Sběrači borůvek plundrují hory, v Jizerkách pronikli i do obory

  11:38
V nížinách už turisté borůvky nenajdou, zato ve výše položených lesích Jizerských hor dosud rostou. Borůvek je dost a velikostí by si nezadaly s těmi kanadskými. Neušlo to ani bezohledným sběračům, po nichž zůstávají velké škody.

V Jizerských horách mohou lidé ještě nyní nasbírat hodně borůvek, někteří ale při tom ničí přírodu. | foto: Jan Pešek, MF DNES

Při svých nájezdech na borůvky sběrači nelegálně vjíždí do chráněných oblastí autem. Zůstávají po nich odpadky, polámané borůvčí a poškozené závory na vjezdech do lesa.

„Nedávno jsem potkal v okolí Jizery lidi s plnými kbelíky borůvek. Jeden pán měl dokonce dvoukolák, aby je uvezl. Cestou dolů jsem viděl další sběrače, kteří nesli vrchovaté kbelíky. Na Smědavě naskočili do aut s polskými značkami a odjeli,“ popsal turista Martin z Liberce.

Problémy s borůvkáři, kteří sbírají fialové plody ve velkém, aby je mohli prodávat, řeší ochránci v Jizerských horách každý rok. Sběr je omezen v národních přírodních rezervacích, mezi ně spadá i zmíněná rezervace Na Čihadle, Klečové louky, Prales Jizera nebo Černá hora. 

„Mimo tato území se smí sbírat pouze způsobem, který nepoškozuje les,“ uvedl Tomáš Korytář, vedoucí správy CHKO Jizerské hory. Řada sběračů porušuje zákazy a motorovými vozidly se vydává po lesních cestách hluboko do hor.

„Letos evidujeme několik takových případů, které budeme řešit udělením pokuty,“ dodal Korytář.

Ukládat pokuty v terénu za sběr borůvek mimo povolená území je podle něj ale velmi obtížné. Lidé se často na místě nedokážou prokázat žádným dokladem. Ve spolupráci s dobrovolnými strážci přírody proto hlídají alespoň nejcennější lokality a borůvkáře odtud vykazují. Oboru Na Čihadle však neuhlídali.

Sběrači tady rozstříhali oplocení, aby se dostali dovnitř. Po jejich odchodu vnikla do porostu zvěř a poničila vysazené stromky. Škodu lze podle vedoucího CHKO jen těžko odhadovat. 

„Oprava oplocenky vyjde asi na tisíc korun, ale škody na výsadbách způsobené zvěří ji několikanásobně přesáhnou,“ upozornil Korytář.

Zároveň zdůraznil, že péče o stromy, které se v horských lesích na okraji rašelinišť vyvíjí pomalu, je opravdu náročná a dlouhodobá záležitost.

„Mladé stromky ohrožují mrazy, hlodavci, leckdy je poškodí těžký tající sníh nebo sezonní nadbytek podzemní vody. Bez ochrany před zvěří to také nejde,“ shrnul Tomáš Korytář z regionálního pracoviště CHKO. Pokud někdo takovou ochranu, jakou bylo třeba oplocení Na Čihadle, poškodí, zmaří několikaletou práci ochránců přírody.