Provozovatel klubu čerpal městské dotace, zatajil přitom dluhy a exekuci

  12:28
Provozovatel jabloneckého hudebního klubu Ladislav Novák čerpal od města dotace, přestože dlužil státní správě a byl v exekučním řízení. Vedení města nechá dotace přezkoumat, aby zjistilo, zda nedošlo k podvodu.

Provozovateli známého hudebního klubu Woko vyplatila za osm let jablonecká radnice ze svého rozpočtu více než milion a půl korun. Nyní se vyšetřuje, zda nešlo o podvod. | foto: Ota Bartovský, MAFRA

Více než milion a půl korun vyplatila za posledních osm let formou dotací jablonecká radnice ze svého rozpočtu na kulturní činnost Ladislavu Novákovi, mimo jiné provozovateli hudebního klubu Woko.

Na tom by nebylo nic zvláštního, kdyby však město na základě dotazu občana podle zákona o svobodném přístupu k informacím nezjistilo, že Novák při žádosti o dotace prostřednictvím podepsaného formuláře opakovaně uváděl, že nedluží peníze například státní správě nebo pojišťovnám či že proti němu není vedena exekuce.

Tato tvrzení však nebyla pravdivá. Vyplývá to například z insolvenčního řízení, které je veřejně přístupné v insolvenčním rejstříku. V době, kdy žadatel čerpal dotace, dlužil podle dokumentů z insolvenčního řízení třeba Všeobecné zdravotní pojišťovně (VZP) nebo České správě sociálního zabezpečení (ČSSZ). Několikrát se pak v době čerpání městské podpory nacházel v exekučním řízení.

Podpora více než 1,5 milionu

Zastupitelé města v lednu rozhodli, že nechají podezřelé dotace přezkoumat veřejnosprávní kontrolou. Již před tím si nechala radnice vypracovat na věc právní posudek u pražské advokátní kanceláře Holec, Zuska & Partneři advokátní s.r.o.

Advokáti radí vrátit dotaci

Ve zmíněném právním posudku se o trestném činu dotačního podvodu píše: „(...) Lze se domnívat, že většina znaků skutkové podstaty tohoto trestného činu bude v posuzovaném případě pravděpodobně naplněna. Nicméně otázkou zůstává především to, zda příjemce dotace takto jednal úmyslně. Konkrétně, zda si byl příjemce v době podání žádosti o dotaci vědom, že vůči VZP a ČSSZ má nesplacené dluhy, a tedy zda (nepravdivý) údaj o jejich (údajné) neexistenci uvedl v žádosti o dotaci úmyslně. Z dosavadních podkladů toto není zcela jednoznačné. Nebude-li ani po došetření věci úmysl prokázán, nebude se jednat o trestný čin dotačního podvodu (...).“

Jako doporučený přístup města k problematice pak advokáti radí toto: „Za vhodný proto považujeme postup využití výzvy k vrácení dotace ve 100 % vyplacené částky spojený s nevyplacením 100 % zbývající částky až do rozhodnutí o porušení rozpočtové kázně, tak jak je popsáno v bodě 3.5 Smlouvy, společně s podáním trestního oznámení pro podezření ze spáchání trestného činu dotačního podvodu. Domníváme se, že uvedený postup nejlépe chrání zájmy města Jablonec, neboť naplňuje zákonné požadavky co do ochrany veřejných prostředků, nevede k vyplacení dalších prostředků příjemci (alespoň do rozhodnutí o odvodu), které by byly vzhledem k úpadku příjemce zpětně jen těžko vymahatelné, a nevylučuje do budoucna žádné způsoby domáhání se náhrady škody.“

Dále se v posudku například uvádí, že je obtížně představitelné, že by příjemce dotace nevěděl, že proti němu byla zahájena exekuce nebo že některé skutky lze považovat za porušení rozpočtové kázně.

Ten dokonce hovoří o tom, že v některém případě nelze vyloučit, ale ani potvrdit podezření ze spáchání trestného činu dotačního podvodu. Právníci pak městu doporučili podat na Nováka, který je členem radniční Komise pro kulturu a památkovou péči a místní ODS, trestní oznámení.

Podle mluvčí jabloneckého magistrátu Jany Fričové se nyní prověřují dotace vyplácené v letech 2015 -2022. „Celková výše proplacených prověřovaných dotací činí 1 518 000 korun,“ sdělila mluvčí pro MF DNES.

A pokračovala: „Město se rozhodlo, a je dokonce povinno, provést v uvedeném případě veřejnosprávní kontrolu zcela v souladu se zákonem o finanční kontrole, neboť se jedná o kontrolu hospodaření s veřejnými prostředky ve formě poskytnutých dotací. Výsledky veřejnosprávní kontroly určí další postup, to jest případnou výzvu příjemci dotace k vrácení až sto procent dotace včetně případné sankce za porušení rozpočtové kázně. Podání trestního oznámení město nevylučuje, nicméně prioritně se rozhodlo provést veřejnosprávní kontrolu a vyčkat jejích závěrů.“

Fričová dále dodala, že nyní nelze říci termín, kdy by mohly být známy výsledky kontroly.

Opozice žádá trestní oznámení

MF DNES několikrát telefonicky, esemeskou i e-mailem kontaktovala Ladislava Nováka. Ten nakonec po urgenci redakci jen stručně sdělil, že se k celé záležitosti nebude vůbec vyjadřovat. „Probíhá řízení a nemám důvod to komentovat,“ řekl.

Opoziční zastupitel za ANO David Mánek je přesvědčen, že město mělo na příjemce dotací podat trestní oznámení, a nesouhlasí s tím, aby zatím proběhla jen kontrola.

„Již na zastupitelstvu ze strany našich zastupitelů padl nesouhlas s postupem, který byl vedením zvolen. Plně jsme podporovali doporučení, která jsou jasně popsána ve zprávě zmíněné advokátní kanceláře. Vedení města zaplatilo nákladné právní posouzení renomovanou advokátní kanceláří, které potvrdilo doporučení městského právníka a definuje jasná doporučení. Ta měla být respektována a realizována. Takový postup by byl legitimní a správný,“ uvedl Mánek.

Některé podezřelé dotace se ovšem Novákovi „přikleply“ v době, kdy byl Mánek náměstkem primátora pro humanitní oblast, pod níž spadala také kultura. Nyní říká, že na schválení příspěvku nemohl mít žádný vliv.

„Znění těchto zásad bylo schvalováno v éře primátora Petra Beitla. Zásady umožňovaly doložit bezdlužnost čestným prohlášením. To pan Novák učinil a prohlášení doložil, to znamená, že podmínku splnil. To, že v čestném prohlášení nemluvil pravdu, jsme zjistili až na základě anonymního podání v průběhu léta 2022. Ihned jsme vše řešili s právníky, přičemž výsledek je dle advokátní kanceláře i právníka města vcelku jasný. Došlo k dotačnímu podvodu, protože bylo čestně prohlášeno něco, co nebylo pravdivé,“ uvedl zastupitel.

Autoři: