Rok a půl po aféře dostali dva pacienti bolestné za otravu krve ve Frýdlantu

  12:04
Rok a půl poté, co frýdlantskou nemocnicí zmítala aféra kvůli otravám krve u pacientů, se dva z nich dočkali bolestného. Jde o dva poškozené, kteří své nároky uplatnili v mimosoudní dohodě s nemocnicí a její pojišťovnou. Uvedla to společnost Vindicia, která tyto klienty zastupuje. Původně odložený případ policie před časem znovu otevřela a opět pátrá po viníkovi otrav.

Nemocnice Frýdlant | foto: Ota Bartovský, MAFRA

Bolestné zaplatila pojišťovna v rámci pojištění majetku a odpovědnosti nemocnic.

„Klienti odmítli původně navrženou částku a jen na bolestném získali dvakrát vyšší. V současné době se zpracovávají posudky na ztížené společenské uplatnění a psychickou újmu. Lze tedy čekat, že odškodnění ještě poroste. Nehody se stát mohou, nicméně zásadní je, aby nemocnice vždy přijaly odpovědnost a pacienty adekvátně odškodnily,“ uvádí Tomáš Beck, expert na odškodnění společnosti Vindicia. 

Ta zastupuje dva z devíti poškozených. Podle Becka existuje předpoklad, že bude mít prodělaná otrava krve dopad i na další život pacientů. Přesnou výši odškodnění však Beck neuvedl.

„Cítím úlevu, že jsme se konečně dočkali nějaké satisfakce, kterou představuje bolestné ve výši několika desítek tisíc korun. Rozhodně se nám vyplatilo o nároky bojovat. Nyní se nabízí otázka, jaké budou další kroky. Jsem přesvědčen, že máme nárok i na odškodnění za prožité psychické útrapy. Následky otravy se dotkly jak nás, tak i našich blízkých, kteří o nás měli strach. Jako podnikatel jsem také na poměrně dlouhou dobu přišel o možnost vydělávat, proto bych považoval za adekvátní mít kompenzovaný i ušlý zisk,“ říká pacient Karel Šípek, který dostal otravu krve poté, co v nemocnici podstoupil plánovaný zákrok.

„Každá nemocnice musí mít ze zákona pro případ škody způsobené v souvislosti s poskytováním zdravotních služeb uzavřeno pojištění, a to v rozsahu, v jakém lze rozumně předpokládat, že by jej mohla taková odpovědnost postihnout,“ informuje Jan Strnad z advokátní kanceláře Vilímková Dudák & Partners. 

Nárok na náhradu škody vznikne v případě, že je pacientovi poskytovatelem zdravotních služeb způsobena škoda na zdraví, která je v příčinné souvislosti s protiprávním jednáním poskytovatele zdravotních služeb nebo osob, které jeho jménem zdravotní služby poskytují.

Protiprávní jednání v těchto případech spočívá zejména v postupu non lege artis (tedy postupu, který nesplňuje pravidla umění lékařského, pozn. red.), ať už tedy úmyslném nebo nedbalostním jednání. 

„Samotná výše odškodnění je pak otázkou individuálních okolností daného případu, závažnosti poškození zdraví a trvalých následků. Je také třeba říci, že většina těchto kauz končí spíše mimosoudním vyrovnáním než soudním sporem. Obecně však finanční odškodnění u nás bohužel nedosahuje takových částek, jako v jiných vyspělých státech,“ konstatuje Strnad.

Odložený případ policie znovu otevřela

Loni v září policie informovala o odložení případu, protože nebyl zjištěn konkrétní pachatel. Před měsícem však otočila. „Případ se podařilo znovu otevřít, po viníkovi se dále pátrá. I to může být pro odškodnění důležité,“ podotkl Beck.

Odškodnění se již dříve dočkal jeden z pacientů. Od vedení frýdlantské nemocnice obdržel motorovou pilu.

Otravu krve utrpělo ve frýdlantské nemocnici v listopadu 2018 devět pacientů, kteří byli hospitalizováni především kvůli plánovaným zákrokům. Po operacích je postihlo selhání orgánů a šokový stav. 

Šlo o různé operace kolene, žlučníku či gynekologické zákroky. Pacienty operovaly různé týmy chirurgického a gynekologického oddělení, na zákrocích se podíleli různí anesteziologové i různé sestry.

Pacienti s otravou krve byli převezeni do nemocnic v Liberci a Jablonci, protože potřebovali intenzivní péči. Nikdo nezemřel, poslední pacientku propustila liberecká nemocnice loni v lednu.

Autor: