Kraj chce od Liberce botanickou zahradu a zoo, městu dá domovy seniorů

  8:44
Liberecký kraj má od Liberce převzít zoologickou a botanickou zahradu, které mají výrazně nadregionální charakter. Město by se zase staralo o domovy seniorů.

Liberecká zoo v zimě | foto: Jitka Ambrožová

Liberecký kraj s městem Liberec diskutuje už léta o výměně některých svých příspěvkových organizací. Obě zahrady patří momentálně pod město, přestože se do nich sjíždí návštěvníci z celé republiky. Tento rok by se mělo konečně rozhodnout, zda je bude z větší části financovat kraj. 

Město zase převezme od kraje domovy seniorů ve Františkově a Vratislavicích. „Důvod převzetí je zřejmý – obě zahrady jsou významně nadregionální, návštěvnost je osmdesát procent ku dvaceti ve prospěch mimolibereckých, oba domovy pro seniory zase mají klientelu významně většinově z Liberce,“ vysvětlil náměstek primátora pro kulturu, školství, sociální věci a cestovní ruch Ivan Langr. 

Městu by připadl i Azylový dům Speramus

Město by přebralo od kraje také Azylový dům Speramus, kde působí společnost Návrat. Podle hejtmana Libereckého kraje Martina Půty se musí nastartovat především rozvoj zoologické zahrady. 

„Až začnou platit nové podmínky, které musí zoologické zahrady splňovat, především co se týká velikosti výběhů, tak to může být posledních pět let zoologické zahrady v té podobě, ve které ji známe,“ vyjádřil se hejtman na zasedání krajského zastupitelstva.

To už odsouhlasilo vznik pracovní skupiny určené na převzetí obou organizací. „K této možnosti přistupujeme s pokorou jako k příležitosti, která s sebou samozřejmě přináší i rizika spojená s velkou změnou,“ uvedl ředitel liberecké zoo David Nejedlo. Zahrada, zvláště po několikaměsíčním výpadku způsobeném pandemií, zaznamenala propad o třináct milionů korun.

Město na její chod přispívá částkou kolem šedesáti milionů, což činí zhruba polovinu jejích nákladů. Letos tak bude mít pouze na nejnutnější opravy.

Liberec platí zoo nadprůměrně

Podle Nejedla platí Liberec ve srovnání s ostatními krajskými městy rozhodně nadprůměrně. 

„Město Liberec je dlouhodobě sevřeno dluhem v původní výši dvě miliardy, který se za deset let snížil na 1,7 miliardy. Zároveň nese na svých bedrech mandatorní výdaje na provoz dopravního podniku s tramvajovým provozem, dvou zahrad, botanické a zoologické, dvou divadel, kde jedno má tři umělecké soubory. A tím výčet aktivit, které má město finančně na bedrech a které využívají obyvatelé širšího regionu, nekončí,“ dodal Nejedlo. To vše podle něj vede k tomu, že všem svým organizacím město nemůže zajistit nutný rozvoj.

Liberecký kraj už na provoz zoologické i botanické zahrady přispívá. Letos vyčlenil pro provoz městských příspěvkových organizací deset milionů. Podpořil tak i Divadlo F. X. Šaldy a Naivní divadlo.

Podle krajské zastupitelky a bývalé náměstkyně hejtmana pro ekonomiku Jitky Volfové se ale jedná o velkou záležitost. Na jednání zastupitelstva navrhla, aby se vzala v úvahu i možnost, že by se na financování obou organizací podílelo město i kraj. Jako jednu z možností navrhla vznik akciové společnosti.

K výměně svých organizací už kraj i město v minulosti přistoupily. V roce 2016 takto došlo k převodu Dětského centra Sluníčko pod Liberecký kraj.