Ztráta mediků v Ostravě by uškodila celému kraji, úřad rozhodnutí odkládá

  13:36
Pokud Lékařská fakulta Ostravské univerzity nezíská akreditaci pro obor všeobecné lékařství, bude to znamenat velké problémy. A to nejen pro univerzitu a zájemce o studium, ale také pro Fakultní nemocnici Ostrava, která je s lékařskou fakultou úzce propojená, i pro další nemocnice v kraji, kam většina místních absolventů nastupuje.
Ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Luděk Peřina, MAFRA

„Přestože v regionu zůstává většina absolventů naší lékařské fakulty, stále nám chybí mnoho lékařů. Například k 19. červnu chybělo všem nemocnicím v regionu 232 lékařů,“ uvedl hejtman Ivo Vondrák.

„Udržet výuku mediků i lékařskou fakultu v Ostravě je klíčové pro zachování dostupnosti zdravotní péče v regionu,“ dodal Vondrák.

Totéž potvrdili i zástupci univerzity, nemocnic a města, kteří se shodli, že udělají vše pro zachování medicíny a stvrdili to podpisem prohlášení na podporu udělení akreditace programu všeobecné lékařství.

O tom, zda obor, který vznikl teprve před deseti lety, získá akreditaci na dalších deset let, měla právě dnes rozhodovat Rada Národního akreditačního úřadu (NAÚ) pro vysoké školství v Praze. Ale nebude.

Univerzita totiž odeslala obsáhlé vyjádření s řadou argumentů k hodnocení komise, která nedoporučila Radě NAÚ udělit ostravské lékařské fakultě akreditaci především kvůli tomu, že jí chybí docenti a profesoři. A předseda NAÚ Ivan Barančík sdělil, že hodnotící komise potřebuje více času na prostudování nového materiálu.

„Oznámili jsme vysoké škole, že její vyjádření musí posoudit hodnotící komise. Proto rada nebude ve čtvrtek projednávat žádost o udělení akreditace pro studijní program všeobecné lékařství, ale rozhodneme o mimořádném termínu projednání této žádosti hned po doručení vyjádření hodnotící komise,“ uvedl Ivan Barančík s tím, že by to mělo být začátkem července.

„Některé výtky už jsme odstranili, k jiným jsme podali vysvětlení, proto stále doufáme, že bychom mohli akreditaci získat,“ řekl děkan Lékařské fakulty Ostravské univerzity Arnošt Martínek.

„Výtkám NAÚ rozumíme, nicméně v některých oborech chybí odborníci s potřebnou akademickou erudicí v celé republice. Ale co je důležité – nikdy nebyla zpochybněna kvalita samotné výuky, či dokonce kvalita absolventů,“ řekl rektor Ostravské univerzity Jan Lata.

Rada probere závěry kontrol na dalších fakultách

Nicméně Rada NAÚ se bude Ostravskou univerzitou zabývat ještě z jiného důvodu než kvůli stanovení termínu mimořádného jednání o vzdělávání mediků. Projednávat bude závěry kontroly přijímacího řízení na všech fakultách školy. A ta podle hodnotící komise dopadla tak špatně, že navrhla Radě NAÚ, aby s Ostravskou univerzitou zahájila správní řízení o odejmutí institucionální akreditace.

Univerzita odeslala řadu námitek k závěrům kontroly, ale neuspěla ani s jedinou. Barančík řekl, že před jednáním rady nechce situaci blíže komentovat. 

„I kdyby Rada NAÚ rozhodla o zahájení správního řízení, je to začátek procesu. Jsem přesvědčený, že o institucionální akreditaci nepřijdeme. Ale i kdyby, můžeme studenty dál učit díky programovým akreditacím,“ řekl rektor Jan Lata.

Proděkan lékařské fakulty Václav Procházka upozornil, že by to mohlo přinést těžkosti například nelékařským oborům jejich fakulty. Kromě toho ve středu rezignoval na pozici člena etické komise Ostravské univerzity.

„Nelíbí se mi, že jeden z prorektorů je v médiích citován v článcích, které poškozují úspěšné dokončení akreditačního procesu,“ řekl Procházka.