Hlučínské čekání na obnovu jezera pokračuje, projekt možná zeštíhlí

  16:00
Financování druhé části obnovy Hlučínského jezera zůstává v patové situaci. Vznik nové silnice, cyklostezky či parkovacích míst v zázemí vodní plochy vázne na chybějících penězích.

Hlučínské jezero Štěrkovna v roce 2022. | foto: Město Hlučín

Ministerstvo financí, které je investorem projektu na obnovu této vodní plochy, loni navýšilo jeho rozpočet, avšak pod podmínkou, že se jinde v kraji peníze ušetří. Zda a kdy se tak stane, není jasné.

Obnova jezera je součástí takzvaného revitalizačního programu financovaného ministerstvem financí a garantovaného ministerstvem průmyslu a obchodu. Původní projekt z roku 2013 počítal pro druhou etapu s rozpočtem 254 milionů korun bez DPH.

Dvakrát bylo nutné jej navýšit, podruhé loni v prosinci. „Pod podmínkou, že v rámci revize projektů v revitalizačním programu budou naopak na jiných projektech sníženy výdaje, které tím pádem umožní navýšení v případě Hlučínského jezera,“ vysvětlil Filip Běhal z komunikačního týmu ministerstva financí podmínky, za kterých předpokládaná částka vzrostla z 364 milionů, na které byl rozpočet navýšen v březnu 2022, na 531,5 milionu bez DPH.

Připravena ale zůstala původní částka a hledají se peníze, které z jiných projektů zbudou. Včetně DPH na dokončení revitalizace Hlučínského jezera chybí 203 milionů korun.

„V současnosti se tedy čeká na to, až zástupci Moravskoslezského kraje připraví novou koncepci, která bude obsahovat aktualizovaný seznam projektů, a předloží jej meziresortní komisi k projednání a schválení. Po něm bude ministerstvo financí moci začít soutěžit zhotovitele prací,“ dodal Běhal.

Rozhodnutí o navýšení nákladů padlo v době vysoké inflace, kdy hrozilo, že na projekty jiných měst a obcí, které jsou ve vysokém stupni připravenosti, nebude dost peněz.

„Proto bylo dohodnuto, že Moravskoslezský kraj provede ve spolupráci s ministerstvem průmyslu a obchodu na základě zprávy o čerpání finančních prostředků za rok 2023 revizi a aktualizaci všech zbývajících projektů Programu Revitalizace Moravskoslezského kraje, které byly v minulosti schváleny tak, aby bylo zajištěno jejich financování,“ popsala postup mluvčí Moravskoslezského kraje Nikola Birklenová.

Letos, nebo napřesrok?

Hejtmanství má k dispozici pracovní verzi revize. „Ale z důvodu aktuálně probíhajících výběrových řízení na jiných projektech z Moravskoslezského kraje, kde by mohlo dojít k snížení nabídkových cen, nelze tuto revizi finalizovat,“ nastínila Birklenová.

Projekt Hlučínského jezera je tak sice zařazen na letošní rok, zda se peníze najdou a skutečně odstartuje, není jisté.

Podle představitelů Hlučína by se musel v krajním případě rozsah projektu zmenšit. „Pokud nedojde k dofinancování státními penězi, budeme muset v projektu škrtat,“ uvedla starostka Hlučína Petra Tesková.

Potvrdila, že úvahy o redukci existují a jde o stavby, které nejsou přímo provázané s funkcí areálu jezera. „Jde však jen o teoretickou přípravu na stav, kdy by nebyla zajištěna alokace v původní výši,“ dodala.

Zatímco první etapu obnovy jezera platilo ministerstvo financí samo, u druhé počítá se spoluúčastí města ve výši 18,6 milionu korun. Vstoupit by mohli i další partneři. Jednání se podle starostky Teskové odvíjí od rozhodnutí o alokaci peněz.

„V případě, že bude nutno spolupráci řešit, našimi partnery budou zřejmě Moravskoslezský kraj, město Ostrava, Povodí Odry, případně jiné organizace, jejichž zájmy jsou druhou etapou dotčeny. Po jejím skončení však nepochybně dojde ke spolupráci zejména se soukromým sektorem, a to z hlediska dalšího rekreačního nebo kulturního využití celého areálu Hlučínského jezera,“ uzavřela Tesková.

4. července 2017