Spolek kupuje kus lesa v Českém ráji, chce mu dát svobodu i další stromy

  9:34
Spolek ZAzemí z Turnova dosáhl toho, v co téměř nedoufal. Na internetovém portálu HitHit rozběhl kampaň na zakoupení části lesa u Bezděčínských skal mezi Hodkovicemi nad Mohelkou a Frýdštejnem a po měsíci vybral celou cílovou částku, lidé přispěli i něco navíc.

Les, který spolek zachraňuje. Tvoří ho převážně buky. | foto: Spolek ZAzemí

Na vykoupení tří hektarů lesa sháněli nadšenci 280 tisíc korun. „Přispělo nám 409 dárců a vybralo se 104 procent cílové částky. To nás ohromně překvapilo, jsme z toho nadšení. Peníze totiž sháníme proto, aby les mohl růst tak, jak sám chce. Jinými slovy chceme koupit kus lesa, abychom mu dali svobodu a vrátili ho zpět přírodě,“ říká za spolek ZAzemí Anna Hudská.

Oficiální turistické značené trasy se skalám v lese nad bývalým zemědělským družstvem v Bezděčíně vyhýbají. Přesto si tam lidé našli cestu. 

„Je to krásné místo, ten les je výjimečný. Je to starý les, ve kterém se nekácelo a my chceme, aby to tak zůstalo i nadále. Kupujeme ho proto, aby mohl dál přirozeně růst. V České republice totiž moc přirozených lesů není. Často jde spíš o plantáže na pěstování jehličnanů. Zasadí se a až vyrostou, tak se pokácí. Náš les nechceme hospodářsky využívat. Dáme mu prostor pro přirozené přírodní procesy. Aby tam byly různé druhy stromů a různého stáří,“ vysvětluje Hudská.

Tři sta tisíc korun na výkup tří hektarů získal spolek už před časem od sponzorů. Teď mu chybějících 280 tisíc pomohli dát dohromady drobní dárci přes internet. Peníze přitom stačí jen na polovinu lesa, který je teď na prodej.

Chtějí koupit také druhou půlku

Výhledově tak chce ZAzemí vykoupit i druhou polovinu. I když je cílem ponechat les tak, jak je, přece jen se tam musí některé věci udělat.

„Lesem protéká potok, ale když se dělaly meliorace, tak ho zatrubnili. Takže ho chceme znovu odkrýt a udělat tam i malé tůňky. Do lesa také chceme ještě dosadit pár sazenic, abychom zvýšili druhovou pestrost lesa, hlavně jedle a duby. Teď většinu lesa tvoří buk a borovice, je tam i kousek smrkové monokultury a náletově osika nebo bříza,“ přibližuje Hudská.

Pod lesem už se pak ZAzemí chystá vysadit ovocný sad. Na projektu spolupracuje spolek i s několika lesníky a dalšími odborníky, kteří mu pomohou stanovit odpovídající plán péče o les.

Chystají se také pravidelné, komentované prohlídky lesa pro veřejnost každou první neděli v měsíci a ekovýchovné programy pro děti. Pro ZAzemí přitom nejde o první projekt v rámci ochrany přírody.

V Nudvojovicích založil komunitní zahradu, na Turnovsku už vysázel na různých místech stovky stromů a známý je také propagací komunitního chovu slepic.

„Rádi bychom realizovali i takzvaný Les vzpomínek. U vybraného stromu v lese by přispěvatel mohl ke kořenům uložit popel svého zemřelého blízkého nebo si dokonce vybere za svého života strom pro svůj popel. Mnoha lidem to může pomoci se lépe vyrovnat se smrtí. Podobný Les vzpomínek funguje už v Praze a Brně. Pokud by měl někdo tip na les, který by k tomu byl vhodný, může nám dát vědět,“ dodává Anna Hudská.