Ostravský obvod sleduje kouř z huti kamerou, chce dokázat úniky škodlivin

  19:30
Komíny ostravské huti ArcelorMittal jsou pod dohledem kamery obvodu Radvanice a Bartovice. Po dobu půl roku pořídí každé čtyři až pět minut jeden snímek. Z fotek vznikne video, jež má ukázat, že při výrobě často dochází k mimořádným událostem.
Ostrava - Černé srdce republiky - Ostrava. V sousedství huti Mittal

ilustrační snímek | foto: Michal SváčekMF DNES

„Chceme ukázat, jak to vypadá, když se na huť dívá její soused. Ukázat znečišťování ovzduší očima života, ne očima legislativy. Podle té je všechno v pořádku, myslím si však, že ve sledovaném půlroce nebude týden, kdy bychom nenašli nestandardní fotku,“ řekl starosta obvodu Aleš Boháč.

Informativní kamera má zaznamenat to, co lidé pravidelně vídají, například červený, oranžový či žlutý dým. Upozornit chce obvod i na problém fugitivních emisí, tedy škodlivin unikajících mimo komíny a výduchy, třeba při manipulaci se sypkými materiály.

„Měřené jsou jen komínové částice, nás ale trápí fugitivní emise, které se na znečištění podílejí až šedesáti procenty, a nestandardní stavy, například úniky z koksárenských baterií. Za poslední roky se u nás prašnost opět zvyšuje,“ vysvětlil důvody snímkování Boháč. 

Doplnil, že srovnávání minulosti s dneškem není na místě. „Je to hra s čísly. Dnes je výroba poloviční než kdysi, logické je tedy i snížení emisí, které však nelze používat jako důkaz významného snižování prašnosti,“ komentoval starosta.

Podle mluvčí ostravské huti Barbory Černé Dvořákové kamery nic nového zaznamenat nemohou.

„Huť je pod neustálou a důkladnou kontrolou institucí, jako jsou Česká inspekce životního prostředí a krajský úřad. Veškeré dominantní zdroje emisí jsou vybaveny nepřetržitým monitoringem a všechny údaje se automaticky zaznamenávají a sledují,“ sdělila Černá Dvořáková.

Upozornila, že společnost splňuje všechny emisní limity a v produkci škodlivin se pohybuje i pod nimi. „Například emise prachu jsou o dvě třetiny nižší, než stanovuje legislativa Evropské unie,“ uvedla. Doplnila, že k mimořádným situacím dochází, ale to automaticky neznamená porušení limitů či negativní vliv na ovzduší v okolí.

„Nestandardní provozní stavy s možným vlivem na ovzduší jsou evidovány a archivovány a jsou o nich informovány příslušné orgány státní správy. Všechny se započítávají do ročních emisí,“ uzavřela.

Nestandardní situace jsou standardem, tvrdí obvod

Podle obvodu jsou ale nestandardní situace v podstatě standardem. Půlroční snímkování završí vznikem videa. To by mohlo posloužit jako podklad pro zlepšení životního prostředí.

Podle Jany Jandové z České inspekce životního prostředí mohou být podnětem, nejsou ale přímým důkazem, na jehož základě je možné například udělit pokutu.

„Velmi záleží na světelných podmínkách a nasvícení. I vodní pára bez škodlivin se za šera či při stmívající se obloze může jevit jako hustý tmavý kouř. Na červánkové obloze může zase působit jako oblak červeného dýmu,“ sdělila Jandová.

Snímky mohou být pro inspektory vodítkem, na co se zaměřit. „Typickým příkladem byl nedávný případ společnosti Slezský beton, kdy inspekce identifikovala subjekt nelegálně provozující stacionární zdroje znečišťování z obdržených videozáznamů od občana,“ dodala.