Radkovská alej na Opavsku nově poroste o kus dál od silnice

  16:42
Vedle historické kočárové aleje v Radkově na Opavsku vzniká nová, jež ji časem nahradí. Unikátní lipové stromořadí ale nové stromy lemují o několik metrů dál od silnice. Nynější podzimní výsadba dvacítky lip byla předposlední.

Mladé stromy o několik metrů dál od silnice než ty původní jsou kompromisem po několika letech debat o záchraně hodnotné kočárové aleje v Radkově. | foto: krajský úřad MSK

V zemi je osmašedesát sazenic lípy velkolisté, dvacet z nich tvoří čerstvá výsadba. Následovat bude třicet dalších, a poté bude nové stromořadí kompletní.

„Kvůli bezpečnosti provozu i ochraně stromů nemohou být nové lípy vysazeny v původní linii. Staré stromy se nechají dožít,“ uvedla mluvčí hejtmanství Nikola Birklenová.

Dvě stě let starých lip je podél staré kočárové cesty, jíž jezdilo panstvo ze zámku v Dubové do radkovského kostela, šest desítek. Původně alej tvořila asi stovka stromů. Právě stovka nových ji má nahradit. Výsadba vyšla zatím na necelý půlmilion a zbylé sazenice by se podél silnice měly objevit v nejbližších letech.

Na obnově výsadbou dál od cesty, tedy mimo původní linii stromořadí, se kraj dohodl s obcí i občanskými sdruženími, která za zachování staré kočárové aleje, od roku 2003 registrované jako významný krajinný prvek, bojovala. Vzácná alej chřadla a kvůli úzkému profilu jí škodila doprava.  

O její budoucnost se bojovalo řadu let, hledaly se peníze na ošetření stromů a pečovali o ně dobrovolníci. Řešily se různé alternativy včetně zachování stromořadí v původní podobě a vybudování obchvatu obce. Ten by ale vzhledem k nízkému provozu byl velkou investicí.

„Stromy rostoucí na krajnici jsou mezi Radkovem a Dubovou vystaveny poškozování větví projíždějícími auty a kořenového systému při údržbě komunikace, proto považujeme za rozumné zvážit možnost obnovení aleje ve větší vzdálenosti od krajnice,“ komentovala Marcela Klemensová, vedoucí kampaně Zachraňme stromy z Arniky, po vzniku dohody.

I přes změnu linie stromů vnímá výsledek pozitivně i Tomáš Skalík z občanského sdružení Radkov, mimo jiné autor publikace Alej Radkov. 

„Až jednou vymizí stromy kočárové aleje, změní se ráz památky i vnímání krajiny. Ale alej jako taková obnovena bude, cesta zůstane lemovaná dvěma řadami stromů. Z horizontálního pohledu bude vnímání časem podobné a ráz propojení Radkova a Dubové zůstane zachován,“ vysvětlil s tím, že vyřešení situace považuje za úspěch.

Unikátní je i vzhled stromů, srostly z více sazenic

Podle debatovaných alternativ totiž měla u silnice zůstat jen jedna strana stromořadí, případně měly být stromy vykáceny všechny a podél silnice měl vzniknout prostor pro novou zástavbu. „Úplně by to změnilo půdorysnou stopu vesnic,“ dodal Skalík.

Unikátní stromořadí bylo vysázeno v roce 1826 jako doprovodná zeleň ke kočárové cestě, která vedla od kostela v Radkově k zámku v Dubové. Je unikátní věkem, ale i vzhledem. Mladé lípy byly předpěstovány pravděpodobně v místním zámeckém statku a vysázeny neobvyklým způsobem – dva i tři kmínky těsně vedle sebe, aby srostly v jeden.