iDNES.cz

S problémy kvůli Liberty pomůže finanční úřad, návrat zaměstnanců opět odložen

  9:32,  aktualizováno  15:16
Rozložení úhrady daně na splátky, prodloužení lhůty pro podání daňového přiznání nebo stanovení nižších záloh na daň může pomoci podnikatelům, kteří mají problémy kvůli nesplácení závazků společností Liberty Ostrava. Návrat většiny zaměstnanců huti se znovu minimálně o týden odkládá.

Vysoké pece a další část rozlehlého areálu ostravské huti Liberty | foto: Liberty Ostrava

Vyplývá to z manuálu, který pro obdobně poškozené firmy připravilo Generální finanční ředitelství v Praze. „Někteří dodavatelé a obchodní partneři této společnosti se již obrátili na finanční úřady s žádostmi o radu či pomoc v obavě z toho, že v důsledku druhotné platební neschopnosti nebudou schopní řádně a včas plnit své daňové povinnosti,“ objasnil důvody nepříliš častého kroku Lukáš Heřtus, vedoucí tiskového oddělení Generálního finančního ředitelství.

„Finanční správa proto předkládá praktické informace shrnující možnosti dodavatelů, které jim v tomto ohledu dávají daňové předpisy,“ uvedl Lukáš Heřtus.

Před hutí Liberty se bude protestovat, odbory vyzývají vládu i EU k činu

Celkově mohou podnikatelé a firmy využít hned pět možných úlev pro podobně postižené firmy. Vedle posečkání s úhradou daně či rozložení úhrady na splátky, prodloužení lhůty pro podání daňového přiznání k dani z příjmů a tím zároveň prodloužení lhůty pro úhradu této daně a stanovení nižších záloh, popřípadě povolení výjimky z povinnosti daň zálohovat, to je i možnost prominutí příslušenství daně, v tomto případě úroku z prodlení či z posečkání a pokuty za opožděné tvrzení daně.

V případě posečkání s úhradou daně může finanční úřad firmám umožnit dohodu o splátkovém kalendáři nebo odložit splatnost daně na tři až šest měsíců.

„V žádosti je potřeba popsat význam a rozsah obchodní spolupráce s Liberty Ostrava spolu s aktuálním dopadem na další ekonomickou činnost a majetkovou situaci firmy,“ přiblížil podrobnosti možného odkladu Lukáš Heřtus. „Zástupci firem by se měli snažit jednotlivá tvrzení doložit dokumenty, například výčtem dodavatelsko-odběratelských vztahů s vyjádřením podílu Liberty Ostrava, bankovními výpisy, aktuální rozvahou, výkazem zisku a ztráty a podobně.“

Postup úřadů nebyl jednotný

Obdobné to je i s dalšími případy žádostí o úlevy. Vždy je potřeba zdokumentovat důvody, které k dané žádosti vedou, důležité je i podání jednotlivých žádostí včas. „Například žádosti o prodloužení termínu daňového podání je potřeba podat do 2. května, pokud podáte přiznání elektronicky,“ vysvětlil zástupce finančního ředitelství.

To reagovalo i na připomínku hejtmana Jana Krkošky, podle kterého si zástupci firem v kraji stěžovali na nejednotný přístup jednotlivých finančních úřadů v různých městech.

Liberty svou krizi pořádně neřeší, zlobí se Tameh. Zaměstnanci zůstávají doma

„Generální finanční ředitelství bude v tomto ohledu zároveň instruovat všechna územní pracoviště finančních úřadů tak, aby byl zajištěn shodný metodický přístup k vyřizování žádostí žadatelů z řad dodavatelů Liberty Ostrava v kontextu dané situace a očekávané potřeby rychlého řešení,“ dokončil Lukáš Heřtus.

„V souvislosti s problémy spojenými se situací v Liberty Ostrava zatím podalo žádosti o splátkování či posečkání šest firem, jedna firma podala žádost o prominutí úroků z posečkání,“ přiblížila aktuální situaci Petra Homolová, mluvčí Finančního úřadu pro Moravskoslezský kraj.

Další odklad návratu zaměstnanců

Návrat zaměstnanců Liberty Ostrava do práce se opět odkládá o týden. ČTK to dnes řekl předseda odborové organizace ocelárny Liberty Roman Bečica. Doma jsou zaměstnanci od loňského 22. prosince a jejich nástup se každý týden posouvá, protože většina provozů v huti stojí. Dnešní odklad je již sedmý. Huť se dosud nedohodla s firmou Tameh Czech na dodávkách energií.

Liberty Ostrava potvrdila, že většina zaměstnanců nadále pokračuje se stoprocentní náhradou mzdy na takzvaných jiných překážkách na straně zaměstnavatele, a to až do pondělí 19. února.

„Máme potvrzené, že se to zase odkládá o týden. Situace je pořád stejná. Pořád by měli jednat. Padla jenom jedna nová věc, že by měli jednat se správcem z Tamehu, protože rozhodující pro nájezd prvovýroby je obnovit dodávky z Tamehu,“ řekl Bečica.

Ivo Štěrba dnes za firmu sdělil, že se Liberty stále snaží vyjednat se strategickými partnery Tamehu udržitelné řešení.

Návrat zaměstnanců Liberty do práce se popáté odkládá, problém s energií trvá

„Náš restrukturalizační plán, který představuje cestu k obnovení našeho provozu a splacení závazků všem věřitelům, je blokován zamítavým postojem společnosti Tameh jednat o budoucnosti. Proto jsme insolvenčního správce společnosti Tameh písemně požádali o schůzku, na níž bychom se snažili vytvořit strategické partnerství, které by mělo za cíl společnost Tameh zachovat a obnovit její provoz,“ uvedl Štěrba.

Mluvčí Tamehu Czech Patrik Schober potvrdil, že doma zůstávají i zaměstnanci této firmy. „Management Tamehu opakuje, že je připraven se kdykoliv se zástupci Liberty Ostrava setkat a nerozumí tomu, proč Liberty Ostrava tyto výzvy ignoruje. Pokud Liberty Ostrava nyní nově vyzývá k jednání s insolvenčním správcem Tamehu, jde ze strany Liberty Ostrava pouze o další snahu o zdržování, jelikož insolvenční správce Tamehu nemá dispoziční oprávnění,“ sdělil Schober.

Uvedl, že Liberty Ostrava by podle veřejných informací měla být v úpadku, místo toho zneužívá ochranné moratorium k oddálení řešení situace.

Výplaty mají odejít v úterý

„Máme dnes potvrzeno, že ze 6000 zaměstnanců huti jich aktuálně pracuje okolo 1500,“ sdělil předseda základní organizace OS KOVO Liberty ČR Petr Slanina.

Do práce v huti chodí celou dobu jen lidé, kteří pracují na nezbytné údržbě, v lednu se k nim přidali i pracovníci z provozů výroby pásů a důlních výztuží, které se podařilo napojit na dodávky tepla od společnosti Veolia Energie.

Kromě toho podle odborů pracují, ale z domova, také zaměstnanci administrativy. Dříve se uvádělo, že jde dohromady zhruba o tisíc lidí. Zaměstnanců, kteří jsou nutní pro udržování zařízení, i pracovníků v administrativě je ale podle odborářů více, než se dosud uvádělo.

Oproti tomu zatím nevypadá, že by se spustil provoz středojemné válcovny, která je také napojena na teplo od Veolie a na zemní plyn a kde pracuje okolo 300 lidí. „Dojednává se přísun bram (polotovarů), ale ještě to nemají dotažené do konce,“ řekl Bečica.

S problémy kvůli Liberty pomůže finanční úřad, návrat zaměstnanců opět odložen

Liberty má výplatní termín desátý pracovní den v měsíci, což připadá na středu 14. února. „Dneska jsme dostali příslib, že v úterý budou odeslány výplaty na účet,“ řekl Slanina. Odboráři podle něj stále nedostali odpovědi na otázky týkající se budoucnosti podniku, které vedení firmy zaslali předminulý týden a na něž odpovědi chtěli do 2. února.

„V nedávné době se objevily samoúčelné spekulace o tom, že již Liberty Ostrava není solventní - rádi bychom ujistili, že to není pravda a že i nadále dodržujeme závazky vyplývající ze všeobecného moratoria,“ sdělil dnes Štěrba.

Uvedl, že provoz výroby silničních svodidel nadále vyrábí v objemech požadovaných zákazníky a že pro provoz válcovny plochých výrobků a rourovny zajišťuje firma nákup polotovarů, aby mohla v příštích týdnech dokončit příslušné zakázky.

Liberty Ostrava už delší dobu čelí poklesu poptávky a má problémy platit závazky. Do práce nechodí ani zaměstnanci jejího dodavatele energií Tameh Czech. Huť je bez energií, protože Tameh jejich dodávky zastavil. Liberty má okolo 6000 zaměstnanců, Tameh zhruba 300.

21. prosince 2023

Autoři: ,
zpět na článek