Silnice zničí krajinu a naruší zdejší klid, bouří se lidé na Českolipsku

  11:28
Řada obyvatel Blíževedel a okolí je naštvaná na stát, který uvažuje, že v blízkosti jejich domů na Českolipsku postaví přeložku rušné silnice. O nové komunikaci jim navíc nikdo neřekl.

Idylu a ráz krajiny u Blíževedel může narušit frekventovaná silnice. Na snímku pohled z Ronova. | foto: Martin Trdla, MF DNES

Nedaleko odtud se rozprostírá Chráněná krajinná oblast Kokořínsko - Máchův kraj a evropsky významná lokalita Roverské skály. Turisté tu v okolí rádi navštěvují zříceniny památkově chráněných hradů Ronov a Hřídelík či stoupají na vrch Vlhošť. Na zdejších loukách hospodaří zemědělci a doprava je tady mírná.

Blíževedlům však hrozí, že idylu a ráz krajiny poškodí frekventovaná silnice. Místní obyvatelé mají tyto obavy proto, že stát začal uvažovat o přeložce silnice I/9. A právě hloubá nad dvěma jejími variantami, jejichž části by vedly jen kousek od místních domů, zahrad nebo farem.

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) si nechalo vypracovat studii, která vypočítává několik variant přeložek silnice, jež spojuje Prahu, Středočeský a Liberecký kraj se sousedním Německem.

Intenzita dopravy se na úseku, který je předmětem plánované přeložky, pohybuje okolo 4 030 automobilů denně, z toho 1 420 vozidel je nákladních. Tento ruch by se mohl přesunout právě k Blíževedlům. 

Studie, kterou jako první zveřejnil server Hlidacipes.org, navrhuje v blízkosti Blíževedel přeložky pojmenované Úštěk 1 a Úštěk 2. V prvním návrhu se například píše: „Trasa následně klesá, křižuje silnici III/2606 a opět stoupá mezi obcí Blíževedly a evropsky významnou lokalitou Ronov. Přeložka následně pokračuje podél železniční trati 087, kterou mostem mimoúrovňově křižuje a poté klesá k okružní křižovatce u obce Kravaře.“ Ústěk 2 by zase obešel obec západně a vyhnul by se tak CHKO Kokořínsko – Máchův kraj.

Hodně zdejších obyvatel s přeložkou rozhodně nesouhlasí. Bojují též peticí, kterou v minulém týdnu podepsalo přes 800 lidí odsud i ze sousedství. 

Petice: oblast je vzácnou oázou

„Při aktuálním stavu husté silniční sítě v České republice je oblast Úštěcka a Kokořínska vzácnou oázou, kam utíkají nejen rodiny s dětmi a turisté toužící po klidu a pobytu v nedotčené přírodě. Přivést do této oblasti kamionovou dopravu se naprosto neslučuje se snahou o zachování přírodního bohatství oblasti nebo s ochranou zdraví jejích obyvatel,“ stojí mimo jiné v petici.

Její iniciátorka Kristýna Lánská v Blíževedlech bydlí se svojí rodinou necelé dva roky, již před tím tady asi deset let vlastnili chalupu. Teď říká, že přeložka silnice I/9 je v CHKO nesmysl. 

„Bydleli jsme v Praze, kde nám před okny vyrostlo rušné obchodní centrum. To s pěti dětmi nebylo úplně báječné. Hledali jsme proto větší klid a přestěhovali se do CHKO s vírou a téměř jistotou, že budeme žít v tichém, zdravém a bezpečném prostředí. A teď nám má nějakých sto, sto padesát metrů od zahrady projíždět přes tisíc kamionů denně,“ svěřuje se Lánská.

Dodává, že úvahy nad stavbou přeložky jsou věcí, která ji nemůže nechat chladnou. „Nevidím v tom žádný smysl, přínos. Jde to celé proti ochraně přírody, zdraví obyvatel, proti všem trendům, kterými bychom se měli v současnosti vydávat. Žili bychom ve smogu rovnajícímu se městu, ale bez jeho výhod. Kam se pak dál přestěhovat, když ani v CHKO nemáme jistotu?“ ptá se Kristýna Lánská.

Proti přeložce je i starostka

Plány na přeložku odmítá též starostka Blíževedel Romana Dvořáková. Ta je navíc naštvaná, že ŘSD ani nikdo jiný o těchto myšlenkách obec vůbec neinformoval a musela se celou věc dozvědět neoficiálně. 

„Dostalo se to ke mně, až když to bylo na internetu, kolovalo po e-mailech. Oficiálně nám to nikdo nesdělil a sama jsem si musela nastudovat těch asi čtyřicet stran studie. Napsala jsem také řadu dopisů do České Lípy, na krajský úřad či na ministerstvo dopravy s dotazem, proč tuhle informaci vůbec nemáme. S oběma variantami zásadně nesouhlasíme, nechceme, aby tady nějaká silnice vedla. Je tady vzácná fauna i flóra, krásné, zalesněné území. Silnice by zvýšila dopravu, hluk, narušila čistotu ovzduší a to nehovořím o nějakých případných výkupech či vyvlastnění pozemků. Připadá mi to, že si pánové v Praze sedli k mapě, zabodli do ní prst a řekli: tady uděláme silnici. Kdo tuto krajinu zná, něco takového přeci nemůže vymyslet,“ zlobí se starostka.

MF DNES oslovila ŘSD, aby jí zodpovědělo několik dotazů ohledně studie přeložek. Jeho mluvčí Nina Ledvinová vzkázala, že není pravda, že by ŘSD Blíževedly o studii neinformovalo.

„V případě Blíževedel bohužel pravděpodobně došlo k nedorozumění, kdy všechny pozvánky a podklady k jednání končily v e-mailové schránce, ze které nikdo nereagoval,“ sděluje mluvčí s tím, že ŘSD výtky místních vnímá a do jisté míry je chápe.

„Proces hledání možných tras a jejich porovnávání bude určitě dlouhodobý, přitom s nejasným výsledkem, především založený na vzájemné věcné diskuzi a úctě,“ dodává Ledvinová.

Podle ní ŘSD uvažuje o přeložkách proto, že současné vedení části silnice I/9 má nevhodné parametry, a to především směrové. „Dále to jsou průtahy obcemi, které neodpovídají stávajícím požadavkům kladeným na silnice prvních tříd. S ohledem na charakter trasy a průchod CHKO není náprava v koridoru stávající trasy možná,“ podotýká Ledvinová. 

„Ve studii jsou prověřovány dvě základní varianty, a to s napojením na stávající trasu u obce Dubá a trasu kolem Blíževedel s napojením na silnici I/15. Další varianty je možné prověřovat po dokončení této studie, na základě jejích výsledků a závěrů z projednávání s obcemi a dalšími dotčenými subjekty. Jedná se o úvodní prověřovací studii fáze hledání trasy a výsledek tohoto hledání může být jakýkoli, i například že se žádná všeobecně přijatelná trasa nenajde.“

Blíževedly se bouří proti nové silnici.

Blíževedly se bouří proti nové silnici.

Autor: