Domy tam nechtěli, nad rybníkem v Liberci tak vyroste zahrádkářská kolonie

  11:10
Původně se v Liberci počítalo s dvaceti novými dvoupodlažními domy obklopenými zahradami. Místo toho se ale volná plocha mezi ulicemi Nad Strání a Vyhlídková kousek nad Veseckým rybníkem zřejmě promění na zahrádkářskou kolonii.

ilustrační snímek | foto: Ota Bartovský, MAFRA

Proti výstavbě obytných domů se v minulosti objevily námitky při schvalování územního plánu, zamýšlené domy byly příliš velké a nevhodné do tamější zástavby. Problém dělal i poměrně svažitý terén. Od záměru nakonec upustilo i samo město.

„Před lety se zpracovala územní studie, ale už z ní bylo patrné, že projekt by byl dost velkým ekonomickým hazardem, nevyplatilo by se to. Hodně peněz by si mimo jiné vyžádala přeložka stožárů vrchního vedení vysokého napětí, které přes tamní pozemky vedou. Proto rada města rozhodla, že by tato nevyužitá plocha mohla být využita pro zahrádkářskou kolonii,“ vysvětlil primátor Jaroslav Zámečník.

Podle něj poptávka po volných plochách pro zahrádkaření v Liberci stále roste. Ve Vesci Nad Strání by tak na ploše 1,5 hektaru mohlo vzniknout padesát zahrádek.

„Určitě bude zajímavé, že zde bude možné postavit k zahrádkám i menší chatky k trvalému užívání,“ dodal Zámečník. Povolené by měly být i stavby bazénů, plotů a dalších drobných staveb.

Další zahrádky by mohly být v Machníně a v Horní Suché

Kancelář architektury města už dostala za úkol zpracovat ověřovací studii, která ukáže, jak by jednotlivé pozemky budoucích zahrádek mohly být nad Veseckým rybníkem v poměrně svažitém terénu uspořádány. Součástí bude i navržení přístupových cest a odstavných ploch pro automobily. Studie by měla být hotová do konce letošího srpna.

Zároveň bude město s Pozemkovým fondem vyjednávat o dalších možných lokalitách, které by pro založení zahrádkářských kolonií byly vhodné. 

„V novém územním plánu bylo vybráno několik dalších lokalit pro zahrádky, ať už na soukromých pozemcích nebo v držení státu. Právě pozemky ve vlastnictví státu budeme chtít získat. Jde především o pozemky v Machníně kolem ulice Tolstého a v Horní Suché za Ostašovem kolem ulice Karlovská,“ upřesnil primátor.

Pokud by se povedlo převedení těchto lokalit z Pozemkového fondu na město, mohlo by to podle radnice uspokojit všechny žádosti o nové zahrádky, které na město přišly. Teď je v Liberci kolem deseti zahrádkářských kolonií.