Soudu v Liberci scházejí přísedící, jejich odměna se za třicet let nezměnila

  8:24
Při rozhodování o vině a nevině obžalovaných se neřídí jen zákonem, ale i citem a selským rozumem. Přísedících, kteří usedají po boku profesionálního soudce, má Krajský soud v Liberci nedostatek, shání proto nové.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Ota Bartovský, MAFRA

Přísedící Krajského soudu v Liberci Šárce Vejtrubové letos končí asi po dvaceti letech mandát, obnovovat si ho už nebude. A není jediná. Z jednatřiceti zástupců laické veřejnosti letos končí funkční období devíti z nich.

„Soud bez přísedících fungovat nemůže, protože jsou povinně členy senátu v trestních věcech, v nichž rozhoduje krajský soud v prvním stupni. Situaci se nám zatím daří řešit, ale nedostatek přísedících by se mohl promítnout do délky soudního řízení,“ sdělila Karolína Francová, mluvčí liberecké pobočky Krajského soudu v Ústí nad Labem.

Každé soudní oddělení má momentálně kolem deseti přísedících, uvítala by však o pět až sedm více. Některé kauzy trvají roky, v takovém případě je třeba brát v potaz zdravotní stav a běžné pracovní povinnosti přísedících, kteří dostanou přidělený případ, na jehož rozřešení se podílejí až do konce.

Dalším důvodem, proč je takzvaných soudců z lidu málo, je možná podjatost. Někteří totiž přicházejí ze státní správy či samospráv. Nezájem o tuto čestnou funkci pravděpodobně však souvisí s jejím symbolickým ohodnocením.

„Mají nárok na náhradu výkonu funkce ve výši 150 korun hrubého denně. Částka se neměnila již 27 let, zcela zjevně tedy neodpovídá potřebám současnosti. Přísedící ale samozřejmě mají nárok na náhradu mzdy či ušlého výdělku za dobu výkonu funkce a pak také na cestovné nebo stravné,“ popsala mluvčí Krajského soudu v Liberci s tím, že na jednáních většinou stráví kolem dvaceti dnů ročně, záleží však na náročnosti případu.

Přísedící mohou přehlasovat soudce

Oba dva přísedící mají rovnocenný hlas jako profesionální soudce. Před vyhlášením rozsudku se sejdou na poradě senátu, kde se může stát, že soudce přehlasují.

Peníze rozhodně nejsou podle Vejtrubové důvod, proč lidé tuto funkci vykonávají. „Když přijdete v půl deváté a skončíte ve čtyři a dostanete cesťák a 150 korun, tak je to slabota. Nikdo to kvůli penězům nedělá,“ poznamenala.

I přesto se za dvacet let v roli přísedící podílela na objasnění 20–25 případů. „Je to rozhodně zajímavé. Člověk, který má smysl pro spravedlnost a chtěl by zasáhnout do soudního procesu, má možnost vidět, jak to opravdu funguje,“ dodala Vejtrubová, která se poprvé do funkce přihlásila po revoluci, když chyběli v senátu mladí lidé.

Soudci si prý tenkrát stěžovali, že přísedící jsou většinou důchodci, kteří mají nereálný a zkreslený pohled na věc. Proto zareagovala na výzvu soudu cílenou na mladé. Vstříc jí vyšel i zaměstnavatel. „Pokud bych měla v práci nějaké problémy, tak bych to nedělala,“ připustila obchodní pracovnice.

Zároveň však nevidí důvod, proč by do toho šli mladí lidé dnes. „Tyto funkce do budoucna budou zastávat spíše důchodci, pro ně je to takové zpestření,“ myslí si Vejtrubová.

Trestní řízení může být pro přísedící podle mluvčí Krajského soudu v Liberci zajímavé, zmínila například znalecké zkoumání v oborech jako daktyloskopie, biomechanika nebo soudní lékařství, do kterého mají možnost nahlédnout.

Přísedícím, který je do funkce volen na čtyři roky, se může stát občan ČR, kterému je alespoň 30 let, je bezúhonný a svéprávný. Zároveň musí bydlet nebo pracovat v obvodu zastupitelstva, které ho volí a v obvodu soudu, se kterým bude spolupracovat. Samozřejmostí je negativní lustrační osvědčení.

„Vyjadřují neodborný, ale přitom kvalifikovaný a rozumný názor na věc. Například zda člověk, na kterého byla při přepadení namířena zbraň, měl právo se svojí zbraní aktivně bránit. K tomu je třeba nejen právní vzdělání, ale i selský rozum,“ zdůraznila Francová.

Přísedící nemusí mít magisterské vzdělání v oblasti práva, ani justiční zkoušky. Při přijetí funkce však skládají slib, čímž dávají na srozuměnou, že ji budou řádně zastávat na svou čest a podle svého nejlepšího vědomí a svědomí. Zájemci se mohou hlásit e-mailem na adrese jiri.nemec@kraj-lbc.cz nebo telefonicky na 485 226 463.