Vzduch v Mimoni zhoršují auta i lokální topeniště, limity však nepřekračují

  8:04
Ovzduší v Mimoni na Českolipsku nejvíce zatěžuje intenzivní doprava, která prochází centrem města, spolu s lokálními zdroji vytápění. Státní zdravotní ústav při loňském měření, jehož detailní rozbor trval tři čtvrtě roku, ale nezjistil překročení limitů na znečišťující látky v ovzduší, ani překročení limitů hluku.

Odborníci vytipovali v Mimoni pět míst, která reprezentují různé typy znečištění. | foto: Ota Bartovský, MAFRA

Říjnový monitoring vzduchu v Mimoni poukázal na nižší hodnoty karcinogenního benzo(a)pyrenu ve vyšších polohách města, například na Letné. Zato výrazně vyšší hodnoty vykázala náměstí Československé armády a Tyršovo náměstí, která leží v údolí Ploučnice.

Státní zdravotní ústav ve spolupráci s Krajskou hygienickou stanicí Libereckého kraje měřil 19.–20. října 2021 kvalitu ovzduší na pěti vytipovaných místech po dobu čtyřiadvaceti hodin.

„Mimoň má vyvýšenou i údolní polohu, přičemž obě části se chovají jinak. Je to sice jen 30 výškových metrů, ale nahoře je výrazně lepší odvětrávání, kdežto v těch spodních polohách to zůstane ležet. Vede tudy tranzitní doprava a škodliviny z lokálních topenišť takzvaně tečou dolů, takže se tam koncentrují,“ popisuje Bohumil Kotlík, vedoucí Národního referenčního centra pro venkovní a vnitřní ovzduší ze Státního zdravotního ústavu.

Přesto se při krátkodobém měření na žádném z pěti míst neprokázalo překročení emisních limitů pro škodliviny, jako jsou oxid siřičitý, oxidy dusíku, ozon či prachové částice. Na Tyršově náměstí se projevila zvýšená koncentrace oxidu siřičitého a uhelnatého – ve srovnání s ostatními lokalitami, kde se ukázala jen velmi nízká zátěž.

Lidé neumějí správně topit

V ulicích Luční a Komenského pak překročily jemné částice prachu 24hodinové průměry, které v roce 2021 doporučila Světová zdravotnická organizace. Lokální topeniště ovlivňují kvalitu ovzduší na téměř všech vytipovaných místech vyjma Letné, kde obyvatelé bytových domů využívají centrální zdroje tepla. V lokalitě Pod Ralskem, kde sice jezdí méně aut, mohou za znečištění taktéž lokální topeniště. Lidé si podle Kotlíka rozmyslí, jestli dají 50 tisíc korun ročně za elektřinu, nebo 30 tisíc za uhlí.

„I když teď mluvíme spíš o 90 až 100 tisících ročně za elektřinu, zatímco plyn zdražil o 450 procent. A bude se to zhoršovat... Stává se, že lidé požádají o dotace na nový kotel, většinou si ale nechají nainstalovaný i ten starý. Tím přes den zavlažují, a když přijdou z práce, pustí ten druhý, aby si to doma ohřáli,“ přibližuje Kotlík praxi některých českých domácností. „Peníze budou ovlivňovat chování lidí více než cokoliv jiného,“ připomíná.

Lidé podle něj však často neumějí správně topit. Každé palivo má svá specifika, a když třeba na noc výrazně omezí přívod vzduchu a sníží teplotu, zároveň tím zvyšují emise. Stejně tak je problém s mokrým dřívím. „V takovém případě vydají asi třetinu energie na to, aby odpařili vodu. A při destilaci vodní parou odchází nejhorší organické látky přímo do vzduchu,“ upozorňuje s odkazem na edukativní show Smokeman zasahuje, která objíždí města v Česku a učí lidi, jak správně topit. V květnu zavítal Smokeman také do Mimoně.

Ovzduší v Mimoni by ulehčil obchvat

Současně s měřením kvality ovzduší proběhlo ve městě i sčítání dopravy a měření hluku. Největší intenzita dopravy se projevila mezi 6. až 9. hodinou ranní, když se lidé chystají do práce a vypravují děti do škol. V odpoledních hodinách naopak vrcholila mezi 13. a 14. hodinou a 15. a 16. hodinou.

„Kopíruje to běžný život na každé obci či v každém městě. Odpolední hodiny odpovídají ukončení pracovní doby,“ shrnuje Pavla Procházková, vedoucí oddělení hygieny v České Lípě. V průběhu měření projelo přes den Okrouhlickou ulicí na 3 700 automobilů, kdežto Panskou ulicí přes 9 300. Nejvíc hluku přichází ze silnic druhé třídy č. 268 a 270. Jelikož však existovaly již před rokem 2001, posuzuje se jejich vliv ještě podle staré hlukové zátěže. Přičemž Panská i Okrouhlická ulice splnily stanovený hygienický limit.

„To, že se nepřekračují limity, neznamená, že jsou lidé v dané lokalitě spokojení. Nejde jen o fyzikální faktory, které zhoršují život obyvatel. Tady jde i o pohodu bydlení. A jestliže centrum protínají dvě výrazné a velice zatížené silnice druhé třídy, tak je jediným rozumným – ač nejdražším – řešením obchvat,“ konstatuje Procházková. Technická opatření, která by snížila hluk, nepovažuje v Mimoni za proveditelná: „Postavit protihlukové zábrany v těch lokalitách je téměř nereálné. Nedokážu si představit pětimetrovou stěnu v délce dvaceti metrů hned u domu.“

Obchvat města je podle krajského radního pro resort životního prostředí a zemědělství Václava Židka v plánu. Zatím se prý ale kvůli vlastnickým poměrům a nesouhlasným stanoviskům jednotlivců neuskutečnil. „Jinak by se už dávno začalo projektovat,“ dodává Židek s tím, že obchvat je dražší řešení, které bude stát stovky milionů. „Bohužel si aktuálně nedovedu představit, co jiného by mohlo Mimoni efektivněji pomoci,“ míní.