Borůvčí z horských luk v Jeseníkách mizí, traviny budou rozmanitější

  12:28
Lidé i koně stahují v těchto dnech z nejcennějších částí Jeseníků pytle plné trávy a borůvčí. Završují tak několikatýdenní sečení horských holí, jehož cílem je obnova vysokohorských trávníků zarostlých borůvčím poté, co se přestaly obhospodařovat. Po několika letech už je znát výsledek.

Koně pomáhají vytahovat pytle naplněné posečenou trávou a borůvčím ze svahu nad Velkou kotlinou. | foto: CHKO Jeseníky

„Nad úrovní lesa se dříve kosilo a pásl dobytek. Zdejší květnaté horské trávníky jsou pestré právě proto, že je pomáhala udržovat lidská péče. Poté, co se s pastvou přestalo, začaly postupně zarůstat. Rozšířila se borůvka, která tvoří poměrně rozsáhlé a souvislé porosty. Jiné druhy rostlin v nich nemají šanci přežít,“ popsal Radek Štencl z Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky, Správy CHKO Jeseníky.

Se sklízením sena se na horských loukách na vrcholcích Jeseníků definitivně přestalo krátce po druhé světové válce, konec jejich obhospodařování souvisí s odsunem místních německých obyvatel. Poslední dobytek odtamtud zmizel ještě o několik let dříve.

Rozrůstající se borůvčí postupně vytlačilo řadu druhů chráněných rostlin, ale i vzácných živočichů na ně vázaných.

Například srovnání map vegetace Velké kotliny z roku 1974 a o 35 let později ukázalo, že tam borůvčí rozšířilo svou plochu zhruba o 120 procent. Kromě snížení plochy zbytků trávníků se v průběhu této doby také druhově snížila jejich rozmanitost, ztratilo až čtyřicet procent druhů.

Obnova pastvy je žádoucí

O jejich návrat se ochránci přírody pokoušejí pravidelným sečením vysokohorských ploch už pět let.

„Sečení pomáhá trávníky opět rozšířit a propojit do větších celků. Projekt potrvá do roku 2023,“ uvedl vedoucí Správy CHKO Jeseníky Petr Šaj. Obnova se týká zhruba pětadvaceti hektarů alpínských trávníků a vrací tam druhy, jako je několik druhů hořců a ostřic.

Obnovit druhově bohaté trávníky má i návrat pastvy na jesenické vrcholy. Například na Ovčárně.

„Po několika letech pastvy v kombinaci se sečením se ukazuje, že se druhové složení trávníků zlepšuje. Především se zvyšuje počet vzácných druhů rostlin, jako je koprníček nachový, zvonek vousatý nebo sasanka narcisokvětá,“ dodal Šaj.