Lékařská fakulta v Ostravě může opět přijímat mediky, získala akreditaci

  13:22
Zájemci o studium medicíny se v příštích týdnech budou moci dodatečně přihlásit i na Lékařskou fakultu Ostravské univerzity. Škola nakonec získala novou akreditaci pro program Všeobecné lékařství, ale zkrácenou na polovinu obvyklé desetileté lhůty. Podle děkana fakulty by mohli budoucí studenti skládat zkoušky na přelomu června a července.

První lékaři promovali na Ostravské univerzitě v roce 2016. | foto: Alexandr Satinský, MAFRA

„Národní akreditační úřad (NAÚ) pro vysoké školství rozhodl o žádosti Ostravské univerzity o udělení akreditace magisterského studijního programu Všeobecné lékařství pro uskutečňování Lékařskou fakultou Ostravské univerzity tak, že akreditaci udělil na dobu platnosti 5 roků,“ oznámil předseda NAÚ Ivan Barančík.

„Dnešní rozhodnutí znamená, že Lékařská fakulta Ostravské univerzity bude moci přijímat uchazeče ke studiu magisterského studijního programu Všeobecné lékařství. Rozhodnutí NAÚ ale ještě není pravomocné. Ostravská univerzita může po doručení písemného vyhotovení rozhodnutí podat odvolání,“ dodal Barančík.

NAÚ totiž stanovil univerzitě další povinnosti. Například každý rok vždy k 30. září (počínaje příštím rokem) musí škola předložit komplexní zprávu o tom, jak plní závazky deklarované v žádosti o akreditaci, jak odstraňuje popsané nedostatky v personálním zabezpečení a jak spolupracuje s Fakultní nemocnicí Ostrava při rozvoji společných pracovišť.

V roce 2024 Rada NAÚ doporučuje provést vnější hodnocení Lékařské fakulty Ostravské univerzity, které se mimo jiné zaměří na kvalitu výstupů ze studia a posouzení, zda vysokoškolské vzdělávání, včetně vzdělávacího prostředí na pracovištích Fakultní nemocnice Ostrava, má srovnatelnou úroveň se standardním prostředím na ostatních lékařských fakultách v ČR.

Podle Barančíka už vysoká škola učinila řadu nápravných opatření a snaží se vytvářet podmínky pro budoucí pozitivní vývoj, ale záruky personálního zajištění studijního programu v současné době nejsou dostatečné, aby mohla být udělena akreditace na obvyklou dobu 10 let.

„Nadále zůstávají nenaplněny některé klíčové požadavky standardů v oblasti personálního zabezpečení studijního programu, nedostatky přetrvávají například v některých klinicky zaměřených předmětech. Některé realizované změny jsou formálního charakteru nebo dočasným řešením a nelze je označit za změnu zaručující personální zajištění studijního programu na delší dobu. V řadě případů jsou personální opatření teprve plánována s perspektivou naplnění změn v následujících dvou a více letech,“ nastínil Barančík podrobněji důvody, proč radní neudělili akreditaci na celých deset let.

Děkan Rastislav Maďar

Děkan Rastislav Maďar

Univerzita se ale s největší pravděpodobností odvolávat nebude. Z verdiktu má radost i nový děkan lékařské fakulty Rastislav Maďar.

„Rozhodnutí Rady NAÚ vnímám jako důvěru ve vedení fakulty. Máme dostatek času na to, abychom splnili harmonogram plánovaných změn. V nejbližší době vypíšeme přijímací řízení. Předpokládám, že medici u nás budou skládat zkoušky na přelomu června a července,“ řekl Maďar s tím, že pravděpodobně přijmou 129 až 135 uchazečů, ale detaily musí ještě dořešit.

„Díky tomu, že jsme znovu získali akreditaci pro vzdělávání mediků v češtině, budeme usilovat také o možnost vzdělávání cizinců v angličtině a současně chceme co nejdříve rozběhnout procesy spojené se získáním akreditace pro studijní program Stomatologie,“ dodal Maďar.

Na udělení akreditace má podíl i Fakultní nemocnice Ostrava. „Nemocnice podnikla za uplynulého půl roku řadu významných kroků směřujících k získání akreditace. Těší nás, že se naše úsilí setkalo s kladnou odezvou u NAÚ. Verdikt je významný pro celkovou koncepci zdravotní péče v ostravské aglomeraci a celého moravskoslezského regionu, který lékaře potřebuje a bude potřebovat. Je to výborná zpráva pro nejbližší směřování i budoucnost zdravotnictví v našem regionu,“ uvedl ředitel nemocnice Jiří Havrlant. 

Primátor by podpořil otevření stomatologie

Obnovení přijímacího řízení pro mediky po roční přestávce i plány na vzdělávání stomatologů ocenil také ostravský primátor Tomáš Macura. „Máme samozřejmě velikou radost z toho, že naše lékařská fakulta znovu získala akreditaci, i když jen na pět let. Rozhodně to nebylo jisté a nové vedení fakulty s tím mělo velkou práci. Za město jsme je podporovali, jsem rád, že to takto vyšlo, a věřím, že škola za pět let akreditaci znovu obhájí,“ řekl Macura s tím, že město je připravené podporovat i další rozvoj fakulty.

Macura by si přál, aby se v Ostravě mohli vzdělávat i budoucí zubaři. „S panem rektorem i děkany se o tomto tématu bavíme už asi šest let. Všichni víme, že stomatologové chybí v celé zemi včetně našeho regionu. Je to díra na trhu univerzitního vzdělávání. Určitě proto otevření stomatologie v Ostravě podporujeme,“ dodal primátor města.

Lékařské fakultě skončila akreditace pro obor všeobecné lékařství po deseti letech v loňském roce, tehdy novou nezískala.