Perla Ostravy ožívá, začíná obnova módního domu Ostravica

  13:50
Po bývalých městských jatkách, kde už finišuje přestavba na centrum moderního umění, čeká vzkříšení i další památkově chráněný, ale přitom zdevastovaný objekt v centru Ostravy. Konečně začne dlouho slibovaná obnova bývalého Módního domu Ostravica-Textilia.

Kdysi oblíbený a hojně navštěvovaný obchodní komplex, kterému před sto lety říkali lidé perla Ostravy, po sametové revoluci zchátral tak moc, až se z něj stal jeden z nejznámějších vředů města.

Všechny dosavadní pokusy o znovuoživení prázdné Ostravici, v níž se navíc v dubnu 2000 propadly stropy, dosud končily neúspěchem. 

Na papíře zůstal i původní plán developera na obnovu a přístavbu nové části obchodního domu, investor po čase ztratil zájem.

I současní majitelé už několik let slibovali, že dům ožije uměním, ale zůstalo jen u několika experimentů, protože vstup veřejnosti zakázal stavební úřad z bezpečnostních důvodů. To vše se ale brzy změní a v Ostravici vznikne kulturní centrum i další prostory pro veřejnost.

„Získali jsme stavební povolení, které nabylo právní moci v listopadu. V těchto dnech začalo výběrové řízení na dodavatele stavebních a rekonstrukčních prací. Start samotné rekonstrukce za zhruba 250 milionů je naplánován na začátek příštího roku. Do poloviny roku 2023 by měly být prostory dokončené a otevřené veřejnosti,“ oznámil vlastník větší části Ostravici Daniel Zeman.

Ten se o znovuoživení komplexu snaží od roku 2015, kdy se majitelem bývalého módního domu stala společnost Ostravica 2020. V uplynulých dvou letech společnost investovala do záchranných prací, především do komplexní opravy nosných konstrukcí. Tím staticky zajistila a připravila k celkové rekonstrukci dvě z historických tří budov, v nichž již brzy začnou stavební práce.

„Zkázu Ostravice jsem těžce prožíval“

„Vnímám Ostravicu jako symbol Ostravy a její zkázu jsem těžce prožíval. Před osmi lety jsem sám podepsal petici za její záchranu. Když se později naskytla příležitost objekt získat, začal pro mě dlouhý proces jeho záchrany. Postupně jsem začal financovat opravy budov sám. Do koupě neodkladných sanačních prací, zajištění statiky a projekčních prací jsem již investoval přes 60 milionů,“ zmínil Daniel Zeman, který je nyní hlavním manažerem projektu obnovy Ostravici.

Opavská Breda opět září, o památce příští týden rozhodnou zastupitelé

„Nejdůležitější ale bylo nalézt shodu na novém vzhledu a zejména na smysluplné, udržitelné funkci. Nakonec se to povedlo, a díky tomu se podařilo přesvědčit další investory, aby do projektu záchrany vstoupili a investovali další finanční prostředky,“ dodal Zeman.

Komplex bývalého módního domu tvoří tři historické budovy navržené různými architekty. Ve dvacátých letech minulého století vyrostl v centru rodící se Ostravy nový obchodní dům podle návrhu avantgardní berlínské architektky Marie Frommerové. 

Postupně byl propojen s vedlejší stavbou z roku 1911, nájemním a obchodním domem Textilia moravského architekta Felixe Neumanna, a také budovou někdejší Obchodní a průmyslové banky (bývalý METASPORT), postavenou podle projektu Julia a Wunibalda Deiningerových. Interiér hlavní části včetně známého schodiště pochází z padesátých let minulého století a je dílem architekta Lubomíra Šlapety. 

A právě od padesátých let procházely jednotlivé části domů různými necitlivými opravami, které postupně snižovaly architektonickou kvalitu interiérů i exteriérů všech budov.

Provoz obchodního domu skončil v devadesátých letech. Později ho získal a nakrátko znovu otevřel Kamil Kolek. Při rekonstrukci, která probíhala bez stavebního povolení, se ale v dubnu 2000 po zbourání nosných zdí propadla dvě podlaží a zřítila část střechy, což znamenalo definitivní zkázu obchodního domu.

Poté se táhly soudní spory, padaly i návrhy na rekonstrukce i demolice budov a nyní je na stole nový projekt. Ve dvou budovách vznikne kreativní centrum, ale také restaurace, kavárny, hudební klubu či divadelní a konferenční sály. Z bývalé banky by měl pod taktovkou jiného spolumajitele vzniknout hotel.

Město chystá úpravu náměstí

Majitelé komplexu úzce spolupracují s městem i obvodem Moravská Ostrava a Přívoz. Chtějí totiž provázat přízemí všech budov s novým veřejným prostorem, který má vzniknout na náměstí Dr. Edvarda Beneše. Magistrát Ostravy nyní pořádá urbanistickou soutěž na úpravu tohoto veřejného prostoru.

„Vydání stavebního povolení na rekonstrukci části komplexu bývalého módního domu Ostravica-Textilia je rozhodně zásadním milníkem v dlouhodobé snaze vrátit život a lesk jednomu ze symbolů dávné Ostravy. Zástupci města a po jeho vzniku také zástupci Městského ateliéru MAPPA se v tomto více než sedmiletém procesu hledání nové funkce i podoby ikonické stavby intenzivně angažovali. Věřím proto v dobrý výsledek, který Ostravany určitě potěší,“ uvedl k novému projektu primátor Ostravy Tomáš Macura.

Vizualizace budoucí podoby obchodního domu Ostravica-Textilia.

Podotkl, že spolupráce se soukromými vlastníky budov v žádném případě nekončí.

„Pokračuje aktuálně probíhající urbanistickou soutěží na prostor celého náměstí Dr. Edvarda Beneše, se kterým musí rekonstruované budovy úzce komunikovat. Tato dvoukolová soutěž je již ve své druhé, závěrečné fázi a její výsledky by měly být známy na přelomu února a března příštího roku,“ upřesnil Macura.

Podotkl, že Ostravica nebude první ani poslední z opuštěných a zchátralých budov, kterým se už vrací nebo v blízké budoucnosti vrátí život.

„Podařilo se dokončit například skelet naproti Domu kultury města Ostravy, aktuálně rekonstruujeme městská jatka a Grossmannovu vilu. Pracujeme také na projektu rekonstrukce věžáku v Ostrčilově ulici, pak budou na řadě Židlického vily u nemocnice a snad i Bachner,“ nastínil primátor.

Opravené domy překvapí odlišným vzhledem

Při přestavbě Ostravici se sice odborníci budou snažit zachovat cenné, dochované a památkově chráněné prvky, ale komplex bude už na první pohled zvenčí vypadat jinak. Podle autora návrhu rekonstrukce, architekta Martina Náhlovského, bylo klíčové rozhodnutí, jak k opravám přistoupit. Zachovala se totiž pouze část interiérů. A původní fasády i venkovní vzhled objektů směřujících do Nádražní ulice zničily úpravy v sedmdesátých letech.

„Po dlouhých jednáních s Městským ateliérem prostorového plánování a architektury, historiky, architekty, vedením města i zástupci veřejnosti jsme se dopracovali k moderní úpravě fasády, která zachovává a podtrhuje vše, co zůstalo původní, a citlivě překrývá místa, která byla zcela změněná nebo dokonce zazděná. Uvnitř budov je naopak zachováno či obnoveno vše, co zůstalo původní,“ uvedl architekt Náhlovský.

„Vracíme se například i k prosklenému zastřešení centrálního prostoru, takže na známé schodiště bude znovu dopadat denní světlo tak, jak tomu bylo u původní stavby z dvacátých let minulého století,“ podotkl.

Místo textilu nabídne Ostravica nové využití

Široké veřejnosti bude určena přibližně polovina rekonstruované části, včetně centrálního atria s historickým schodištěm. Tam vznikne restaurace, kavárna a hudební klub v suterénu. Volně přístupné bude také poslední patro, ve kterém najde sídlo divadelní a konferenční sál.

Ve druhém a třetím patře vznikne centrum kreativního průmyslu, připravované pod názvem Business Butique Ostravica. Tam se budou nacházet laboratoře, speciální ateliéry vybavené zařízením 3D reality, kanceláře a společně sdílené prostory, jako jsou jednací a přednáškové sály. Přípravy a vedení programu centra kreativního průmyslu se ujal Andrej Harmečko, zakladatel a provozovatel klubu Cooltour, který působil do roku 2019 na ostravské Černé louce.

„Ostravica se stane místem, kde se bude potkávat věda s kulturou a uměním, což je dnes moderně nazýváno kreativním průmyslem. Ve spolupráci s Ostravskou univerzitou, Moravskoslezským inovačním centrem a českou i mezinárodní uměleckou a kreativní komunitou zde spolu budou na jednom místě pracovat vědci a lidé různých uměleckých a kreativních profesí. Zejména se jedná o průmyslový design, architekturu a využívání IT technologií v průmyslu a službách,“ uvedl Andrej Harmečko.

„Dnes je už zcela běžné, že se do tvorby nových výrobků a technologií zapojují lidé s uměleckým cítěním, protože kvalita designu, ergonomie a schopnost zaujmout jsou nedílnou součástí všech výrobků i průmyslových technologií,“ dodal Harmečko.