Sbírky trpí v nevyhovujících podmínkách. Pomůže nový depozitář za půl miliardy

  14:56
Sbírkové předměty Libereckého kraje jsou uskladněné v nevyhovujících podmínkách. Lepší skladování zajistí od roku 2027 nový centrální depozitář v Českém Dubu. Pod jednou střechou se jim dostane stabilních klimatických podmínek, aby v co nejlepším stavu přečkaly další desetiletí.

Českodubský depozitář bude mít tři nadzemní podlaží, zelenou střechu i fotovoltaickou elektrárnu. | foto: Liberecký kraj

Historicky významné předměty, které vlastní Liberecký kraj – od pohlednic a šperků až po rozměrný nábytek nebo techniku – jsou momentálně roztroušené v externích depozitářích na různých místech. V domově seniorů ve Sloupu v Čechách, v Mníšku, Raspenavě nebo na Vísecké rychtě v Kravařích.

Uložené sbírky většinou ale trpí kvůli vlhku či výkyvům teplot. Řešení přinese nový depozitář v Českém Dubu, který se má začít stavět napřesrok a jehož cena má být pod 500 milionů korun. V budoucnu se depozitář může rozšířit.

„Máme ve sbírkových předmětech stamilionové hodnoty. I když sbírkotvorné organizace nejsou k tomu, aby je prodávaly, takže je ta hodnota hypotetická. Uchováváme je pro další generace a měli bychom mít zájem na tom, abychom je uchovali v co nelepším stavu,“ zmínila Květa Vinklátová, náměstkyně hejtmana pro resort památkové péče.

Lokalitu vybral kraj před osmi lety

Liberecký kraj vlastní několik set tisíc sbírkotvorných předmětů, jejichž historická hodnota je nevyčíslitelná. Jako dočasný centrální depozitář slouží budova bývalé školy v Poštovní ulici v Jablonci nad Nisou. „Pokud bychom moderní depozitář nevybudovali, hrozilo by zničení některých sbírkových předmětů právě kvůli nevyhovujícím podmínkám jejich uložení,“ konstatovala Vinklátová.

Přestavby současných depozitářů se podle studie z roku 2016 kraji nevyplatí, proto se rozhodl pro výstavbu nového. Má splňovat všechna technická, energetická a stavební kritéria a reflektovat i požadavky muzejníků a galeristů.

Lokalitu v Českém Dubu vybrali zástupci kraje už v roce 2016, konkrétně areál Silnic LK na okraji města. Podle Vinklátové to byla jedna z mnoha možností, kde by mohla budova vyrůst. Zdůraznila, že projekt prošel velmi pečlivou přípravou. „Kvůli legislativě jsme nuceni stavět nízkoenergeticky. Ale my jdeme dál. Budeme stavět v pasivním standardu,“ uvedla.

Stavba bude mít digitální dvojče

Projekt připravil kraj v systému BIM, díky němuž vznikne digitální dvojče stavby. Metoda BIM by měla mimo jiné minimalizovat chyby a kolize v projektové dokumentaci a usnadnit následnou správu depozitáře. Jeho umístění považuje hejtman Martin Půta za strategické, z pohledu sbírkotvorných organizací se nachází Český Dub ve středu kraje.

„Standardně budované depozitáře jsou obrovsky energeticky náročné, protože tam musíte udržet přesné klimatické podmínky,“ upozornila Vinklátová. Nový depozitář v pasivním standardu má z dlouhodobého hlediska přispět k zásadním úsporám. Při současných cenách by mělo jít o dvousetmilionové úspory v horizontu padesáti let. „Vzhledem k tomu, že ceny energií asi porostou, byla by úspora výrazně větší,“ podotkla.

Práce mají začít na jaře 2025 a potrvají dvě stavební sezony. Od roku 2027 by se do centrálního depozitáře měly postupně stěhovat sbírky z jednotlivých organizací. Nejprve však musí kraj najít zhotovitele. Náklady odhaduje na 492 milionů korun s daní.

Díky příznivé situaci na trhu by podle Půty mohly být ještě nižší. „Myslím si, že můžeme směle mluvit o dvaceti procentech, která se nám podaří v rámci soutěže uspořit,“ nastínil hejtman.

Část peněz má kraj připravenou v rozpočtu na následující dva roky, část získal z vyšších daňových příjmů za první čtyři měsíce tohoto roku.

Tři podlaží a zelená střecha

Nynější budovy, kde regionální organizace artefakty skladují, kraj prodá nebo z prostor vypoví nájmy. Příruční depozitáře Severočeského muzea nebo Muzea Českého ráje se budou využívat dál.

Českodubský depozitář se třemi nadzemními podlažími, zelenou střechou a fotovoltaickou elektrárnou se bude rozkládat na obdélníkovém půdoryse o rozměrech 70 a 48 metrů. Interiér se rozdělí na jednotlivé sekce podle toho, z jakého materiálu jsou jednotlivé předměty vyrobené.