Změna. Mladou vlčici podle pitvy nezabil divočák, ale nejspíš jiný vlk

  13:12
Za říjnovým uhynutím mladé vlčice u Ralska zřejmě nestojí útok divokého prasete, jak se původně odhadovalo, nýbrž jiný vlk nebo jiná šelma. Odborníci se tak domnívají na základě provedené pitvy, která zároveň vyloučila zavinění člověkem.

Mladá vlčice, která se pravděpodobně stala obětí jiného vlka nebo podobné šelmy. | foto: Petr Lumpe

Mrtvé zvíře bylo nalezeno koncem října u Hradčan. Pitva doložila, že ani ne roční vlčice zahynula po střetu s jinou šelmou, pravděpodobně vlkem. Není však možné ani vyloučit zápas se psem či psy.

Nepotvrdil se tedy původní předpoklad, že za smrtí vlčice stojí prase divoké . Testy zároveň prokázaly, že mrtvé zvíře nemělo vzteklinu a že se skutečně jedná o vlka.

„Jsme především rádi, že vlčice nezemřela zásahem člověka. Vlk sice nemá v naší přírodě přirozeného nepřítele, může ale docházet ke konfliktům mezi jednotlivými zvířaty a smečkami a tím i k přirozenému omezování jejich počtu. Podrobná genetická zkoumání by v budoucnu měla ukázat, jak jsou mezi sebou zdejší vlci příbuzní a zda se na Kokořínsku pohybují jedna či dvě smečky. Je toho stále hodně, co o místních vlcích nevíme,“ vysvětlil ředitel Správy CHKO Kokořínsko-Máchův kraj Ladislav Pořízek.

V Ralsku může být nová smečka

„Genetický profil tohoto zvířete spadá do vlčí smečky, která se na Kokořínsku vyskytuje dlouhodobě a až doposud byla izolována od zvířat pohybujících se v pohraničních pohořích. Plánovaná analýza nových vzorků, které budou získány v letošní zimě, umožní zjistit, zda se v oblasti usadila nová smečka a zda mohlo dojít k teritoriálnímu konfliktu,“ uvedl Pavel Hulva z Karlovy univerzity. 

Fotogalerie

Kořistí vlků jsou především srnci, divoká prasata, jeleni či daňci, kteří působí nemalé škody na zemědělských kulturách a brání také přirozené obnově lesa, protože okusují mladé stromky. Přítomnost šelem tak pomáhá zlepšit stav zdejších lesů.

Předběžné analýzy trusu vlků ze severních Čech prokazují, že jejich potrava se příliš neliší od potravy saských vlků.

Patnáct let trvající výzkum vlčího trusu v Německu na 6581 vzorcích prokázal, že hlavní složkou vlčí potravy jsou srnci (52 procent), divoká prasata (17 procent), jeleni (10,7 procenta) a daňci (6,2 procenta). Hospodářská zvířata pak tvoří 1,1 procenta.

Pitvu vlčice provedl Ústav patologické morfologie a parazitologie Fakulty veterinárního lékařství. Podrobné genetické testy ještě probíhají na katedře zoologie Přírodovědecké fakulty UK.

Autor: