Místní část Hlučína vyzývá vedení města, aby zabránilo splavování bahna

  8:56
Řešte splavování bahna hned, ne až přijde další pohroma, vyzývají hlučínskou radnici obyvatelé tamní místní části Darkovičky. Po celé léto se kvůli výrazným srážkám obávali situace, kterou zažili před čtyřmi lety, kdy přívalový déšť spláchl na silnice a do zahrad, sklepů a domů tuny bahna.

ilustrační snímek | foto: Petr Lemberk, MAFRA

„Za čtyři roky od této události vedení města neudělalo nic, co by do budoucna mohlo zabránit takovým škodám. Letos došlo k mírnému splavu začátkem léta na ulici Kozmické. První zářijový den po mírném, ale celý den trvajícím dešti hrozil další splav. Situaci je třeba řešit,“ konstatoval Tomáš Matýsek, darkovičský občan a předseda spolku Žít s krajinou Darkovičky, Hlučín a Bobrovníky.

Právě on se s veřejnou výzvou obrátil na vedení hlučínské radnice. Vodou a bahnem z okolních polí trpí v nepravidelných intervalech především ulice Kozmická a K Mýtu a jejich obyvatelé se děsí každého deště. Zatím se ale podle místních neuskutečnilo žádné opatření, které by pravidelnou erozi půdy zmírnilo.

Matýsek radnici vyzývá k jednání s vlastníky pozemků a jejími nájemci, aby změnili zemědělskou praxi. Navrhuje změnu tvarů pozemků, jejich velikosti i způsobu obhospodařování. 

Uvádí, že podle údajů v historických pramenech a vzpomínek pamětníků postihují bleskové povodně Darkovičky od 60. let 20. století, kdy se malá políčka spojila ve velké půdní bloky.

Radnice: Situaci vyřeší poldr

„Konkrétně v Darkovičkách dnes půdní blok mezi ulicemi K Mýtu a Kozmickou představuje souvislou monokulturu na ploše zhruba 50 hektarů,“ sdělil.

Hlučínská radnice odmítá, že by byla v problému nečinná. Chystaný poldr by měl situaci vyřešit už příští rok.

„Pro rok 2021 je připravována výstavba poldru v severozápadní části Darkoviček. Zároveň jednáme o možnosti dalšího poldru v uvedené lokalitě,“ upřesnila mluvčí hlučínské radnice Kristina Neničková. 

Dodala, že radnice jedná i s vlastníky a nájemci polností, změna je ale dlouhodobější záležitostí, předpokládá se v období od jednoho do čtyř let.

Obnova cest komplikuje manipulaci se stroji

„Mám obavu, že s ohledem na stávající strojní a technické vybavení aktuálně hospodařících zemědělců nejsou navrhovaná opatření v dohledné době realizovatelná,“ konstatoval starosta Hlučína Pavel Paschek.

Existence velkých polních ploch je u Darkoviček předmětem sporů už několik let. Spolek Žít s krajinou dlouhodobě prosazuje obnovení historických polních cest, kde vysazuje stromy a keře, jež by lány rozdělily. Po obnově tří se proces zadrhl, komplikují totiž manipulaci s velkými zemědělskými stroji. 

Případ poničení stromů na jedné z cest dokonce řeší policie (podrobněji zde). Město podle starosty Pascheka musí vzít v potaz zájmy všech dotčených stran.

„Záměr stále pokračuje. Jednáme se zemědělci o realizaci dalších polních cest,“ dodala mluvčí Neničková.