro tuto situaci jsme měli již dlouho připravený a zaměstnancům Liberty jsme pomáhali i před vyhlášením insolvence, a to především poradenstvím a rekvalifikacemi,“ přiblížil situaci Daniel Krištof, generální ředitel Úřadu práce ČR. „Nyní moji kolegové spolu s odbory jednají s personalisty Liberty Ostrava, aby se dohodli na dalším postupu, zahájili práci našich mobilních týmů přímo v prostorách Liberty Ostrava a zároveň díky sdílení dat maximálně zjednodušili administrativu pro zaměstnance.“