Jak budou vypadat lavičky či chodníky? Česká Lípa si nechá zpracovat manuál

  14:18
Jaká reklama může být v historickém centru České Lípy? Jak budou vypadat lavičky nebo koše v parku? Z čeho se postaví nové chodníky? Českolipští radní se shodli, že by pro veřejný prostor měla platit jednotná pravidla. Veřejná zakázka má přinést manuál, který jim dosud při strategickém plánování rozvoje města chyběl.

Náměstí T. G. Masaryka v České Lípě | foto: Město Česká Lípa

„Město je naší vizitkou. Chceme, aby mělo ucelený vzhled, aby na návštěvníky i obyvatele působilo kompaktně a přívětivě,“ popsala starostka České Lípy Jitka Volfová důvody, proč je podobný manuál pro tvorbu veřejného prostranství potřeba.

Na srpnovém zasedání radní schválili základní zadávací podmínky. Zpracovaný manuál by měl podle místostarosty Martina Brože vyřešit tři hlavní věci. A to povrchy silnic a chodníků, dále výběr zařízení pro městská prostranství, jako jsou odpadkové koše, lavičky či osvětlení, a v neposlední řadě má regulovat také reklamu na domech.

„Reklamní smog je neproblematičtější část dokumentu. Složitější situace nastane u objektů, které nejsou ve vlastnictví města. Tam bude mít manuál spíš doporučující charakter,“ konstatovala Volfová. Zároveň však věří, že spolu s vlastníky dokážou sjednotit svůj pohled na věc, aby centrum vypadalo dobře.

Česká Lípa se nechala inspirovat velkými městy, jako jsou Brno či Ostrava, kde manuál pro tvorbu veřejného prostoru již používají. Nejbližším městem, kde v tomto ohledu čerpá Lípa praktické informace, je německá Žitava. Součástí zadání bude také požadavek na zmapování současného stavu. „Myslím, že se cena bude pohybovat v řádu pár set tisíc,“ uvedl Brož. Manuál měl být hotový do konce roku.

„Věřím, že nám ukáže cestu, kudy jít. Bude to živý dokument, který se dá doplňovat na základě námětů nebo diskuse s místními,“ popsala Volfová.

Nejdříve má sloužit především pro potřeby města, aby se ověřilo jeho fungování v praxi. Hlavně se bude zabývat širším centrem. „Pokud se manuál osvědčí, nechá si ho Česká Lípa zpracovat i pro další místa. A do budoucna jej můžeme zapracovat do obecně závazné vyhlášky,“ doplnila Volfová.

Autor: