Co dál s rozlehlou loukou v Porubě? Rozhodnout pomohou i obyvatelé

  17:32
Na louce u Francouzské ulice v městském obvodu Ostrava-Poruba se tento týden uskutečnila procházka, při které mohli lidé vyjádřit svůj názor, jak by podle nich mělo místo na konci Hlavní třídy vypadat. Louka je jednou z největších volných zatravněných ploch Poruby.

Na bývalé orné půdě se vyvinuly slanomilné rákosiny, dominuje kamyšník polní. V jejiím podrostu se vyskytuje několik ohrožených slanomilných rostlin. | foto: Milan Chytrý

„Pokud ji srovnáme s fotbalovými hřišti, pak těch se na ni vejde sedm,“ specifikoval mluvčí porubského obvodu Martin Otipka.

Podle původních představ tudy měla pokračovat Hlavní třída, a to až ke svinovskému nádraží. „Z plánů ale tehdy sešlo a plocha zůstala volná. Čas od času se objevovaly návrhy, co by tu mohlo být. Nikdy z nich ale nic nebylo,“ dodal Otipka.

Z pavilonu na ostravském výstavišti vznikne divadlo, umožní opravu dalšího

Město ve spolupráci s obvodem nyní otevírá otázku, jak s touto významnou lokalitou Poruby v budoucnu nakládat. Potřebu zpracování plánu pro využití louky umocňuje skutečnost, že se v nejbližším okolí začaly připravovat nové projekty iniciované soukromými stavebníky i veřejným sektorem.

Budoucnost mohou ovlivnit i lidé

„Jedná se například o domy nad zahrádkářskou kolonií mezi ulicemi Polská a Francouzská, budovu pro státní zastupitelství nebo napojení na Rudnou ulici,“ uvedla Zuzana Kotyzová z Městského ateliéru prostorového plánování a architektury (MAPPA), který má připravit zadání pro zpracování nové územní studie.

„O lokalitu projevují investoři zájem a město by mělo mít představu, co od ní očekává. Odpověď na tuto otázku pomůže najít právě nová územní studie.“

Smyslem jejího zpracování je podle Kotyzové ochrana hodnoty lokality a nastavení podmínek pro vhodné využití. „Bez studie a celkové koncepce by se mohlo stát, že by v budoucnu nové záměry pouze ukrajovaly z volné plochy a nepřinesly kvalitní řešení,“ dodala.

Sad Milady Horákové získá nové dominanty, přibude ovocný sad i vodní plocha

V červnu připravuje MAPPA společně s městem několik aktivit, ve kterých se mohou lidé k tématu vyjádřit. Vedle procházky územím se mohou zájemci do 19. června zapojit do diskuse i prostřednictvím online dotazníku.

„Víme, že toto místo lidé nazývají pomyslným srdcem Poruby,“ řekl ředitel ateliéru MAPPA Ondřej Vysloužil. „Proto chceme, aby si právě oni stanovili plán, jak tuto lokalitu rozvíjet a v dlouhodobém horizontu zvýšit její kvalitu a přínos pro všechny.“

13. dubna 2013

Autor: