Do škol v Liberci se všechny děti z Ukrajiny nevejdou, pomohou okolní města

  8:24
Ukrajinské děti, které se chystají do prvních tříd, se kvůli omezené kapacitě pravděpodobně nevejdou do tříd v Liberci. Budou tak muset využívat školy v okolí města.

ilustrační snímek | foto: Jakub Stadler, MAFRA

Přibližně 1048 prvňáčků by letos v září mělo nastoupit do prvních tříd. Přesná čísla budou jasnější po 20. dubnu, kdy proběhnou zápisy. Město Liberec by nemělo mít problém najít místa pro všechny české děti. Těžkosti však mohou nastat v otázce dětí z Ukrajiny.

Náměstek primátora pro kulturu, školství a cestovní ruch Ivan Langr byl minulý měsíc situaci řešit na krajském úřadě. „Asi nebudeme schopní přijmout všechny děti, které k nám přišly po 24. únoru loňského roku. Školy na ně nemají kapacitu,“ popsal situaci Langr.

Dodal, že registry se mohou u celkového počtu českých dětí trochu lišit, u těch ukrajinských však jsou čísla poměrně přesná a stav v posledních dvou měsících setrvalý.

Situace se týká 110 ukrajinských dětí. Ty se navíc budou moct do školy zapsat až skoro dva měsíce po dětech z Česka, a to na začátku června.

Samotný Liberec disponuje dvaceti zápisovými školami. Celkově ve městě navštěvuje základní školy 645 dětí ukrajinské národnosti. Město si po konci prvního pololetí vyžádalo zpětnou vazbu z jednotlivých vzdělávacích institucí, která se týká začleňování dětí do českých kolektivů. Až na výjimky se zdá, že nenastaly žádné problémy.

„Je potřeba udržet všechny asistentky a všechen pedagogický personál ukrajinské národnosti. Apelujeme proto na ministerstvo školství, aby v tomto směru v žádném případě nezkracovalo peníze na pedagogické platy,“ dodává Langr.

Problémem jsou jazykové kurzy

Podle něj je také potřeba zlepšit oblast pomůcek a vyučovacích materiálů, jako jsou učebnice nebo pracovní listy. „Liberec si v tomto ohledu pomohl prostřednictvím svého kontaktu, který získal učebnice češtiny pro cizince z darů soukromých nadací a firem. Ty navíc byly v minulém roce mimořádně štědré.“

Největším problémem jsou také jazykové kurzy pro školáky. Děti na prvním stupni se většinou adaptují a rychle se učí, u těch starších však nastává problém s odbornými pojmy ve vyšších ročnících.

Školy budou mít nařízeno přijmout všechny děti, které se vejdou do třiceti míst ve třídě a do počtu tříd v celé škole. Kapacitu tříd by teoreticky šlo zvednout na pokyn zřizovatele školy.

„Ředitel musí mít třicet žáků ve třídě díky vyhlášce. Zřizovatel ale pak může povolit další čtyři místa navíc. Dělat to ale nechceme, protože bychom tu třídu úplně zabili,“ dodal Langr.

Podle ředitelky liberecké ZŠ 5. května Ivety Rejnartové její škola zatím neví, kolik prvňáčků přijme, ale kapacitu má, zejména kvůli odchodu početných devátých ročníků.

„Máme méně než deset procent žáků cizinců a nepředstavují pro naši školu větší zátěž. Díky štědrému programu na začleňování žáků cizinců čerpáme na jejich rozvoj velmi značné příspěvky v podobě asistentů pedagoga a lektorů pro výuku českého jazyka. Většina dětí, které nastoupily na naši školu v září 2022, již velmi dobře rozumí češtině, většina z nich plynně hovoří a velmi aktivně se zapojují do všech školních aktivit. Máme i velmi nadané žáky původem z Ukrajiny, kteří se umisťují ve znalostních soutěžích na předních příčkách,“ popsala situaci Rejnartová.

Pokud by město nebylo schopné umístit všechny žáky, přechází povinnost na krajský úřad. Ten se následně musí postarat o to, aby děti byly přijaty ve školách co nejblíže Liberci, aby dojezdová vzdálenost byla co nejmenší.

Pokud by ani taková možnost nevyšla, následuje pak mezikrajová spolupráce. Liberec navíc do svých tříd musí umístit i české děti ze spádových oblastí. Ty by se ale měly vejít bez problémů. Současný průměr je 23 dětí na třídu. V tomto čísle však není zahrnuta velikost tříd ani kapacita jednotlivých škol, jde tedy o obyčejné zprůměrování.