Pitná voda pro Ruprechtice, po dvaceti letech se místní konečně dočkají

  13:42
Nový vodojem do konce roku výrazně zvýší kvalitu bydlení tisícovky obyvatel libereckých Ruprechtic. Jeho hrubá stavba pod kamenolomem je téměř před dokončením. Na vodovodní řad se časem napojí i další části Liberce.

Nejpozději do konce roku se obyvatelům pod ruprechtickým kamenolomem splní to, na co dvacet let čekají. Budou mít dostatek pitné vody. V ulicích Horská, Na Vyhlídce, Divoká, Kovařovicova a dalších si lidé už řadu let stěžují na vysychající studny nebo na to, že z vodovodních kohoutků neteče voda.

„Na zahradě máme dvě studny, první kopanou do hloubky ani ne tři metry, která ale v roce 2006 vyschla. Tak jsme udělali vrtanou do hloubky třiceti metrů a i s tou už je problém. Přibývá tu výstavba, lidé si hloubí studně a vodu si navzájem bereme. Myslím, že svůj podíl na tom má i činnost v kamenolomu, který se rozrůstá. Jsme tu odkázáni na vodu z puklin a těžba v lomu může narušit podloží,“ říká jedna z místních, Miriam Janů.

Dvakrát 500 kubíků vody

Zvýšit komfort bydlení má teď tisícovce místních nový vodojem. Jeho hrubá stavba pod ruprechtickým lomem Ligranit je téměř před dokončením. Hotové už jsou obě nádrže s celkovým objemem 500 kubíků vody.

„Nádrže se zasypou zeminou, takže už pak nebudou vidět. Z celé stavby bude vidět jen takový malý domek se sedlovou střechou, kde bude technologie vodojemu,“ sdělil za zhotovitele Vladimír Šebesta.

Voda do vodojemu bude přitékat dvoukilometrovým potrubím z nádrže od hotelu Orion pod Bedřichovem. „Poteče to samospádem. Vlastní přivaděč je zapuštěný do země, pečlivě jsme vybírali jeho trasu, abychom nemuseli v lesích kácet velké množství stromů. Bohužel v jednom úseku o délce 150 metrů to jinak udělat nešlo, tam se stromy pokácet musely, jinak bychom to potrubí nedostali pod zem,“ dodal Šebesta.

Stavba se prodražila kvůli podloží

Součástí stavby je i pět kilometrů vodovodního řadu, na který se napojí místní obyvatelé. „Chceme jim na přípojky přispět, protože to není úplně levná záležitost,“ zmínil primátor Jaroslav Zámečník.

Vodojem má do budoucna zásobovat i další místa, nejen část horních Ruprechtic. „V další etapě se počítá s napojením Kateřinek a části Krásné Studánky a Radčic, kde jsou rovněž problémy s nedostatkem vody. Na tuto akci ale musí přispět stát i Severočeská vodárenská společnost, jinak bychom to nebyli schopni udělat,“ řekl náměstek primátora Jiří Šolc.

Už při výstavbě vodojemu a přivaděče vznikly vícenáklady, které plánovanou stavbu prodražily o více než 10 milionů korun. Z původních 64 je teď na 75 milionech. „Podepsalo se na tom velmi tvrdé žulové podloží. Na jeho rozrušení jsme museli použít úplně jinou techniku, než jsme plánovali. Museli jsme tu nasadit skalní frézy a hydraulická kladiva. To všechno stavbu prodražuje,“ řekl Šebesta.