Šéfa CHKO Kokořínsko navrhli na Ropáka za kácení tisíců kubíků dřeva

  15:30
Anticenu Ropák roku může obdržet ředitel Správy CHKO Kokořínsko – Máchův kraj Ladislav Pořízek. Nominovalo jej hnutí Děti Země, které anketu za antiekologický počin od roku 1992 vyhlašuje. Pořízek aktivisty rozezlil kvůli kácení smrků v Národní přírodní rezervaci Břehyně – Pecopala na Českolipsku.

Masivní těžba smrků v rezervaci u Doks | foto: Hnutí Duha

Ladislav Pořízek totiž odsouhlasil výjimku ze zákona, která kácení smrků napadených kůrovcem umožnila.

„Případ je bizarní, neboť ministerstvo životního prostředí v roce 2017 sice vydalo výjimku ze zákona o ochraně přírody a krajiny k těžbě kůrovcem napadených stromů v této rezervaci, nicméně Správa CHKO musela ještě každou těžbu odsouhlasit, což se loni také stalo. Bylo tak vytěženo až 9,3 tisíce kubíků dřeva a vzniklo až 30 hektarů holin, čímž došlo ke zbytečnému zničení evropsky unikátních podmáčených smrčin s hnízdišti vzácných druhů ptáků,“ zdůvodnil koordinátor ankety Miroslav Patrik z Dětí Země.

Podle ekologů kvůli těžbě dřeva opustili rezervaci vlci a rozhodli se vyvést mladé jinde.

V rezervaci Břehyně – Pecopala se kácelo loni a letos. Rozsah těžby zarazil i ekology z Hnutí DUHA, kteří holoseče zmapovali a fotografie zveřejnili.

„Rozsah kácení mě naprosto šokoval. V rezervaci, kam lidé bez speciální výjimky nemohou vstoupit, dochází k ničivé těžbě, vznikají holiny a téměř všechno dřevo včetně větví je odváženo pryč,“ posteskl si Miroslav Kutal, expert na ochranu velkých šelem a koordinátor Hnutí Duha.

Ladislav Pořízek ale zásah v rezervaci obhajuje. Podle něj byl nezbytný, aby se zabránilo dalšímu masivnímu rozšíření kůrovce.

Fotogalerie

„My jsme v podstatě měli dvě možnosti. Buď nekácet a nechat kůrovce, ať škodí dál, nebo proti němu něco podniknout. Tuto volbu za nás v podstatě udělala příroda a její nepříznivý vláhový vývoj, kdy je extrémní sucho. Věděli jsme, že naše rozhodnutí vyvolá kritiku,“ řekl MF DNES šéf CHKO. 

Podle Pořízka aktivisté argumentují nesprávnými údaji. „Rozhodně nebylo vykáceno devět tisíc kubíků dřeva, ale jen čtyři tisíce. Rovněž informace o tom, že vlci oblast opustili, není podložená. Vlci se podle záběrů z fotopastí v oblasti stále pohybují. Abychom je nerušili, kácelo se v lednu a v březnu. Takže když v dubnu aktivisté adresovali ministerstvu žádost o zastavení těžby, už dávno se tam nekácelo,“ obhajuje zásahy v lese Ladislav Pořízek.

Nominace na Ropáka roku jej nechává klidným, už jednou ho prý na anticenu navrhli. „Něco jiného je být ekologickým aktivistou a něco jiného veřejnou správou, která zohledňuje hospodářské škody, zájmy vlastníka i dopad na státní rozpočet,“ dodal Pořízek.