Liberecká univerzita chce vychovávat nové ochránce přírody, odborníci chybí

  15:58
Ochránce přírody a životního prostředí už nebudou pro Liberecký kraj vychovávat jiné regiony. Na nedostatek odborníků, kteří by dokázali čelit výzvám spojeným s ochranou přírody, zareagovala Technická univerzita v Liberci (TUL) spuštěním nového bakalářského studijního programu.

Rašeliniště Na Čihadle v Jizerských horách | foto: Marek TichýiDNES.cz

Zájemci, kteří se přihlásí do nového bakalářského programu Technické univerzity v Liberci nazvaného Ochránce přírody a životní prostředí, si řešení soudobých problémů ověří v terénu. Univerzita přijímá přihlášky do 31. srpna.

„Uchazeči, kteří se chtějí profesně věnovat oblasti ochrany přírody a životního prostředí, už nebudou muset za studiem odcházet jinam,“ říká Vilém Pavlů, vedoucí nově založené Katedry biologie Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické.

„Liberecký kraj dosud v souvislosti s ochranou přírody zažíval paradox. Přestože se na jeho území rozprostírají hned tři chráněné krajinné oblasti a národní park, odborníky na jejich ochranu vychovávaly jiné regiony,“ vysvětluje.

Odborní pracovníci chybí nejen ve státní správě a samosprávě, ale také ve výzkumu a v soukromém sektoru. Z nového neučitelského programu by měli vzejít všestranní experti, pestré studium se zaměřením na praxi jim zajistí přímé uplatnění.

Absolventi se uplatní i na ministerstvech

„Nový studijní program nabízí vzdělání v biologických vědách, ale i základy dalších oborů, jako jsou geologie, chemie, geoinformatika nebo lesnictví,“ vyjmenovává Adam Pluhař z tiskového oddělení TUL. Náplň programu konzultovala TUL s regionálním pracovištěm Agentury ochrany přírody a krajiny v Liberci.

Jeho absolventi si poradí s právní, legislativní i odbornou stránkou věci. Díky tomu najdou uplatnění na městských a krajských úřadech, ministerstvech, ve správě národních parků nebo například v České inspekci životního prostředí. Pracovat ale mohou i v nevládních organizacích, jako podnikoví ekologové nebo se mohou zapojit do záchranných programů či ekologické výchovy.

Autor: