Liberecká univerzita je lídrem v oblasti patentů, předčí i větší školy

  11:52
Nejvíc patentů mezi českými vysokými školami loni přihlásila Technická univerzita v Liberci. Tamější vědci se svými čtrnácti přihláškami těsně předčili kolegy z Českého vysokého učení technického v Praze (ČVUT).

„Patentová statistika za rok 2022 vydaná nedávno Českým statistickým úřadem pro nás není překvapením. Co se týká patentů, tak jsme dlouhodobě nejcitovanější českou veřejnou vysokou školou,“ sdělil mluvčí univerzity Radek Pirkl, podle kterého škola každoročně v průměru žádá o deset patentů. A to zejména technické fakulty – strojní, textilní a výzkumný ústav CXI.

Z liberecké univerzity loni vzešlo přes 57 procent všech patentových přihlášek podaných v Libereckém kraji. Téměř 25 procent připadlo na podniky a zbytek na fyzické osoby.

„ČVUT je co do počtu studentů skoro čtyřikrát větší škola s mnohem delší historií, než má liberecká univerzita. Pokud si srovnáme kalibry škol, vynikne produktivita našich výzkumných týmů o to více. Naším mottem je nedělat vědu jen do šuplíku, a to se na počtu a úspěšnosti patentů jasně prokazuje,“ konstatuje Pirkl.

Nezřídka nacházejí vědci unikátní řešení právě díky úzké spolupráci s firmami. „Zabýváme se tím, co je opravdu pálí,“ dodává.

S patentovým řešením diagnostiky ve výrobních linkách Škoda Auto, které dokáže předcházet neočekávaným výpadkům ve výrobě i rozsáhlým ztrátám, přišla nedávno Radka Jírová, doktorka strojní fakulty.

„Diagnostika stavu strojních součástí umožňuje včasně naplánovat opravu nebo výměnu komponentu před jejím úplným selháním. Obvykle na dobu plánované preventivní údržby ve výrobě,“ přiblížila dříve Jírová výhody inovace, která je chráněna evropským patentem.

Světový patent na nanovlákna

Škoda Auto a Elmarco jsou dlouhodobými partnery liberecké univerzity. Mezi její nejúspěšnější vynálezy patří světový patent z roku 2004 na průmyslovou výrobu nanovláken známý pod značkou Nanospider společnosti Elmarco.

Technologii vyvinul Oldřich Jirsák se svým týmem na textilní fakultě. „Je to naše vlajková loď, která stála za boomem nanovláken a jejich aplikací ve světě, a díky které se právem nazýváme kolébkou nanovláken,“ říká Pirkl.

Mezi dalšími důležitými patenty zmínil jedinečnou ochrannou masku se společným nádechovým a výdechovým otvorem, kterou využívají armády ve světě, laditelnou radiofrekvenční cívku, která je špičkou v oblasti zobrazování pomocí magnetické rezonance nebo protipovodňovou zábranu, jež se dá snadno a rychle postavit v krajině i ve městě.

„Kopíruje nerovnosti terénu, a tím umožňuje odvést vodu do libovolné oblasti. Patent má vysoký dopad na bezpečnost a ochranu obyvatelstva a infrastruktury před povodní,“ komentuje Pirkl.

Řízení o udělení patentu podle něj trvá několik let. Každoročně vydává škola na ochranu svých patentů statisícové až milionové částky. Jejich výše se odvíjí od délky platnosti patentu a rozsahu území, na kterém je chráněn.

Nejvíce vynálezů eviduje univerzita v oborech jako materiálové inženýrství, nanotechnologie, strojírenství, fyzikální a chemické vědy. Za posledních deset let počet podaných přihlášek v kraji klesl o téměř 60 procent. Tento trend je patrný po celém Česku – loni žádalo úřad průmyslového vlastnictví o ochranu svého patentu nejméně přihlašovatelů od roku 1995.

„V roce 2022 bylo v Libereckém kraji uděleno celkem 22,8 patentů. Z toho 9,8 patentů podnikům, 9,5 Technické univerzitě v Liberci a 3,5 fyzickým osobám. Z pohledu krajů bylo nejvíce patentů uděleno v Praze (98,6 patentů), v Karlovarském kraji žádný,“ informoval Český statistický úřad.