Černá kostka v Ostravě stát bude, knihovna získala dotaci 1,6 miliardy korun

  15:50
Černá kostka, tedy stavba budoucí Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě, získala jako první ze strategických projektů v uhelných regionech rozhodnutí o poskytnutí dotace z Operačního programu Spravedlivá transformace.

Nová vizualizace budoucí podoby vědecké knihovny a digitálního centra Černá kostka v Ostravě | foto: MS kraj

„Může tedy na svůj záměr začít čerpat dotační podporu a první návštěvníci by se do ní mohli podívat už v roce 2027,“ uvedl ministr životního prostředí Petr Hladík, podle kterého projekt naplňuje vizi regionu, tedy přechod od těžby uhlí k těžbě dat.

„O Černé kostce se u nás mluví už od roku 2004 a za tu dobu prošel projekt různými fázemi, dokonce dlouho ležel u ledu,“ uvedl hejtman kraje Jan Krkoška. „Plán postavit nové sídlo vědecké knihovny jsme znovu na stůl položili v roce 2016, jako jednu ze zásadních vizí nového vedení kraje.“

Černá kostka bude podle hejtmana symbolem proměny regionu, který se vydal na cestu od těžkého průmyslu k inovacím a moderním technologiím. „Projekt bude stát kolem 2,6 miliardy korun. Z Fondu pro spravedlivou transformaci získáme 1,6 miliardy korun a statutární město Ostrava již přispělo 150 miliony. Zbytek uhradí kraj ze svého rozpočtu,“ nastínil financování Krkoška s tím, že v nejbližších dnech zahájí kraj výběrové řízení na zhotovitele.

Kraj poslal Černou kostku a výzkumné centrum do boje o evropské miliardy

Náměstek hejtmana Lukáš Curylo je přesvědčen, že se knihovna stane centrem digitalizace, vědy a inovací, které do regionu přilákají nové investory.„Ve spolupráci s vysokými školami a dalšími vědeckými institucemi tu vznikne prostor pro robotizaci, digitalizaci, ale také inovace a smart technologie. Místo tu najdou jak formální, tak neformální vzdělávací kurzy, včetně rekvalifikací,“ konkretizoval Curylo.

„Chceme tu vytvořit prostor firmám pro jejich start-upy i zázemí pro péči o talenty, stejně jako centrum pro vzdělávání a místo pro setkávání různých generací, institucí i podnikatelů,“ doplnil Curylo.

Schválené je i Centrum podnikání

Roční provoz knihovny bude podle odhadů stát 150 milionů korun, financován bude z vlastních prostředků knihovny například z grantů a vstupného na akce. Významně přispívat bude zřizovatel, tedy kraj.

„Teď se soustředíme na to, abychom v roce 2027 měli připraveny co nejlepší služby pro naše návštěvníky. Služby, které umožní lidem v Kostce studovat, číst a seznamovat se s digitální budoucností,“ uzavřel Andrej Harmečko, ředitel Černé kostky – Centra digitalizace vědy a inovací, která byla Radou kraje zřízena k 1. říjnu.

Moravskoslezský kraj může na Černé kostce ušetřit. Nebo ani nezačne stavět

Další schválené projekty v regionu by měly obdržet rozhodnutí ještě do konce tohoto roku. „Hodnocením komise již prošlo LECRO, tedy Life&Environment Research Center Ostrava, který bude sloužit jako vědeckovýzkumné středisko,“ jmenovala Lucie Ješátková z tiskového oddělení Ministerstva životního prostředí (MŽP). „Dalším schváleným je i CEPIS, tedy Centrum podnikání, při Obchodně podnikatelské fakultě v Karviné.“

Třetím v pořadí je Centrum pro výzkum energetické a sociální změny REFRESH, které by mělo vytvořit v kraji desítky nových míst. Technologická a podnikatelská akademie TPA, tedy čtvrtý projekt, si pak klade za cíl zvýšit kvalitu vzdělávání a uplatnitelnosti absolventů na trhu práce a posledním v tuto chvíli schváleným je POHO park zahrnující revitalizaci areálu bývalého dolu Gabriela v Karviné.

12. března 2022