Liberec hledá ochranu před povodněmi, tři možné varianty odmítl

  8:32
Tři varianty, jak vyřešit protipovodňová opatření na toku Lužické Nisy, předložila firma Vodohospodářský rozvoj a výstavba (VRV) radním města Liberce. Studie proveditelnosti firma zpracovala na žádost Povodí Labe, a radní se po projednání shodli, že studii vezmou pouze na vědomí, ale že budou požadovat návrh jiného řešení.

Ničivá povodeň v roce 2010 | foto: Ota Bartovský, MAFRA

„Měla by se zohlednit a prověřit retenční schopnost krajiny na horních tocích Lužické Nisy a protipovodňová opatření v Andělské Hoře,“ řekl k tématu náměstek primátora pro architekturu, veřejný prostor a dopravní stavby Jiří Janďourek.

Podle něj by se měla zvážit minimalizace celého vodního díla, stejně jako omezit zásahy do krajiny v okolí Machnína. „Byli bychom rádi, kdyby se to Machnína vůbec nedotklo,“ dodal Janďourek.

Město by zároveň do projektu rádo investovalo jiným způsobem. Současné odhady ceny jsou na necelých dvou miliardách korun, a to je podle Janďourka obrovská částka, se kterou vedení města nesouhlasí.

K variantám, které městu předložila firma VRV, se vyjádřil i náměstek pro územní plánování a majetkoprávní záležitosti Adam Lenert. Podle něj jsou všechny tři negativním zásahem do území města Liberce, a to přesto, že opatření neslouží ani tak přímo městu jako dalším obcím na toku Lužické Nisy.

„Město požaduje zpracování varianty, která by řešila zasakování vody na území Liberce, a to jinak než suchý poldr za více než miliardu,“ popsal Lenert důvody, proč rada města nesouhlasí s předloženými návrhy.

„Mám zkušenosti ze suchých poldrů a nadšený jsem z nich nikdy nebyl. Suchý poldr má svůj vlastní plán údržby, jenže ten málokdy funguje. Plní se totiž rychleji, než se běžně počítá, Libercem protékají nadměrná množství vody i sedmdesátkrát do roka. To, aby Povodí Labe po každém takovém dešti suchý poldr čistilo, je nereálné,“ dodal náměstek.

Výstavbě brání chráněná ryba

Liberecký primátor Jaroslav Zámečník je toho názoru, že nejdříve by se Povodí Labe mělo ujistit, že na místě je vůbec možné něco podobného vystavět. V údolí Machnína je totiž evropsky chráněná lokalita kvůli výskytu ryby vranky obecné.

„Než vůbec může začít nějaká diskuse, tak by si Povodí Labe mělo ověřit, zda je projekt vůbec realizovatelný,“ dodal Zámečník, který zároveň připomněl více než 25 let starý nápad vesecké přehrady, jejíž výstavbu nakonec zastavil nález chráněné mihule potoční.

Podle Janďourka je pak postup zrušení evropsky chráněné lokality velmi složitý, a měl začít ještě předtím, než se začalo veřejně mluvit o stavbě poldrů.

„Celý proces je velmi složitý a zdlouhavý. Lokalitu může zrušit jenom Evropská komise, a navíc se dané místo musí někde nahradit. Lokalitu nejde zrušit bez náhrady,“ dodal Janďourek.

V Libereckém kraji přitom už jiná lokalita, kde by se ohrožená vranka vyskytovala, nenachází. Musela by se tak hledat náhrada i v jiných regionech České republiky.