Kozmické ptačí louky čekají letos změny, stádo divokých koní se stane chovným

  7:54
Kozmické ptačí louky na Opavsku, kde jako na jediném místě v kraji žijí divocí koně, letos čekají velké změny. Pozemky, jež dnes mají rozlohu 73 hektarů, vykoupila před časem soukromá firma a navrátila jim původní ráz mokřadů a nivních luk.

Pětadvacetičlenné stádo divokých exmoorských poníků se letos promění ve stádo chovné. Jeden vybraný hřebec zůstane a dostane stádo kobyl. | foto: Rostislav Matuška

Od roku 2019 na nich kromě mnoha druhů ptáků a dalších živočichů žije i pětadvacetičlenné stádo divokých exmoorských poníků. To se letos promění na stádo chovné. „Kromě jednoho vybraného hřebce rozmístíme ty zbývající do nových lokalit a Kozmické ptačí louky dostanou nové stádo kobyl,“ nastínil letošní plány spolumajitel otické společnosti Kamil Lisal.

V současné době navíc k poníkům přibyly také jalovice skotského náhorního skotu. Ty už na jaře dostanou býčka a v dalším roce by mohly vyvést první telata.

Louky u Kozmic na Opavsku skrývaly vzácného pavouka, v Česku je raritou

Právě přítomnost těchto velkých býložravců pomáhá v lokalitě zvyšovat rozmanitost živočišných druhů. „Kombinovaná pastva nabízí na loukách mnoho různorodých plošek s různě vysokou vegetací. Již po pár letech můžeme pozorovat, že louky se vlivem pastvy regenerují, v sezoně krásně kvetou a hučí hmyzem,“ vysvětlila ekoložka společnosti Marie Vavrečková.

V těchto dnech její pracovníci lokalitu připravují na příchod jarní sezony, kdy už lidé nebudou do luk vstupovat. „Opravujeme ohradníky a stříháme přerostlé keře. Odstranili jsme lokální porosty sítin, které na některých místech přerostly v sítinový les a bránily ve volném rozhledu bahňákům,“ jmenovala ekoložka. „Tito ptáci jsou velmi opatrní a vybírají si strategická místa, kde se nejlépe vyvarují přítomnosti dravých ptáků.“ Odstranění sítin navíc zabrání vysychání mělkých tůní, které obojživelníci využívají k rozmnožování.

Daří se i kriticky ohroženým druhům

Bahňáci však nejsou jediným druhem ptáka, pro něhož jsou Kozmické ptačí louky oblíbenou lokalitou. Pravidelně se tam objevují čírky obecné, husy a labutě velké, volavky bílé a popelavé.

Zoologové zaznamenali rovněž výskyt dvou až pěti jeřábů. „Množství ptáků, kteří na loukách nacházejí útočiště, každoročně stoupá. Zpozorovali jsme například kulíky bledé, jespáčky ploskozobé a minulý rok jsme potvrdili hnízdění kriticky ohroženého bukáčka malého, naší nejmenší volavky,“ přiblížila Vavrečková.

V mokřadech na Opavsku se začalo zabydlovat stádo divokých poníků

Kozmické louky se budou měnit i nadále a vzhledem k rozloze se budou postupně zvyšovat také počty pastevních zvířat. „Rádi bychom rozšířili pastevní areál vybudováním nových ohrad. V současné době se rovněž snažíme získat finanční prostředky na nákup techniky, která nám usnadní údržbu luk,“ konstatoval Lisal.

Místo totiž i přes přítomnost koní a krav vyžaduje strojové sečení. To se musí provádět ve vhodných termínech s ohledem na některé druhy živočichů, jako je například modrásek bahenní, nebo na dobu hnízdění ptáků.

V Kozmicích na Opavsku budou ve volné přírodě běhat divocí koně

„Strojové seče jsou velmi finančně a časově náročné, zvláště v tak členitém terénu. Navíc termíny nabízené ze strany zemědělců nejsou ideální,“ odůvodnil Lisal. „Bez vlastní techniky ve formě traktoru s příslušenstvím a seníku jsme však na spolupráci se zemědělci odkázáni.“