BusLine se soudí s Libereckým krajem, vadí mu pokuty za nedodržování řádu

  19:22
Dopravní společnost BusLine zažalovala Liberecký kraj kvůli udělené pokutě za nedodržování jízdního řádu. Dopravce tvrdí, že systém kraje na sledování autobusů není přesný. Na verdikt libereckého soudu nyní čekají i v jiných regionech, kde řidiče hlídají podobně.

ilustrační snímek | foto: Policie ČR

Polohu autobusů, a tím dodržování jízdního řádu, kontroluje Liberecký kraj pomocí GPS a zařízení na centrální dispečinku. Společnost BusLine ale tvrdí, že systém kraje nemá certifikaci, a neměří tudíž správně.

„I řezník v malém řeznictví má certifikovanou váhu. Taktéž na čerpací stanici je k dispozici certifikovaný, nebo chcete- li cejchovaný stojan na výdej pohonných hmot. Stejně tak policista disponuje zařízením na měření rychlosti, které je certifikované, s jasně vymezenou odchylkou. Pokuty, které jsou pak udělovány v případě porušení či rozdílů, jsou podloženy nezávislým měřením,“ poukazuje jednatel společnosti BusLine LK Jakub Vyskočil.

„V tomto případě ale Liberecký kraj vystavuje pokuty na základě zařízení, které žádným certifikováním nikdy neprošlo a je závislé na technice. Doslova ukryté ‚daleko ve vesmíru‘. Vzhledem k tomu, že se mnohdy jedná o citelné postihy, s přesností měření se naše společnost neztotožňuje,“ poznamenal.

Dopravci se mohou k pokutám vyjadřovat

Společnost dostala od kraje pokutu za dva měsíce loňského roku. Konkrétně jí kraj poslal za opakované nerespektování jízdního řádu o 1,66 milionu korun nižší platbu.

„Trváme na tom, že pokuty jsou oprávněné. Budeme je udělovat všem dopravcům do doby, než o nich pravomocně rozhodne soud,“ řekl náměstek hejtmana pro dopravu Jan Sviták.

Pokuty kraj uděluje tehdy, když autobus vyjede ze zastávky o dvě minuty dříve nebo má naopak při vyjetí z počáteční zastávky zpoždění deset minut. Dopravci vždy dostávají informaci o neshodách s jízdním řádem v předchozím dni. Pak jim běží lhůta, během níž se mohou vyjádřit.

K sankcím kraj sahá od platnosti nových smluv, tedy od června 2017. Předtím běžel osmiměsíční zkušební provoz.

„Dopravci měli možnost sledovat dodržování jízdního řádu na shodném softwaru, který mají k dispozici dispečeři centrálního dispečinku,“ reagoval Jiří Hruboň, ředitel společnosti Korid LK, jež koordinuje veřejnou dopravu v kraji.

Doplnil, že na námitky dopravců, že GPS vykazuje nepřesnosti, kraj reaguje vyšší tolerancí.

„Centrální dispečink tu není pro sankcionování dopravců, ale pro operativní řízení veřejné dopravy. Sankce se proto uplatňují hlavně tehdy, pokud se jedná o zjevné pochybení řidiče,“ poznamenal Hruboň.

BusLIne: Možná jsou v systému chyby

Kontroly řidičů umožnil Centrální dispečink IDOL. Je v provozu od října 2016. GPS souřadnice se z vozidla odesílají každých osm až patnáct sekund do systému MPVNET na Centrálním dispečinku. Tam jsou porovnány se souřadnicemi zastávky.

„To, co se děje v centrálním dispečinku, nikdo neví. Možná jsou v systému chyby. Zařízení není zkrátka odsouhlasené a certifikované. Musí se to prověřit,“ upozornil u soudu právní zástupce společnosti BusLine Jan Seidel.

Podle Jiřího Hruboně však GPS systém v nejstarších provozovaných modulech pracuje s přesností přibližně pět metrů.

„O její přesnosti se může přesvědčit každý, kdo si pustí GPS navigaci, například Google, v nejlevnějším chytrém mobilním telefonu. Za dvě minuty tolerance ujede autobus při průměrné rychlosti třicet kilometrů za hodinu vzdálenost jednoho kilometru. Tak velkou odchylku systém GPS opravdu nemá,“ poznamenal Hruboň. 

V systému udělování pokut chce kraj pokračovat. „Po zavedení pokut poklesl meziročně počet neshod s jízdním řádem o šedesát jedna procent. To je hodně vysoké číslo a je zřejmé, že dopravci měli v dodržování jízdního řádu velké rezervy. Jeho dodržování prospěje cestujícím. Kvůli nim to děláme,“ uvedl náměstek hejtmana Sviták.

Sankce kraj uplatňuje u dopravců, s nimiž to smlouva umožňuje. Jde o ČSAD Liberec, ČSAD Česká Lípa a BusLine LK. Je to přes 90 procent všech výkonů autobusových dopravců v kraji.

Autor: