Slovenští ekologové jsou proti vodnímu kanálu Dunaj – Odra – Labe

  15:10
Po rakouské vládě, která odmítla stavbu jižní větve kanálu Dunaj – Odra – Labe vedoucí řekou Moravou po rakousko-slovenské hranici, se proti projektu postavily i slovenské ekologické organizace.

Vizualizace vodního koridoru Dunaj–Odra–Labe | foto: Ministerstvo dopravy ČR

Ekologové vyzvali slovenskou vládu, aby obdobně jako rakouská s výstavbou vodního koridoru nesouhlasila.

 „Všechny varianty napojení kanálu na dunajskou vodní cestu na našem území by měly výrazný negativní vliv na krajinu, chráněná území a životní prostředí. Způsobily by nezvratné změny cenných a unikátních území a ovlivnily by celý ekosystém řeky Moravy, včetně záplavových území, lužních lesů a aluviálních luk,“ píší v dopise vládě zástupci ekologických organizací, například slovenská pobočka Světového fondu na ochranu životního prostředí WWF a Slovenská ornitologická společnost.

Kanál Dunaj – Odra – Labe by měl vést od polské Ratiboře přes Ostravu a Mošnov k Černotínu na Přerovsku, odkud by plavební cesta využívala nejprve koryta řeky Bečvy a následně Moravy.

Zatím nejreálnější je stavba části kanálu z Ratiboře do Ostravy, další úseky jsou ale často jen obtížně uskutečnitelné. Jak kvůli přírodním podmínkám, tak kvůli někdy i desítkám metrů výškového rozdílu na trase.

Problém nastavá už na česko-polské hranici

Prvotní podmínkou pro zahájení stavby kanálu z Ratiboře do Ostravy je přestavba tamního suchého poldru na klasickou nádrž.

Polská strana tvrdí, že v současnosti tomuto záměru nic nebrání. Čeká se jen, až uplyne doba, po niž nelze suchý poldr kvůli dotaci Evropské unie přestavět.

Problémů ale přibývá výše po proudu. Nejasná je už samotná trasa kanálu v prostoru česko-polské hranice, kde je vyhlášena přírodní památka Meandry Odry.

Autor: