Řeky Ostravice i Lučina budou čistší díky kilometrům nové kanalizace

  8:42
Po třech letech od zahájení skončila stavba kanalizačního sběrače ve Slezské Ostravě a Radvanicích a Bartovicích. Pomůže to řekám i majitelům nových rodinných domů, kteří nebudou muset budovat jímky nebo čistírny vod.

V Ostravě přibyly kilometry kanalizace. | foto: MMO

„Kanalizační sběrač B je opravený v délce 1 559 metrů od Bohumínské ulice po Slezskoostravský hrad a prodloužený v délce přes pět kilometrů po ulici U Stavisek v Radvanicích,“ řekla mluvčí Ostravy Andrea Vojkovská s tím, že nová kanalizace umožní odvádět splaškové vody do čistírny, což se projeví zlepšením kvality vody v Lučině a Ostravici. 

Dodavatel předal hotovou stavbu 21. dubna, tedy před termínem.

Mapa kanalizačního sběrače.

Podle investiční náměstkyně Zuzany Bajgarové má prodloužení sběrače B pro město strategický význam. 

„Kromě centrální části Slezské Ostravy byly dosud odpadní vody z této oblasti odváděny do vodotečí. Kanalizační stoky ústily bez čištění do Lučiny. Stavba umožní odvedení kanalizačních vod ze spádového území Slezské Ostravy, Radvanic a části Bartovic. Výhledově bude možné napojit na sběrač i Kunčice a Kunčičky,“ řekla Bajgarová.

Autor: