Vyhaslé pece v industriálních Vítkovicích zachrání nové muzeum

  16:32
V unikátním industriálním areálu ostravské Dolní oblasti Vítkovice vznikne nové muzeum. Zachrání vyhaslé vysoké pece 4 a 6 a vystaví přírodovědné, historické, technické i umělecké exponáty z národních sbírek, dosud uložené v depozitářích.

Ze dvou vyhaslých vysokých pecí vznikne Museum+. | foto: Adolf Horsinka, MAFRA

Takzvané MUSEum+ bude nová příspěvková organizace státu, na jejímž vzniku se loni dohodli Moravskoslezský kraj, ministerstvo kultury, město Ostrava a Dolní Vítkovice. Jeden z prvních kroků, ideová studie, je hotov.

„Tento projekt bude unikátní výstavní a vzdělávací institucí a zároveň pomůže zachránit vysoké pece 4 a 6, které jsou součástí národní kulturní památky Dolní Vítkovice. MUSEum+ totiž vznikne jejich kompletní revitalizací,“ uvedl hejtman Ivo Vondrák.

Ideovou studii, kterou nechal vypracovat Moravskoslezský kraj, zpracoval mezinárodní tým odborníků, mezi nimiž byl i uznávaný odborník v oblasti muzejnictví a moderního umění Peter Weibl. 

„MUSEum+ je dokonalým příkladem budoucnosti muzeí. Tento nový typ muzea vyžaduje i jinou architekturu a atmosféru, která je kombinací prostoru pro relaxaci a laboratoře. MUSEum+ se může stát skvělou učební infrastrukturou,“ napsal ve svém posudku Weibl.

Dolní Vítkovice

  • Průmyslový areál zahrnující unikátní soubor černouhelného dolu, koksovny a vysokých pecí založený v 19. století jako Rudolfova huť.
  • Poslední vysokopecní odpich se uskutečnil 27. září 1998.
  • V roce 2002 byla oblast prohlášena národní kulturní památkou.
  • V roce 2012 byla otevřena prohlídková trasa na vysoké peci a hala Gong z bývalého plynojemu, poté vznikly Světy techniky a další vzdělávací i návštěvnická místa.

Hlavním motivem příprav nového muzea je snaha zachránit vysoké pece, které jsou součástí národní kulturní památky Dolní Vítkovcie. V MUSEu+ budou k vidění sbírkové předměty, které jsou nyní uloženy v depozitářích a nejsou přístupné veřejnosti. 

Bude ale také vzdělávací institucí a bude se podílet i na výzkumu. Jeho součástí bude rovněž moderní pracoviště pro digitalizaci, konzervaci a restaurování sbírkových předmětů.

Nová instituce patří mezi strategické projekty vládního programu Restart zaměřeného na restrukturalizaci Moravskoslezského, Ústeckého a Karlovarského kraje.  

Náklady na vybudování se zatím odhadují na 2,5 miliardy korun a termín otevření na začátek roku 2028. Výstabu a provoz zafinancuje stát ze svého rozpočtu s přispěním evropských zdrojů.