Kůrovec sežral lesy v Ralsku, kvůli obnově padne víc srnců i jelenů

  11:24
O deset procent zvěře více než loni vystřílí v lesích Ralska. Jejich správce chce zabránit plenění sazenic a mladých stromů srnkami i prasaty.
Jeleni jsou v Krkonoších největšími divokými zvířaty.

Jeleni jsou v Krkonoších největšími divokými zvířaty. | foto: KRNAP

Lesy v bývalém vojenském prostoru Ralsko brzy opět rozezní výstřely. Avšak nevrátí se sem armáda, ale palba půjde z kulovnic či kozlic lovců. Zdejší území před časem prudce zasáhla kůrovcová kalamita a lesníci potřebují ochránit nové sazenice a mladé stromky, aby se znovu obnovil škůdcem vykousaný les. Jenže tyto výhonky jsou oblíbenou pochoutkou zvěře. Vojenské lesy a statky ČR se proto rozhodly, že její stavy sníží.

Správce místních lesů má v letošní lovecké sezoně povoleno odstřelit o deset procent více zvěře než v té minulé. Podle mluvčího Vojenský lesů a statků ČR Jana Sotony v Ralsku v sezoně 2018/2019 padlo pod výstřely 2 051 kusů. Teď mohou lovci skolit tedy přibližně o dvě stovky zvířat více. 

Skolené kusy skončí jako zvěřina

„Nejvíce se snižování stavu zvěře týká černé zvěře, tedy prasat divokých, dále pak daňčí a srnčí, ale také jelení. Zvěř k odstřelu je vybírána podle kvality kusů i věkové třídy,“ vysvětlil Sotona. Dodal, že skolené kusy skončí jako zvěřina na domácím i zahraničním trhu.

Vojenské lesy upozorňují, že stav zvěře v Ralsku nepřekračuje počty dané zákony. Ale i přesto chce správce jejich stavy stlačit dolů. „Stavy zvěře musí být v rovnováze s lesem. A teď v našich lokalitách stoupají kvůli kalamitě a extrémnímu počasí mladé lesní porosty. A ty musíme chránit. Obnova lesů proto musí mít nejvyšší prioritu,“ řekl ředitel Vojenských lesů a statků ČR Petr Král.

Státní podnik v důsledku kalamity spustil největší zalesňovací akci ve své devadesátileté historii. Vloni vysázel 19,2 milionů sazenic lesních dřevin, do konce letošního roku chce vysázet dalších 23 milionů. Odumřelé smrkové porosty nahrazuje především listnáči – duby, buky, osikami, olšemi a habry. A právě ty jsou společně s jedlemi nejvíce ohroženy spárkatou zvěří. Okusem poškozené sazenice pak živoří v zakrnělé formě, nebo odumírají.

Na střelbu povolají profesionální lovce

V lesích ovšem nebudou střílet zřejmě pouze pracovníci vojenských lesů. „Uvažujeme o najmutí profesionálních lovců. Chceme ulehčit našemu personálu, který je v současnosti plně vytížen nahodilými těžbami a obnovou lesních ploch,“ vysvětlil výrobní náměstek podniku Ondřej Vybíral.

Dodává také, že odstřel je finančně méně náročný než všechny nové sazenice chránit před zvěří oplocením nebo chemickými postřiky. V Jizerských horách zatím s navýšením plánů odlovu nepočítají. 

„Vojenské lesy si možná zvolily radikálnější cestu, my však na tom, aby byl les se zvěří v rovnováze, pracujeme desítky let. Je to ovšem poměrně složitá věc. Les není králíkárna, kde si spočítáte zvířata v kleci a víte, kolik jich máte. Stavy se těžko zjišťují, jelikož zvěř se několikrát denně přemístí, nebo se někam schová. Přesto se její stavy v posledních letech mírně snižují. Například i činností vlka,“ uvedl Ludvík Řičář, krajský ředitel Lesů České republiky. 

Podle něj však Lesy vyvíjejí tlak na nájemce honiteb, aby zvěř v nich redukoval. „Klimatické podmínky nejsou pro vegetaci příznivé, proto i my musíme ve větším množství sázet listnáče a o to více tlačit na to, aby byl les v rovnováze. Není to však o nějakém drastickém vystřílení zvěře,“ doplnil Řičář.

Autor: