Bioodpadu v Moravskoslezském kraji přibylo. Města prodávají kompost

  13:02
Více než dvojnásobně se zvětšil objem rostlinného odpadu, který lidé vytřídí. Městům a obcím v kraji se to povedlo díky umístění speciálních hnědých popelnic do ulic. Města navíc vyrábějí z odpadu cenný kompost.

Provzdušňovací stroj v kompostárně v areálu Tyrská v Třinci | foto: Smolo Třinec

Společnosti zabývající se svozem a zpracováním odpadu si postavily vlastní kompostárny a odpad využívají, vzniklou úrodnou směs potom prodávají. „Vyrobený kompost prodáváme větším firmám i lidem přímo v našem areálu. Také ho mícháme se zeminou a prodáváme substrát v pytlích,“ sdělila Vladimíra Karasová, mluvčí městské společnosti OZO Ostrava.

„Sami ho využíváme při rekultivaci skládky tuhého komunálního odpadu. Kompostárnu máme v Ostravě-Hrušově. Odpadu je ale opravdu hodně, část vozíme do kompostáren v okolí, “ dodala Karasová.

Podobné je to i jinde. „Náš kompost kontrolují pravidelně laboratoře. Zkoumají obsah živin a cizorodých látek. Prodáváme ho obcím, zahradnickým firmám i jednotlivým zahrádkářům. Kompostárnu máme v areálu Tyrská,“ řekla Dorota Havlíková, mluvčí společnosti Smolo, která sváží odpad z Třince a okolí.

Stejné je to i v Opavě. „Vlastní kompost máme zaregistrovaný podle zákona o hnojivech. Prodáváme ho lidem a používáme ho při výsadbě ve městě,“ sdělil Jiří Zátopek, vedoucí odpadového hospodářství Technických služeb Opava.

Pomohly popelnice na bioodpad v ulicích

Rostlinný odpad přivážejí do sběrných dvorů zaměstnanci technických služeb po úklidu veřejných prostranství. Lidé ho nechávají ve speciálních popelnicích.

„Každý rok se objem vytříděného bioodpadu zvedá. Ještě v roce 2015 ho bylo něco málo přes osm tisíc tun. Po dvou letech to byl skoro dvojnásobek a za minulý rok jsme zpracovali více než devatenáct tisíc tun. Samozřejmě pomohlo umístit do ulic hnědé popelnice na zeleň. Všechny firmy udržující rostliny ve městě nám také musí vozit odpad do kompostárny,“ řekla Karasová.

Zavedení popelnic na bioodpad se projevilo i jinde v kraji. „Objem bioodpadu nám každoročně roste. Je to díky tomu, že se sváží z měst i malých obcí. Jsme rádi, že zbytky rostlin nekončí na skládce,“ dodal Zátopek.

Na podzim je na zemi hlavně listí

Velkou část bioodpadu tvoří v těchto dnech listí. „Na podzim je to zhruba třetina bioodpadu. Většinu rostlinného odpadu nám přivezou společnosti zabývající se úpravou zeleně a samotní občané. Městská údržba toho vyprodukuje méně,“ doplnila Havlíková.

Opava řeší sběr listí prakticky. „Pokud to dovolí podmínky, obce spojí poslední sekání trávníků se sběrem listí. Stroje samy spadané listí posbírají a pracovníci místa dočistí,“ uzavřel Zátopek.