V nemocnicích zoufale chybí, teď asistenty radiologů vyškolí univerzita

  16:34
Fakulta zdravotnických studií v Liberci získala akreditaci pro nový bakalářský program. Má pomoci zalepit díru na trhu práce v případě radiologických asistentů.
Nemocnicím schází lidé, kteří obsluhují přístroje s radioaktivním zářením.

Nemocnicím schází lidé, kteří obsluhují přístroje s radioaktivním zářením. | foto: Ota Bartovský, MAFRA

Přijmeme ihned. Inzerátů na volná místa radiologických asistentů je nespočet. Ve zdravotnictví čím dál víc chybí lidé, kteří obsluhují rentgeny, mamografy, CT přístroje, magnetickou rezonanci, angiografy a další zařízení. Fakulta zdravotnických studií na Technické univerzitě v Liberci (TUL) proto otevírá nový studijní program s názvem radiologická asistence.

„Nebyla to lehká cesta, na získání akreditace jsme pracovali přes dva roky. Jsme schopni přijmout do prvního ročníku až šedesát studentů. Rozhodně se nebojím, že bychom místa nenaplnili. Zájem o studium nelékařských oborů stále stoupá. Myslím, že je to jedna z cest, jak vyřešit ne zrovna dobrou personální situaci ve zdravotnictví. A to tak, že se rozumně rozdělí kompetence mezi lékařské a nelékařské profese. Kvalitní práce radiologického asistenta výrazně usnadňuje práci lékaře při stanovení jasné diagnózy pacienta,“ sdělil děkan Fakulty zdravotnických studií TUL Karel Cvachovec.

Nemocnici chybí dvacet laborantů

Jen Krajská nemocnice v Liberci by ihned zaměstnala dvacet radiologických asistentů. Někdy se také této profesi říká laborant nebo radiologický technik.

„Jsou to všichni ti, kteří obsluhují přístroje s radioaktivním zářením. Nikdo jiný podle legislativy nesmí s těmito přístroji pracovat. V Liberci ovšem kvůli nedostatku radiologických asistentů máme výjimku, takže někdy tu práci dělají sestry. Ale není to ideální. Přístrojů přibývá co do kvantity i kvality, ale chybí lidé, kteří s nimi mohou pracovat,“ vítá nový studijní obor přednosta Centra zobrazovacích metod v liberecké nemocnici Ladislav Endrych.

„Přichází to za pět minut dvanáct. Nedostatek radiologických asistentů je velký. Velké nemocnice si s tím ještě umí poradit, ale problém je hlavně v těch menších zařízeních napříč republikou. Radiologický asistent je potřeba jak na poliklinice, tak vysoce specializovaném pracovišti. Takže kdo se na tento obor dá a dostuduje, má stoprocentní šanci, že najde zaměstnání. Je to rozhodně obor s velkou perspektivou,“ dodává vrchní Centra zobrazovacích metod František Šebek.

Nový obor radiologický asistent bude bakalářský a prozatím jen v denní formě. Kromě anatomie, fyziologie či patologie bude studium zaměřeno především na radiodiagnostiku, radioterapii a nukleární medicínu. 

„Důležitou složkou budou ovšem i informatika, aby studenti dobře zvládali oblast počítačového zpracování obrazu. Stejně tak budeme klást i důraz na psychologii a komunikaci,“ přibližuje děkan Cvachovec. Radiologický asistent se totiž dostává běžně do styku například s onkologickými pacienty, kde je citlivý a vhodně zvolený přístup komunikace velmi důležitý. Zároveň musí být sběhlý i v radiační ochraně. 

„V případě nukleární medicíny totiž pracujeme na rozdíl od rentgenu přímo s otevřeným zářením. Látku vpravujeme pomocí kanyly přímo do kůže, cíleně do místa, kde nejúčinněji zasáhne. Pokud asistent složí příslušnou zkoušku, může pak dohlížet na průběh a manipulaci s radioaktivní látkou,“ doplnil primář oddělení nukleární medicíny v Liberci Miroslav Jerinič. 

Studium připravuje Technická univerzita ve spolupráci s Krajskou nemocnicí Liberec, kde budou povinné praxe. Stejně tak se ale studenti dostanou na další špičková pracoviště po celé ČR. Například do Proton Therapy Centra, IKEMU nebo Ústřední vojenské nemocnice v Praze. Přijímací zkoušky na nový obor TUL neplánuje. 

„Podmínkou pro přijetí je maturita a budeme přihlížet k průměru známek za poslední tři roky na střední škole. Podle toho dostanou příslušný počet bodů. Žádné zvláštní požadavky na uchazeče mít nebudeme,“ uvedla proděkanka Fakulty zdravotnických studií Marie Froňková. Přihlášky je možné podávat do 25. května.