Placené parkoviště místo kreativní čtvrti, opozice kritizuje centrum Liberce

  15:10
Liberec se chystá vypsat urbanisticko-architektonickou soutěž na novou podobu Papírového náměstí a jeho okolí. Oslovit chce i odborníky ze zahraničí. Papírové náměstí je dnes jednou ze zanedbaných lokalit v centru Liberce.

Podle vedení města je parkoviště jen dočasným a provizorním řešením. | foto: Ota Bartovský, MAFRA

Ještě před dvěma měsíci to bylo místo zarostlé plevelem se zbořeništěm, obehnané plechovým plotem. Teď je rozsáhlá plocha v Lucemburské ulici v dolním centru Liberce proměněná na parkoviště pro 55 aut. Aktivitu města, které zřízením parkoviště chtělo vyřešit akutní nedostatek odstavných ploch v centru Liberce, ale kritizuje opozice.

„Nevýhodnou směnu pozemků s firmou Syner tehdy město zdůvodňovalo ambicí vytvořit zde příjemnou čtvrť, ve které se budou kromě bydlení rozvíjet i kreativní a kulturní provozy. Místo toho tu máme placené parkoviště, které sem bude přivádět další auta. Liberec chce kandidovat na evropské hlavní město kultury a místo toho, aby se chopil příležitosti a ukázal kreativitu, máme tu jen maloměstskou nudu a šeď,“ poukazuje Jindřich Felcman i další zastupitelé za Změnu.

„Využití té plochy by mělo být v souladu s duchem proměny celé oblasti. Hřiště, náměstí, to jsou městotvorné prvky. Nebo se prostor mohl propůjčit místním komunitním spolkům k seberealizaci. Nejde stále ustupovat autům,“ myslí si zastupitel Jindřich Gubiš.

Podle vedení města je ale parkoviště jen věcí dočasnou, provizorní. „Za několik let by se na těchto plochách měla rozjet výstavba domů. Do té doby jsme chtěli místo využít. Proto jsme místo plevele a hromady cihel zvolili parkoviště,“ sdělil primátor Jaroslav Zámečník.

Do konce října pak radnice plánuje vypsat urbanistickou soutěž na řešení celé lokality dolního centra Liberce kolem Papírového náměstí.

„Chceme, aby to byla mezinárodní soutěž. Minimálně bychom rádi oslovili široký region Polska a Německa, už také začínáme vybírat první porotce. Soutěž má přinést regulaci území, stanoví uliční čáry, výškové hladiny a definuje veřejná prostranství. V maximální možné míře bude také respektovat majetkoprávní vztahy, které jsou kolem Papírového náměstí velmi složité. Není tu jeden, dva vlastníci, ale hned několik desítek,“ řekl hlavní architekt města Jiří Janďourek.

Investoři se sem nehrnou

Právě majetková roztříštěnost je jednou z příčin, proč okolí Papírového náměstí stále působí jako periferie se zanedbanými domy a pustými prolukami, ač leží v samém centru Liberce.

„Tato lokalita má své kouzlo, ale je těžko uchopitelná. Na mnohé působí odrazujícím dojmem, chybí jim tu pocit bezpečí. Hodně záleží na přístupu investorů. Papírové náměstí a okolí je rozdrobeno mezi velkou skupinu vlastníků, kteří se k těm pozemkům často dostali v rámci spekulací a teď nemají sílu nebo prostředky dotáhnout zamýšlené projekty do konce. Svůj podíl ale na tom má i politické vedení města,“  popsal liberecký architekt Filip Horatschke.

„Přístup k Papírovému náměstí se neustále mění, investorům se sem moc nechce, protože necítí podporu ze strany města. Pokud se tohle nezlepší, tak se s tím územím nic nestane,“ varoval.

Byty pro mladé i dětská hřiště

„Hodně bude záležet na zadání soutěže, aby z toho nevznikla uzavřená čtvrť jen pro jednu skupinu obyvatel,“ upozorňuje pak děkan Fakulty umění a architektury Technické univerzity v Liberci Osama Okamura. Samo město si dolní centrum kolem Papírového náměstí představuje především jako čtvrť pro mladé a kreativní lidi.

„Papírové náměstí a okolí je dnes rozbouřená čtvrť s řadou barů a hospůdek, a to s sebou nese negativní jevy v rámci klasického bydlení. Ne všichni chtějí bydlet v místě, kde to v noci žije. Proto tam chceme bytovou výstavbu cílit primárně na lidi, kteří žijí single, mladé lidi. A v části směrem k ulici Na Svahu, kde už je klidněji, by mohlo být kvalitní městské bydlení pro rodiny s dětmi nebo ty, kteří chtějí bydlet v centru města. Chceme tam ale i prostor pro různé coworkingové dílny, sociální projekty, hřiště,“ nastínil Janďourek. 

Oživit by se také měly zanedbané terasy, které by sloužily jako veřejná prostranství, a odkrýt by se měl i původní náhon, který je nyní v Široké ulici zakrytý.