Stavba fakulty v Ostravě se opět zastavila, delší zdržení ohrozí dotaci

  12:46
Stavba Fakulty umění Ostravské univerzity v lokalitě Černá louka má opět problém. Práce se podruhé za půl roku zastavily a hrozí, že univerzita nestihne termín využití dotace ve výši několika stovek milionů korun.

Vizualizace nové budovy Fakulty umění Ostravské univerzity v lokalitě Černá louka. | foto: Ostravská univerzita

Podle sdružení firem Imos Brno a Beskydská stavební byly práce přerušeny proto, že univerzita nedodala projektovou dokumentaci odpovídající platnému stavebnímu povolení. 

Škola totiž kvůli financování rozdělila plánovanou stavbu na dvě části, čímž se odchýlila od dokumentace. Pro současnou podobu stavby proto není získané stavební povolení použitelné.

„Už v dubnu jsme univerzitu vyzvali k předání smluvní projektové dokumentace prokazatelně ověřené ve stavebním řízení, což se doposud nestalo,“ komentoval zástupce stavebního sdružení důvody, které k přerušení prací vedly. Z pracovních důvodů si nepřál být jmenován, redakce jeho identitu zná.

Pokud by se stavba zdržela o několik měsíců, mohlo by to pro školu znamenat velký problém. Nemusela by totiž stihnout dostavět včas, poslední termín pro splnění podmínek dotace je konec roku 2022.

Obavy z takového problému ale zástupci Ostravské univerzity nesdílí. „Komplikace z hlediska čerpání dotace nepředpokládáme,“ odmítá možný problém Lucie Fremrová, mluvčí Ostravské univerzity. Nesnáze s využitím stávajícího stavebního povolení však univerzita přiznává.

Původně usilovala o takzvanou změnu stavby před dokončením, s čímž ale stavebníci od začátku nesouhlasili a tvrdili, že je potřeba úplně nové stavební povolení.

„Univerzita na této změně usilovně pracuje již od začátku roku. První žádost o změnu stavby před dokončením jsme podali již na jaře, následně se však ukázalo, že bude nutné nejen změnit stavební povolení, ale také příslušné územní rozhodnutí. Proto jsme žádost ze stavebního úřadu stáhli a začali pracovat na dokumentaci pro změnu územního rozhodnutí,“ vysvětlila mluvčí univerzity.

Dokumentaci musí přepracovat

Kdy budou potřebná povolení k dispozici, aby se mohly stavební práce obnovit, zatím není jasné.

„Bohužel současná legislativa nám neumožňuje řízení urychlit a nutí nás dokumentaci přepracovat a znovu oslovit všechny dotčené orgány, které si navíc mohou vyžadovat další, v původním stavebním povolení nebo územním řízení nevyžadované dokumenty a podklady,“ dodala mluvčí univerzity.

Problémy univerzity sleduje i ostravský magistrát, který se na méně problémové části stavby také podílel.

„Na skutečnost, že je potřeba toto dořešit, jsme opakovaně upozorňovali. Vyzvali jsme zástupce univerzity k objasnění situace. Situaci nadále prověřujeme, a to včetně dopadů na průběh stavby jako celek,“ komentovala problém náměstkyně primátora Zuzana Bajgarová.