Libereckému kraji ubývají kamenolomy, cena stavebního materiálu roste

  8:12
Liberecký kraj přichází o kamenolomy. To výrazně zvyšuje cenu stavebního kamene. Těžaři proto apelují, aby se úřady nebránily otevření nových ložisek.

Těžba čediče na kopci Tlustec | foto: Ota Bartovský, MAFRA

Na území Libereckého kraje se musí otevřít nové kamenolomy, jinak nebude z čeho stavět silnice, v kostce apeluje Těžební unie.

O kritické situaci hovoří také nedávno aktualizovaný dokument s názvem Regionální surovinová politika Libereckého kraje. V něm mimo jiné stojí, že životnost zásob stavebního kamene v nyní těžených ložiskách je kritická.

Do deseti let mají v regionu zůstat z dvanácti využívaných kamenolomů pouhé tři. To může ještě více zdražit suroviny potřebné pro výstavbu dopravní infrastruktury.

Podle Těžební unie má již teď nejsevernější kraj republiky nejvyšší průměrné ceny stavebního kamene. Do roků 2025 až 2027 má podle výše uvedené zprávy skončit například ložiska Smrčí, Záhoří a Proseč na Semilsku, v Tachově u Doks anebo v Krásném Lese na Frýdlantsku a další. Tím poklesne produkce kamene až o 45 procent.

Obnova těžby na Tlustci

Tým zpracovatelů koncepce Aktualizace Regionální surovinové politiky doporučil, že je nezbytné obnovit například těžbu na kopci Tlustec nedaleko Brniště.

„Ale také rozšíření některých stávajících kamenolomů či vstup do nových lokalit s prognózními zdroji. Stav reálně vytěžitelných zásob na území Libereckého kraje považujeme nadále za velmi znepokojivý až kritický. Sousední kraje zaujímají rovněž nízké disponibilní zásoby, zejména pak kraje Ústecký a Královéhradecký. Deficit by teoreticky bylo možné sanovat dovozem z Polska či Německa, lze ovšem předpokládat, že zdroje v příhraničních oblastech se budou v budoucnu i nadále soustředit na pokrývání domácí spotřeby,“ popsal ve zprávě tým řešitelů z České geologické služby a nezávislých autorizovaných osob pro oblast posuzování vlivů na životní prostředí pod vedením Bohumila Sulka.

V případě Tlustce ovšem ministerstvo životního prostředí zatím nevydalo výjimku z ochrany přírody.

V dobývacím prostoru na Tlustci se těžilo od 70. let 20. století s přestávkami až do roku 2004. O znovuobnovení těžby se snaží nynější vlastník lomu Kamenolom Brniště už od roku 2012.

„Na Tlustci se vyskytuje celá řada vzácných a chráněných živočichů a rostlin. Těžba se může nepříznivě dotknout například netopýrů, lejska šedého, holuba doupňáka nebo výra velkého. Dále zde žijí dva druhy ještěrek, ropucha či slepýš křehký. Na území Tlustce roste lilie zlatohlávek a podle našich informací i kapradinka skalní a árón plamatý,“ vyjmenoval již dříve Tomáš Řízek, předseda Sdružení na záchranu kopce Tlustec.

Stavební kámen se používá především k výstavbě silnic, dálnic a železnic a jako plnivo do betonu. Specifický význam má frakce od 32 do 63 milimetrů, která je při splnění potřebných kvalitativních parametrů vhodná pro kolejová lože železničních tratí.

Nízká kvalita kamene

Málokterý kamenolom v regionu navíc dle těžařů disponuje kamenem dostatečné kvality. Stavebním příkladem za všechny může být plánované zkapacitnění železniční tratě Liberec – Česká Lípa.

„Znepokojivé je rovněž velké množství ložisek stavebního kamene s nízkou kvalitou suroviny, s vyskytujícími se komplikovanými báňsko-technologickými postupy a s poměrně nízkými objemy disponibilních zásob,“ hovoří dále inkriminovaný dokument.

Letos na jaře se společnost České štěrkopísky pokoušela otevřít jeden nový kamenolom nedaleko Rádla na Jablonecku. Proti tomu se ovšem ohradili nejen místní obyvatelé, ale i dotčené radnice a obecní úřady.

Lesy ČR, kterým dotčené pozemky patří, uzavřely se společností České štěrkopísky pachtovní smlouvu pro ložiskový průzkum zahrnující 7 vrtů s hloubkou od 30 do 80 metrů o konečném průměru 76 milimetrů.

„Bude-li na základě výsledků průzkumu určeno chráněné ložiskové území a splněné podmínky pro rozhodnutí báňského úřadu umožňujícího provedení těžby nerostných zásob, Lesy ČR těžbu nerostů umožní, stejně jako v jiných případech,“ uvedla dříve mluvčí Lesů ČR Eva Jouklová.

Autor: