Opět posunutý konec. Kaly z lagun v Ostravě zůstanou další dva roky

  12:56
Smlouva, podle které měly být v prosinci loňského roku odvezeny všechny toxické kaly z ropných lagun, je minulostí. Společnost AVE CZ uspěla ve snaze o její zrušení. Kaly tak v Ostravě zůstanou další dva roky.

Ropné laguny v Ostravě jsou velkou ekologickou zátěží. Na snímku stav v roce 2017. | foto: Alexandr Satinský, MAFRA

Podle původní smlouvy měla AVE CZ do 20. prosince loňského roku odvézt z Ostravy 91 tisíc tun upravených ropných kalů a hlinek, do konce roku 2020 pak měla firma čas na jejich likvidaci.

To se ale nestalo. V Ostravě v současnosti zůstává přibližně 70 tisíc tun kalů a takzvaných hlinek, tedy odpadu po filtraci kalů. Za každý den prodlení platila firma AVE CZ sto tisíc korun smluvní pokuty.

Ani to už neplatí. Státní podnik Diamo, který za stát na likvidaci ekologické zátěže na lagunách dohlíží, podepsal novou smlouvu. To ve výsledku znamená, že padá i nutnost hradit penále.

„Diamo na základě rozhodnutí ministerstva životního prostředí a ministerstva financí připravilo řešení situace v areálu lagun tak, aby mohly práce na odstranění kalů plynule pokračovat a skončit v původním termínu,“ řekla Jana Dronská, mediální zástupkyně Diama. „Vzhledem k tomu, že právní rozbor nedoporučil uzavření dodatku k původní smlouvě, a s ohledem na vyvstalé změny v loňském roce, Diamo částečně odstoupilo od smlouvy s AVE CZ. Obě strany se zároveň dohodly na vypořádání dosud provedených prací.“

„Nová smlouva garantuje dodržení termínu finálního odstranění nadbilančních kalů do prosince 2020 a zohledňuje náročnější způsob likvidace hlinky. Surové kaly jsou již odtěženy a připraveny k odvozu a finální likvidaci,“ dodala mluvčí AVE CZ Pavla Ivácková.

Nově se mají pálit i hlinky

Co konkrétně nová smlouva přináší, zatím Diamo neupřesnilo. Není tak třeba jasné, zda nová smlouva obsahuje pojistky, aby se situace neopakovala a kaly nezůstaly v Ostravě i po dalším termínu.

Fotogalerie

Podle informací MF DNES by měl stát za konečnou likvidaci zaplatit více, než se původně plánovalo. Vedle kalů se totiž nově mají pálit i hlinky.

Těch je v lagunách zhruba 30 tisíc tun. A jejich likvidace se stala jedním z důvodů, proč firma AVE CZ chtěla změnu smlouvy.

Původně měly být hlinky jen uloženy na skládce, loni začal stát požadovat, aby byly také spáleny.

Nutnost spálení hlinek ale nijak nevysvětluje, proč nebyly z Ostravy odvezeny alespoň kaly.

V průběhu roku společnost AVE CZ opakovaně slibovala, že pokud nestihne všechny kaly spálit, převeze je na svou skládku do Čáslavi, která je v projektu schválena jako možný mezisklad kalů před jejich spálením.

Není jasné, zda šlo o reálné sliby. „Na ploše skládky v Čáslavi byla povolena mezideponie pro dočasné umístění odpadů před jejich předáním jinam s okamžitou kapacitou 150 tun odpadů a maximální roční kapacitou 2 500 tun odpadů. Rozměry této plochy jsou přibližně 50 krát 50 metrů,“ řekla Jana Jandová, mluvčí České inspekce životního prostředí (ČIŽP).

Ostrava žádá pojistky

Podle mluvčí společnosti AVE CZ není vyjádření ČIŽP přesné. „Informace ohledně množství 150 tun nesouvisí se zakázkou laguny Ostramo. Sto padesát tun je povolený denní limit pro příjem odpadů na manipulační plochu týkající se jiného zařízení,“ řekla mluvčí.

„Společnost AVE CZ může na mezideponii umístit před spálením ve Vřesové maximálně 150 tun odpadů. To se týká všech odpadů, tedy i zpracovaných kalů a hlinek z lagun Ostramo,“ upřesnila Jandová z ČIŽP.

Celkem v Ostravě zbývá zhruba 70 tisíc tun kalů a hlinek. Jeden vlak s kontejnery odveze zhruba 600 tun. Loni chtělo AVE CZ týdně vypravovat dva vlaky. To se nakonec nestalo, od září jich z města vyjelo minimum.

Novou smlouvu chce mít pojištěnou ostravský magistrát. „Musíme se domluvit s AVE CZ na průběžném harmonogramu odvozu, kontrolách a sankcích za jeho plnění,“ řekl ostravský primátor Tomáš Macura.