Uzavření Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě

  12:45
Také v roce 2018 bude Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě od 1. ledna do 28. února pro veřejnost z technických důvodů uzavřeno.

Vlastivědné muzeum v České Lípě připravuje expozici z doby, kdy lidé bydleli v jeskyních a pod skalními převisy. | foto: Vlastivědné muzeum v České Lípě

Muzeum se pro veřejnost uzavírá hned z několika důvodů. Vzhledem k rozsahu expozic a vytíženosti muzea během návštěvnické sezóny, která začíná každoročně na začátku března (v roce 2018 to bude ve čtvrtek 1. března) a končí 31. prosince, je nutné provést rozsáhlejší opravy a údržbu expozic i jejich prostor. Tyto zásahy jsou pro chod muzea nezbytné, a to jak z provozních důvodů, tak z hlediska návštěvnického komfortu.

V roce 2018 bude dokončena rozsáhlá a dlouhodobá rekonstrukce stálé expozice o historii Českolipska, která bude odrážet nejnovější informace a výsledky historického výzkumu. Právě část historické expozice od středověku po baroko a cechy je poslední, která již řadu let čekala na svou rekonstrukci a aktualizaci. Nová expozice bude prezentovat období let 500 – 1 750 na Českolipsku a v České Lípě, což zahrnuje tato historická období a témata:

- STŘEDOVĚK V ČESKÉM PROSTŘEDÍ – období let 500 až 1 500

- GOTIKA V ČESKÉM PROSTŘEDÍ – období let 1 230 až 1 526

- RENESANCE V ČESKÉM PROSTŘEDÍ – období let 1 526 až 1 618

- BAROKO V ČESKÉM PROSTŘEDÍ – období let 1 618 až 1 750

- CECHY V ČESKÉ LÍPĚ A NA ČESKOLIPSKU

I pro rok 2018 tedy připravíme našim návštěvníkům řadu nových úprav a doplnění stálých expozic. Pravidelní návštěvníci našeho muzea se tak budou moci těšit na zcela nové exponáty a zážitky v našich rozsáhlých vlastivědných expozicích i připravovaných výstavách.