Vodojem čekal na znovuobjevení 70 let, poslouží k zavlažování parku

  16:30
Turnov získal vydatný zdroj užitkové vody, o kterém se možná až 70 let nevědělo. Při stavbě Alzheimer centra v ulici 5. května našel starý nevyužívaný vodojem. Objevené zřídlo chce radnice využít k zavlažování parku.

Turnov se rozhodl vodu přivést do parku u letního kina. | foto: Ota Bartovský, MAFRA

„Nikdo o něm neměl tušení. Pochází nejspíš ještě z předválečných let. Vede z něj staré potrubí, ale voda nakonec vtéká do dešťové kanalizace a vlastně přichází vniveč,“ zmínil starosta Turnova Tomáš Hocke (NB).

Vodojem je napájen vodou z okolních pramenišť a podzemních vod. Jestli byl dříve využíván k zásobování města vodou, se neví. Vytéká z něj přibližně litr až 1,2 litru vody za sekundu. Denně tak z vodojemu odteče 90 tisíc litrů vody. Pro srovnání, jde o 90 naplněných IBC kontejnerů na zavlažování, nebo též tisíc koupelnových van. Za 11 dnů by tento zdroj naplnil turnovské koupaliště Maškova zahrada.

Vodovod do parku u kina

Turnov se rozhodl vodu přivést do parku u letního kina, který byl nedávno opraven. Tam totiž voda chybí a zavlažování by se muselo řešit hlubinným vrtem. Park je ale od zřídla vzdálen více než půl kilometru.

„Rozhodli jsme se postavit vodovod. Shodou příznivých náhod zrovna opravujeme Komenského ulici, kterou se dají trubky vést, takže nebude potřeba rozkopávat již hotové chodníky nebo silnice,“ podotkl starosta.

Komenského ulicí poteče voda samospádem, ale dostat ji až do parku bude znamenat překonat Švermovu ulici, kde je kopec.

„Tenhle jediný úsek budeme muset vyřešit tak, že vodovod povedeme ve velkých hloubkách, nejméně ve čtyřech metrech. Tak voda bude mít po celou dobu nezbytný spád a nebudeme muset stavět žádné přečerpávací stanice,“ vysvětlil Hocke.

Za stavbu vodovodu radnice zaplatí 1,5 milionu korun. Má šanci získat dotaci od Libereckého kraje, který letos na boj proti suchu vyčlenil v dotacích 11 milionů korun. V parku u letního kina se pak voda bude průběžně vsakovat a zavlažovat vegetaci.

„Počítáme s tím, že v parku vznikne jakási strouha, kterou voda proteče a postupně se bude vsakovat. Rádi bychom ji ale v budoucnu též jímali a prostřednictvím automatického zavlažovacího systému dopravovali i na další místa v parku. Aby se voda co nejvíce zužitkovala, rád bych v parku vybudoval nějaké jezírko nebo třeba mokřad, který by se stal i zajímavým vodním prvkem v krajině,“ doplnil starosta.

Park u letního kina je součástí historické zástavby města, vzniklo tam nedávno hřiště pro starší děti. Městský park se také postupně stává galerií umění pod širým nebem. V roce 2014 byly ve spolupráci s Jožkou Čermákem odhaleny dřevěné sochy a o rok později byla instalována plastika s názvem Adam a Eva.