Jámy Dolu Frenštát zasypávají tisíce tun kamení. Zmizí i budovy na povrchu

  16:02
První jáma zasypána, druhou to čeká do konce týdne. V útrobách země u Frenštátu pod Radhoštěm na Novojičínsku mizí tuny kamení. Státní podnik Diamo zde zasypává někdejší Důl Frenštát, šachtu, která nikdy nezahájila těžbu.

„Dnes byl dokončen zásyp jámy F4 a počítám, že do pátku budeme mít zasypánu i jámu F5,“ přiblížil průběh likvidace dolu Ivan Šimek, závodní dolu Frenštát.

Poněkud netypické číslování těžních věží na dole, který měl pouze dvě těžební jámy vyplývá z faktu, že původně byl Důl Frenštát plánován jako skupinový důl, další šachty měly stát u Lichnova a u Kunčic pod Ondřejníkem.

Státní podnik Diamo zasypal jámu F4 někdejšího Dolu Frenštát, šachty, která nikdy nezahájila těžbu. Zásyp druhé jámy F5 bude hotový v pátek. (19. září 2023)

O tom, že se při plánování budoucí podoby dolu myslelo na vše, vypovídá i fakt, že plány stavby zahrnovaly i rozšíření smuteční síně v Kunčicích pod Ondřejníkem. Nic z toho už ale neplatí a po zasypání těžních jam, z nichž jedna sahala do hloubky 903 metrů a druhá 1 088 metrů, přijde řada i na povrchové stavby dolu.

Celkem Diamo počítá, že ve dvou jámách zmizí na 214 tisíc tun zásypového materiálu. „Podle vyhlášky musíme zasypávat rychlostí minimálně dva kilogramy materiálu na metr čtvereční, což je množství, které svým pádem zajišťuje větrání jámy,“ přiblížil jednu ze záludností při zasypávání kilometr hluboké jámy závodní dolu. „Denně se nám daří zasypat v průměru sto výškových metrů na jednu jámu.“

Konec šachty, kde se nikdy netěžilo. Začala likvidace Dolu Frenštát

Vrstva kamení, které tvoří základ zásypového materiálu, končí v hloubce 32 metrů pod povrchem. „Na tento zásyp bude položena dvoumetrová separační vrstva štěrku, nad ní bude vybetonována třicet metrů vysoká zátka,“ doplnil Ivan Šimek další detaily postupné likvidace dolu.

Následovat budou demolice

Jámovou zátkou i konečnými ohlubňovými povaly jsou vyvedena odplynovací potrubí, takzvané komínky, které jsou vyvedeny několik metrů nad poval, aby případný výskyt nebezpečných plynů rozptýlily do okolí.

S těžbou plynu prostřednictvím zasypávaných jam Diamo do budoucna nepočítá. Nevylučuje ji ale v okolí Frenštátu a dalších obcí. „Na zdejší uhelné sloje je vázáno zhruba deset miliard kubíků zemního plynu, což je velice zajímavý objem,“ upozornil Josef Lazárek, ředitel odštěpného závodu Darkov státního podniku Diamo, který má likvidaci dolu na starosti.

Haldy hlušiny jsou už v areálu Dolu Frenštát, zasypávání jam začne v srpnu

„Současný dobývací prostor na uhlí je už passé. Nyní se ale zabýváme vytvořením dobývacího prostoru pro těžbu plynu, což ovšem mimo jiné znamená, že musíme zdejší obce přesvědčit, že to pro ně bude prospěšné. Těžební stanice na plyn zaujímají rozlohu většího obývacího pokoje, ve zdejší přírodě by neměly překážet,“ podotkl Josef Lazárek.

15. srpna 2023

Základní zásyp obou jam Dolu Frenštát by měl být dokončen do konce tohoto týdne, další s tím spojené práce budou pokračovat v následujících měsících.

„Po dokončení zásypu budou v areálu následovat demolice nevyužitelných povrchových objektů dolu a následně rekultivační práce,“ nastínil další plány Ludvík Kašpar, ředitel státního podniku Diamo. „Následné demolice a celková likvidace dolu by se měly dokončit do roku 2027.“

OKD a Diamo přerušily v rámci útlumu těžby podzemní spojení mezi šachtami

S dalším využitím areálu bývalého dolu počítá hlavně obec Trojanovice, na jejímž území šachta leží. „Plánujeme tam vybudovat jak technickou zónu, tak místo pro bydlení,“ konstatoval už dříve Jiří Novotný, starosta Trojanovic.

„Mimo jiné by tam mělo stát experimentální vědecké pracoviště Ostravské univerzity, počítáme i s prostory pro soukromou základní a mateřskou školu, u níž věříme, že se rozšíří i na střední školu. Plánujeme i veřejná prostranství a podobně.“